[Anh-bài tập]-ngữ pháp-mệnh đề+đại từ quan hệ

B

believe_in_rose296

Câu 10 dùng cách nào cũng được.
Theo chị biết thì nên dùng "whom" ở câu 5. (Dù sao cũng là quy tắc đúng từ trước, mới hay không, không phải ai cũng biết).
 
8

816554

1. The men __who_____ live next- door are English.
2. The dictionary ____that___ you gave me is very good.
3. Do you know the girls ___who____ are standing outside the church?
4. The polive are looking for the thieve ___that____ got into my house last night.
5. The chocolate ___which____ you like comes from the United States.
6. I have lost the necklace ____which___ my mother gave me on my birthday.
7. A burglar in someone ___that____ breaks into a house and steals things.
8. Buses __that_____ go to the airport run every half hour.
9. I can't find the key _that______ opens this door.
10. I gave you a book ___which____ had many pictures.
11. I don't like the boy ___who____ Sue is going out with.
12. Did you see the beautiful dress ___which____ she wore yesterday.
13. The man ____who___ she is going to marry is very rich.
14. This is the bank __that_____ was robbed yesterday.
15. He wore a mask __that_____ made him look like Mickey Mouse.


Xin chào, xin chào~ :Rabbit34
Ghé xem một số nội dung tâm đắc của team Anh chúng mình nhé
Chúc bạn một ngày vui vẻ!
 
8

816554

Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns.
1. The first boy has just moved. He knows the truth.
the first boy who know the truth has just moved
2. I don't remember the man. You said you met him at the canteen last week.
i don't remember the man whom you met at the canteen last week.
3. The only thing is how to go home. It make me worried.
the only thing that make me worried is how to go home.
4. The most beautiful girl lives city. I like her long hair very much.
the most beautiful girl whose long hair i like very much lives city
5. He was Tom. I met him at the bar yesterday.
He was Tom whom i met at the bar yesterday
6. The children often go swimming on Sundays. They have much free time then.
the children often go swimming on Sundays when they have much free time
7. They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.
They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.
8. The tree has lovely flower. The tree stands near the gate of my house.
The tree that stands near the gate of my house has lovely flowers
9. My wife wants you to come to dinner. You were speaking to my wife
my wife who you were speaking to wants you to come to dinner
10. The last man has just returned from the farm. I want to talk to him at once.
the last man who i want to talk to has just returned from the farm
11. The students will be awarded the present. The students' reports are very valuable.
the student whose reports are very valuable will be awarded the present
12. The book was a lovely story. I was reading it yesterday.
the book that i was reading yesterday was a lovely story
13. The botanist will never forget the day. He found a strange plant on that day.
the botanist who found a strange plant will never forget the day.
14. Someone is phoning you. He looked for you three hours ago.
the guy who looked for you three hours ago is phoning you
15. The man works for my father's company. The man's daughter is found of dancing.
the man whose daughter is found of dancing works for my father's company.
 
M

moxa

3. The only thing is how to go home. It make me worried.
the only thing that make me worried is how to go home.
4. The most beautiful girl lives city. I like her long hair very much.
the most beautiful girl whose long hair i like very much lives city
@ 816554: câu 3 make phải có s chứ.
câu 4:phải là lives in the city chứ.
 
A

amaranth

Câu 10 dùng cách nào cũng được.
Theo chị biết thì nên dùng "whom" ở câu 5. (Dù sao cũng là quy tắc đúng từ trước, mới hay không, không phải ai cũng biết).
Không phải dùng cách nào cũng được.
CÁCH NÀO CŨNG ĐÚNG NGỮ PHÁP, nhưng cách mà Sweeshy làm thì KHÁC NGHĨA với câu gốc.

Nhân tiện, nếu viết The last man, to whom I want to talk at once, has just returned from the farm. thì lại hóa ra đúng nghĩa đó. Nhưng không có cặp dấu phẩy đó thì SAI NGHĨA.

Chị Tâm nghĩ lại coi em nói đúng không.
 
S

sweetshy

Tất nhiên em dùng whom sẽ đúng hơn, nhưng "nếu bây h" dùng who "vẫn được coi là đúng"
Còn câu 10 thì em kô rõ về nghĩa, nhưng nó cũng kô cho trong 1 ngữ cảnh nhất định nào đó, em đã hỏi 1 chị Việt Kiều, và chị ấy bảo cách nào cũng đúng ạ, :|,
Hì, dù sao cũng là học tập thôi, kô nên tranh cãi dữ quá, :-j,
 
A

amaranth

Đã nói rồi, đề nghị đọc lại (nếu biết đọc tiếng Việt): Cách nào cũng đúng ngữ pháp, nhưng không phải cách nào cũng phù hợp nghĩa.
Việt Kiều thì sao? Thì giỏi hơn Việt mà không Kiều à?
Thế tớ cũng tự nhận tớ Việt Kiều đây? Sao không?

À còn đây là anh tranh cãi với chị Tâm, vì trình chị ấy phải nhận ra những cái đó. Em không muốn tham gia thì thôi
 
B

believe_in_rose296

Uh, chị đọc lại thì quả thật là có khác nghĩa của câu đó. Tranh cãi giúp mình nhận ra vấn đề đó. À mà chị nhầm nhọt sang trồng trọt, tranh luận chứ không phải tranh cãi nhé. Uki men!
 
S

sweetshy

Thôi được rồi, em biết đọc tiếng Việt. em biết đọc tiếng Việt. em biết đọc tiếng Việt. em biết đọc tiếng Việt. em biết đọc tiếng Việt.
 
Last edited by a moderator:
T

thanhthuytu

Các anh chị ơi! Nếu sao này có vấn đề gì trục trặc, mong các anh chị gởi tin nhắn cho nhau. Các anh chị lớn không nên tranh cãi trên diễn đàn và diễn đàn này để dùng cho việc học tập vào trao đổi kiến thức nha các anh chị. Thân ái! Jasmine Hương.
 
A

amaranth

Cái đó đã thấm vào đâu mà gọi là tranh cãi :))
Nếu anh với chị Tâm nói riêng thì dễ quá rồi, nhưng mà như vậy thì những đứa không biết gì vẫn sẽ mãi không biết gì.
Anh hy sinh thể diện bản thân là để mở mang tầm mắt cho mọi người thôi
 
S

shura_ouji

có ai cho tớ biết quy tắc sử dụng kiểu câu này được ko?khi nào thì dùng who, whom, whose, which, và còn những quan hệ từ nào nữa ko?
 
T

thanhthuytu

a. Dùng who khi đề cập đến người và dùng which khi đề cập đến sự việc và đồ vật.
b. That chỉ được dùng thay cho whowhich trong mệnh đề quan hệ xác định.
c. Ta có thể bỏ who, whichthat khi nó ở vị trí tân ngữ.
d.
- Whose được dùng khi đề cập đến những gì thuộc về hay có liên hệ với một người nào đó.
- Whose được dùng khi đề cập đến sự vật, đặc biệt khi đề cập đến các quốc gia, thị trấn, hay các tổ chức.
- Whose được dùng khi nói về một đồ vật cụ thể nào đó, đặc biệt trong văn nói.
e. Where, whenwhy có thể được dùng như là đại từ quan hệ.
f. Trong mệnh đề quan hệ xác định, có thể lược bớt đại từ quan hệ và động từ be (cùng với những trợ động từ khác) trong những trường hợp sau:
- Đại từ quan hệ đứng trước mệnh đề quan hệ ở thể bị động.
- Đại từ quan hệ đứng trước động từ trong cấu trúc với thì tiếp diễn.
- Đại từ quan hệ đứng trước cụm giới từ.
- Trong mệnh đề quan hệ không xác định, có thể lược bớt đại từ quan hệ và động từ be trước cụm danh từ.
Chú ý: Không bao giờ bỏ whose, where, whenwhy.
 
T

thanhthuytu

Bài tập tiếp nè các bạn:
1. The girl was injured in the accident. She is in hospital now.
______________________________________________
2. Can you pick up the paper? They are lying on the floor.
______________________________________________
3. I don't like the man. He is going out with my sister.
______________________________________________
4. Yesterday I met a man. He works with your brother.
______________________________________________
5. I know a shop. It sells really good meat.
______________________________________________
6. I watched a movie last night. The movie was interesting.
______________________________________________
7. The boy is very nice. I know him from school.
______________________________________________
8. The shoes are too big. My mother bought them for me.
______________________________________________
9. Kate helps a man. The man is my teacher.
______________________________________________
10. I still have the book. You gave me that book.
______________________________________________
11. Did you hear about the earthquake? It occurred in California.
______________________________________________
12. A river is not safe for swimming. It is polluted.
______________________________________________
13. The doctor was very gentle. He examined the sick child.
______________________________________________
14. The man is standing over there. I was telling you about him.
______________________________________________
15. The meeting was interesting. I went to it.
______________________________________________
 
X

xilaxilo

Bài tập tiếp nè các bạn:
1. The girl was injured in the accident. She is in hospital now.
The girl who was injured in the accident is in hospital now.
2. Can you pick up the paper? They are lying on the floor.
Can you pick up the paper which are lying on the floor.
3. I don't like the man. He is going out with my sister.
I don't like the men who is going out with my sister.
4. Yesterday I met a man. He works with your brother.
Yesterday I met a man who works with your brother.
5. I know a shop. It sells really good meat.
I know a shop which sells really good meat.
6. I watched a movie last night. The movie was interesting.
I watched a movie last night which was interesting.
7. The boy is very nice. I know him from school.
The boy whom I know from school is very nice
8. The shoes are too big. My mother bought them for me.
The shoes which my mother bought them for me are too big
9. Kate helps a man. The man is my teacher.
the man whom Kate helps is my teacher.
10. I still have the book. You gave me that book.
I still have the book which You gave me
11. Did you hear about the earthquake? It occurred in California.
Did you hear about the earthquake which occurred in California.
12. A river is not safe for swimming. It is polluted.
A river is polluted why is not safe for swimming
13. The doctor was very gentle. He examined the sick child.
The doctor who examined the sick child was very gentle
14. The man is standing over there. I was telling you about him.
The man is standing over there is who I was telling you about him.
15. The meeting was interesting. I went to it.
The meeting which I went to was interesting

các bạn sửa hộ naz :D:D:D
 
H

halfbloodprince_vd

Bài tập tiếp nè các bạn:
1. The girl was injured in the accident. She is in hospital now.
The girl who was injured in the accident is in hospital now.
2. Can you pick up the paper? They are lying on the floor.
Can you pick up the paper which are lying on the floor.
3. I don't like the man. He is going out with my sister.
I don't like the men who is going out with my sister.
4. Yesterday I met a man. He works with your brother.
Yesterday I met a man who works with your brother.
5. I know a shop. It sells really good meat.
I know a shop which sells really good meat.
6. I watched a movie last night. The movie was interesting.
I watched a movie last night which was interesting.
7. The boy is very nice. I know him from school.
The boy whom I know from school is very nice
8. The shoes are too big. My mother bought them for me.
The shoes which my mother bought them for me are too big
9. Kate helps a man. The man is my teacher.
the man whom Kate helps is my teacher.
10. I still have the book. You gave me that book.
I still have the book which You gave me
11. Did you hear about the earthquake? It occurred in California.
Did you hear about the earthquake which occurred in California.
12. A river is not safe for swimming. It is polluted.
A river is polluted why is not safe for swimming
13. The doctor was very gentle. He examined the sick child.
The doctor who examined the sick child was very gentle
14. The man is standing over there. I was telling you about him.
The man is standing over there is who I was telling you about him.
15. The meeting was interesting. I went to it.
The meeting which I went to was interesting

các bạn sửa hộ naz :D:D:D
cần sửa những câu da cam ấy
tự sửa đê
ddddddddddddddddddddddddddddddd
 
H

halfbloodprince_vd

câu 8 bỏ them đê
câu 12:the river which is polluted isnt safe for.........
câu 14: the man about whom I was telling you is standing over there
còn lại chuẩn không cần chỉnh
siêu đấy
cố lên
 
Last edited by a moderator:
X

xilaxilo

8. The shoes are too big. My mother bought them for me.
The shoes which my mother bought for me are too big

12. A river is not safe for swimming. It is polluted.
A river which is polluted is not safe for swimming

14. The man is standing over there. I was telling you about him.
The man who I was telling you is standing over there

đọc lại thấy mình ngu :(:(:(
 
Top Bottom