hcl

 1. T

  Hóa 10 tính oxi hóa khử của axit hcl

  cho 12 gam hỗn hợp x gồm al và fe vào 100ml dung dịch hcl 2m đến phản ứng hoàn toàn thu được khí h2 và 7 gam chất rắn chưa tan, thể tích dung dịch hcl 2m tối thiểu cần dùng để hòa tan hết 12 gam hỗn hợp x là
 2. H

  Bài tập về H2SO4

  1.Hỗn hợp X gồm các chất Fe, FeCO3.Chia đều m gam hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau: -P1: cho tác dụng với 146 ml đ HCl 20% (d=1.25 g/ml) dư thu được 8.96 lít hỗn hợp khí Y (đktc) và dung dịch A. -P2: Cho tác dụng với lượng dư H2SO4 đặc, nóng, dư thu được hỗn hợp khí Z gồm CO2 và SO2 ( sản phẩm...
 3. H

  Bài toán HCl tác dụng với kim loại

  Cho 20.4 g hỗn hợp X gồm Fe, Zn, Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 10.08 lit H2 (dktc) Mặt khác cho 0.2 mol X tác dụng vừa đủ với 6.16 lit Cl2 (dktc).Tính khối lượng mỗi kim loại Giups mình với, mình đang cần gấp
Top Bottom