Toán 11 Bài toán tìm m dựa trên biểu diễn điểm trên đường tròn LG

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,297
3
4,613
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Các anh/ chị giúp em bài này với ạ. Em làm đến đây rồi lại bị rối ạ.
View attachment 220077
vulinhanh123
Trên khoảng đấy thì [imath]\sin x = a[/imath] có thể có: [imath]0; 1; 2 ; 3; 4[/imath] nghiệm
Có [imath]0[/imath] nghiệm khi [imath]\sin x > 1[/imath] hoặc [imath]\sin x < -1[/imath]
Có 1 nghiệm khi [imath]\sin x = -1[/imath]
Có 2 nghiệm khi [imath]\sin x = 1[/imath]
Có 3 nghiệm khi [imath]-1 < \sin x \ge 0[/imath]
Có 4 nghiệm khi [imath]0 < \sin x < 1[/imath]

Ta có: [imath]5 = 2 + 3 = 1+4[/imath]

TH1: 1 PT có 3 nghiệm và 1 PT có 2 nghiệm
[imath]\begin{cases} -1 < \dfrac{m+1}{2} < 0\\ 2m = 1\end{cases}[/imath] hoặc [imath]\begin{cases} -1 < 2m < 0\\ \dfrac{m+1}{2} = 1\end{cases}[/imath]

TH2: 1 PT có 1 nghiệm và 1 PT có 4 nghiệm
Tương tự em nhé

Có gì không hiểu thì em hỏi lại nha
Ngoài ra, em tham khảo thêm tại Tổng hợp kiến thức toán 11
Phương trình lượng giác
 
Top Bottom