BT xác suất và di truyền

T

taolatao82

phần lớn các mèo calico(mèo tam thể) là mèo cái.tuy nhiên một số mèo là đực.Kiểu gen của mèo tam thể đực là:
A XBXb
B XBY
C XBXbY
D XbYY

đap án C
mún tam thể thì phải co kiểu gen dị hợp mà meo đực chỉ co 1 la len X nên phải là thể đột biến có 2 alen XBXbY mới cho kiểu hình tam thể đc giống mèo cái XBXb


chuc vui vẻ
 
D

dewchan

xác suất

Mọi người làm giùm mình 1 số bài tập này nhé :)
ai chỉ mình cáchhọc tốt phần xác suất với
1 ở mèo gen D nằm trên phần không tương đồng của NST X quy định màu lông đen, gen lặn a màu lông vàng hung, khii có cả D và d sẽ quy định màu lông tam thể. trong quần thể có 10% mèo đực lông đen 40% meo đực lông vàng hung còn lại là mèo cái. tỉ lệ mèo có màu tam thể theo định luật hacdivanbec bằng bao nhiêu
2 để tạo giống lợn Móng Cái người ta dùng lợn đại bạch lai với lợn móng cái liên tiếp qua 4 thế hệ. tỉ lệ đại bạch/ món cái ở f4 là bao nhiêu?
A 7/1 B 3/6 C 15/1 D 16/1
3 bệnh bạch tạng do đột biến gen lặn trên NSt thường cứ 100 người bình thường trung bình có 1 người mang gen dị hợp về tính trạng trên. 1 cặp vợ chồng không bị bệnh xác suất sinh con bị bệnh ? xác suất sinh con trai bình thương? nếu đứa con gái đầu lòng bị bệnh thì xác suất đứa con tiếp theo là trai bình thường ?
 
K

khanhlinh2220s

Mọi người làm giùm mình 1 số bài tập này nhé :)
ai chỉ mình cáchhọc tốt phần xác suất với
1 ở mèo gen D nằm trên phần không tương đồng của NST X quy định màu lông đen, gen lặn a màu lông vàng hung, khii có cả D và d sẽ quy định màu lông tam thể. trong quần thể có 10% mèo đực lông đen 40% meo đực lông vàng hung còn lại là mèo cái. tỉ lệ mèo có màu tam thể theo định luật hacdivanbec bằng bao nhiêu

Trong quần thể thành phần kiểu gen mèo đực là : 0.2 XDY : 0.8 XdY
=> Tần số alen trong quần thể: XD = 0.2 và Xd = 0.8
=> tỉ lệ mèo có lông tam thể trong tổng số mèo cái : 0.2*0.8*2 = 8/25
=> tỉ lệ mèo có lông tam thể trong quần thể: 4/25
3 bệnh bạch tạng do đột biến gen lặn trên NSt thường cứ 100 người bình thường trung bình có 1 người mang gen dị hợp về tính trạng trên. 1 cặp vợ chồng không bị bệnh xác suất sinh con bị bệnh ? xác suất sinh con trai bình thương? nếu đứa con gái đầu lòng bị bệnh thì xác suất đứa con tiếp theo là trai bình thường ?
Kiểu gen vợ chồng : Aa
1/100 Aa x 1/100 Aa
=> xác suất sinh con bệnh 1/4*1/100*1/100 = 0.00025
=> xác suất sinh con trai bình thường : 0.5 - xác suất sinh con trai bị bệnh = 0.5 - 0.5*0.00025
=> Nếu đứa con gái đầu lòng bị bệnh đứa con tiếp theo là trai bình thường : 1/100*1/100*0.5*3/4 = 0.0000375
Bạn nào kiểm tra lại xem giúp mình không biết đúng không nhé.Thanks
 
H

hongdangnguyen

di truyền .giúp mình nhé

Câu 18. Xét một gen gồm 2 alen trội-lặn hoàn toàn. Số loại phép lai khác nhau về kiểu gen mà cho thế hệ sau đồng tính là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 6.


Câu 3. Ở một loài thực vật, gen A- hoa đỏ, a- hoa trắng. Cho giao phấn giữa hai cây thuần chủng có kiểu
gen khác nhau về các tính trạng trên được F1. Cho 1 cây F1 tự thụ phấn, ở đời lai người ta lấy ngẫu nhiên
5 hạt đem gieo. Xác suất để trong số 5 cây con thu được có ít nhất 1 cây hoa trắng là ?

giải thích rõ dùm mình nhé
 
Last edited by a moderator:
C

canhcutndk16a.

Câu 18. Xét một gen gồm 2 alen trội-lặn hoàn toàn. Số loại phép lai khác nhau về kiểu gen mà cho thế hệ sau đồng tính là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 6.
4 loại, đó là : AA x aa ; AA x Aa ; AA x AA; aa x aa
Câu 3. Ở một loài thực vật, gen A- hoa đỏ, a- hoa trắng. Cho giao phấn giữa hai cây thuần chủng có kiểu
gen khác nhau về các tính trạng trên được F1. Cho 1 cây F1 tự thụ phấn, ở đời lai người ta lấy ngẫu nhiên
5 hạt đem gieo. Xác suất để trong số 5 cây con thu được có ít nhất 1 cây hoa trắng là ?

giải thích rõ dùm mình nhé
F1 x F1: 3/4 A- : 1/4aa

- XS 5 hạt gieo đều là hoa đỏ: (3/4)^5

\Rightarrow XS có ít nhất 1 hoa trắng: 1- (3/4)^5
minh rat muon nam vung cach hoc li thuyet.nhat la ve thap sinh thai day?co ai bit cach hoc thi jup mjh voi nhe?o-+
Đọc kĩ trong sgk thôi bạn à ;))
 
N

nguyencuc96

Chào em!
Ở những câu này, em cần chú ý:
Câu 2. Ở người, bộ NST lưỡng bội có 2n = 46. Số nhóm gen liên kết trong hệ gen nhân ở người nam là
A. 24. B. 23. C. 46. D. 47.

Hướng dẫn: Cơ thể người có 2n = 46, trong đó có 22 cặp NST thường tương đồng, giống nhau nên sx tạo 22 nhóm gen liên kết và 1 cặp NST giới tính.
Ở người nam, cặp NST giới tính là XY gồm 2 chiếc không tương đồng nên sẽ tạo 2 nhóm gen liên kết.
Vậy số nhóm gen liên kết ở người nam là: 22 + 2 = 24.
Câu 14. Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen
AB
ab
đã xảy ra hoán vị gen với tần số là
32%. Cho biết không xảy ra đột biến. Tỉ lệ giao tử ab là
A. 34%. B. 32%. C. 8%. D. 16%.

Tần số hoán vị gen là 32%, giao tử ab là giao tử liên kết. Tỉ lệ giao tử ab là: (100% - 32%)/2 = 34%
Câu 28. Trong thí nghiệm của Moocgan, cho các ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài lai với mình đen,
cánh ngắn ở F1 thu được toàn mình xám cánh dài. Khi tiến hành lai phân tích ruồi đực F1 Moocgan thu
được kết quả
A.
41,5% xám – dài : 41,5% đen - ngắn : 8,5% xám - ngắn : 8,5% đen - dài.
B. 25% xám – dài : 25% đen - ngắn : 25% xám - ngắn : 25% đen - ngắn.
C. 9 xám – dài : 3 đen - ngắn : 3 xám - ngắn : 1 đen - ngắn.
D. 75% xám – dài : 25% đen - ngắn.

Câu này em xem lại ví dụ SGK nhé!
Chúc em học tốt!

câu 28 này là ruồi đực F1 mà. ruồi đực thì sao xảy ra hoán vị gen ạ?
 
H

hacdau96

cho em hoi tí

nếu tỷ lệ hai trường hop khác nhau thì sao. phải cộng xác suat ak|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-):):):):-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS
 
H

huykennedy

Alen A quả dài trội hoàn toàn, a quy định quả ngắn, B quy định quả có lông trội hoàn toàn, b quy định quả không có lông. D quy định hạt tím trội hoàn toàn d quy định hạt trắng. Trong quá trình giảm phân không xẩy ra quá trình hoán vị gen. cho một cây dị hợp tử 3 cặp gen giao phấn với cây quả ngắn có lông hạt trắng, nếu F1 xuất hiện tỷ lệ kiểu hình 1:2:1:1:2:1 thì có bao nhiêu phép lai của P cho kết quả trên
 
T

tuonghuy333_2010

trả lời

Alen A quả dài trội hoàn toàn, a quy định quả ngắn, B quy định quả có lông trội hoàn toàn, b quy định quả không có lông. D quy định hạt tím trội hoàn toàn d quy định hạt trắng. Trong quá trình giảm phân không xẩy ra quá trình hoán vị gen. cho một cây dị hợp tử 3 cặp gen giao phấn với cây quả ngắn có lông hạt trắng, nếu F1 xuất hiện tỷ lệ kiểu hình 1:2:1:1:2:1 thì có bao nhiêu phép lai của P cho kết quả trên
Câu này hướng giải sẽ như thế này đúng hướng ra được đáp án thì đáp án đó ắt hẳn sẽ đúng:
ở đây ta xét 3 cặp alen gen trội là trội hoàn toàn nên nếu là phân li độc lập thì không thể chi được trường hợp 1:2:1:1:2:1 $\rightarrow$ có đúng 8 tổ hợp nếu phân li độc lập cho 8 tổ hợp thì kiểu hình sau cùng là (1:1)(1:1)(1:1) $\rightarrow$ cái này cũng có 8 tổ hợp(đây là trường hợp có cùng số tổ hợp và xét thêm các trường hợp khác cũng không thể cho được kết quả kiểu hình như đề yêu cầu) vậy thì không thể là phân li độc lập.
Vậy còn lại liên kết gen và hoán vị gen mà hoán vị gen lại có thêm tần số nên không thể chắc chắc được là hoán vị vậy còn lại là liên kết gen mìn sẽ lấy cụ thể 1 kiểu giao phối rồi từ đó bạn mở rộng thêm nhé:
$\frac{Ab}{aB} Dd \times \frac{Ab}{aB} dd$​
Nguyên tắc là phép lai sao cho kiểu hình là (1:2:1)(1:1) vậy sẽ ra được yêu cầu bài toán sau đó đếm thôi

GOODLUCK​
 
Top Bottom