Bài toán HCl tác dụng với kim loại

Hậu Văn Võ

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng tư 2017
14
0
11
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 20.4 g hỗn hợp X gồm Fe, Zn, Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 10.08 lit H2 (dktc)
Mặt khác cho 0.2 mol X tác dụng vừa đủ với 6.16 lit Cl2 (dktc).Tính khối lượng mỗi kim loại

Giups mình với, mình đang cần gấp
 

huonghg123

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng ba 2017
123
29
66
20
Hà Giang
THPT
nH2= 0,45mol
gọi x,y,z lần lượt là số mol của fe,zn,al trong 20,4g
Fe + 2HCl ----> FeCl2 + H2
x-------------------------------x
Zn + 2HCl ----> ZnCl2 + H2
y-------------------------------y
2Al + 6HCl ----> 2AlCl3 + 3H2
z-------------------------------3/2z
ta có HPT x+y+3/2z = 0,45 (1)
56x+65y+27z = 20,4 (2)
gọi kx , ky , kz lần lượt là số mol tương ứng trong 0.2 mol X
nCl2 = 0,275
2Fe + 3Cl2 ----> 2FeCl3
kx------3/2kx
Zn + Cl2 ----> ZnCl2
ky------ky
2Al + 3Cl2 ----> 2AlCl3
kz------3/2kz
ta có HPT kx + ky + kz = 0,2 (3)
3/2kx + ky + 3/2kx = 0,275 (4)
Lấy (3)/(4) để khử k rồi kết hợp với (1), (2) để giải HPT nhé
 

huyenlinh7ctqp

Phụ trách nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Cu li diễn đàn
17 Tháng mười hai 2015
2,975
4,591
704
19
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
[tex]n_{H_2}=\frac{10,08}{22,4}=0,45[/tex] (mol)
[tex]n_{Cl_2}=0,275[/tex] (mol )
Gọi x, y, z lần lượt là số mol của Fe, Zn, Al trong hỗn hợp ( tác dụng với HCl )
Ta có : x + y + 1,5z = 0,45 (*)
56x + 65y + 27z = 20,4

Gọi ax, ay, az là số mol của Fe, Zn, Al ( trong 0,2 mol X )
ax + ay + az = 0,2 (**) ----> a(x + y + z) = 0,2
1,5ax + ay + 1,5az = 0,275 (***) -----> a( 1,5x+y+1,5z) = 0,275
Lấy (**) chia (***) ta được
[tex]\frac{x+y+z}{1,5x+y+1,5z}=\frac{8}{11}[/tex]
Nhân chéo, ta được pt mới. Giải 3 pt 3 ẩn ta được kết quả.
 
Top Bottom