[Vòng 1]Dành cho khối 6, 7, 8

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi ngobin3, 13 Tháng ba 2012.

Lượt xem: 4,754

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. Những người làm vườn lành nghề đều biết rằng, sau khi cây ăn quả bước vào giai đoạn sai quả thì sẽ xuất hiện hiện tượng kết quả cách quãng, nghĩa là cứ một năm rất sai thì năm sau đó sản lượng lại giảm rõ rệt. Vì vậy mà người ta đã đặt tên cho hiện tượng này là được mùa mất mùa của cây ăn quả. Sở dĩ sản lượng của cây ăn quả năm cao, năm thấp chủ yếu là do nguyên nhân sau: Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
   
 2. Sở dĩ sản lượng của cây ăn quả năm cao, năm thấp chủ yếu là do nguyên nhân sau: Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
   
 3. tiendat_no.1

  tiendat_no.1 Guest

  Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa.
   
 4. boy_100

  boy_100 Guest

  Sở dĩ sản lượng của cây ăn quả năm cao, năm thấp chủ yếu là do nguyên nhân sau: Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
   
 5. mia_kul

  mia_kul Guest

  Câu 10:Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
   
 6. pokemon_011

  pokemon_011 Guest

  Những người làm vườn lành nghề đều biết rằng, sau khi cây ăn quả bước vào giai đoạn sai quả thì sẽ xuất hiện hiện tượng kết quả cách quãng, nghĩa là cứ một năm rất sai thì năm sau đó sản lượng lại giảm rõ rệt. Vì vậy mà người ta đã đặt tên cho hiện tượng này là được mùa mất mùa của cây ăn quả. Sở dĩ sản lượng của cây ăn quả năm cao, năm thấp chủ yếu là do nguyên nhân sau: Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
   
 7. caoson8a

  caoson8a Guest

  Sau khi cây ăn quả bước vào giai đoạn sai quả thì sẽ xuất hiện hiện tượng kết quả cách quãng, nghĩa là cứ một năm rất sai thì năm sau đó sản lượng lại giảm rõ rệt. Vì vậy mà người ta đã đặt tên cho hiện tượng này là được mùa mất mùa của cây ăn quả. Sở dĩ sản lượng của cây ăn quả năm cao, năm thấp chủ yếu là do nguyên nhân sau: Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
   
 8. callalily

  callalily Guest

  Những người làm vườn lành nghề đều biết rằng, sau khi cây ăn quả bước vào giai đoạn sai quả thì sẽ xuất hiện hiện tượng kết quả cách quãng, nghĩa là cứ một năm rất sai thì năm sau đó sản lượng lại giảm rõ rệt. Vì vậy mà người ta đã đặt tên cho hiện tượng này là được mùa mất mùa của cây ăn quả. Sở dĩ sản lượng của cây ăn quả năm cao, năm thấp chủ yếu là do nguyên nhân sau: Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
   
 9. huongmot

  huongmot Guest

  Sau khi cây ăn quả bước vào giai đoạn sai quả thì sẽ xuất hiện hiện tượng kết quả cách quãng, nghĩa là cứ một năm rất sai thì năm sau đó sản lượng lại giảm rõ rệt. Vì vậy mà người ta đã đặt tên cho hiện tượng này là được mùa mất mùa của cây ăn quả. Sở dĩ sản lượng của cây ăn quả năm cao, năm thấp chủ yếu là do nguyên nhân sau: Năm được mùa do quả nhiều, chất dinh dưỡng phải cung cấp cho quả đang phát triển trước, còn ở cành cây thì lại không có đủ chất dinh dưỡng. Không có đủ dinh dưỡng nên đương nhiên là cành cây không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sản, nảy mầm. Lập tức kéo theo hệ quả là hoa sẽ ra ít đi, quả trong năm thứ hai giảm. Vậy là năm đó sẽ bị mất mùa. Khi mất mùa đi rõ rệt có ít quả, chất dinh dưỡng lại đủ cung cấp đầy đủ cho quá trình nảy mầm ra hoa, nên khi mùa thu đến mầm hoa đồng loạt xuất hiện, năm sau đó sẽ là năm bội thu.
   
 10. saklovesyao

  saklovesyao Guest

  Còn 5 phút là hết giờ !
  Các bạn hãy xem lại !
  Đây là cơ hội cuối cùng để các bạn có thể trả lời những câu hỏi mà trong thời gian thi đấu các bạn chưa nghĩ ra !

  Sau 5' sẽ lock pic !
   
 11. huongmot

  huongmot Guest

  Rùa, thuộc bộ rùa, ngành bò sát, lớp đv có xương sống
   
 12. boy_100

  boy_100 Guest

  Câu 9: Tại sao nói rằng tre ra hoa là điềm gở ? Giải thích rõ tại sao ? (5 phút)
  loài tre trúc thông thường ra hoa theo chu kì 15 năm, khi ra hoa chúng chết hàng loạt mang đến mất mùa và dịch bệnh (do chuột rất tích ăn trái tre, chúng kéo đến hàng loạt, sinh sản rất nhanh, khi tre chết chúng kéo nhau phá hoại lúa, khi chuột chết phát sinh dịch bệnh). Ngày nay người ta đã lai tạo những giống tre không ra hoa hoặc chu kì rất dài, đó là giống tre mình đang trồng ngày nay.
   
 13. huongmot

  huongmot Guest

  b_
  _______________________________________________________
   
 14. Rùa, thuộc bộ rùa, ngành bò sát, lớp động vật có xương sống
   
 15. callalily

  callalily Guest

  Câu 6: mỗi tế bào có 2 nhân
  câu 1:Hệ bạch huyết gồm các hạch bạch huyết nối kết với nhau bằng các mạch bạch huyết.
  Đóng vai trò quan trọng với hệ miễn dịch
  câu 2:Rùa Hồ Gươm, bộ Rùa, lớp Bò Sát, ngành động vật có xương sống
  câu 3: Giống: Chúng đều được tách thành giới riêng, Có nhân thật (Thuộc nhóm Eucaryote), Đa phần các loài nấm kích thước nhỏ bé như tảo (vi nấm), sinh sản rất nhanh.
  Khác: Tảo quang hợp để tổng hợp các HCHC, nấm thì lấy dd từ xác thực vật để biến đổi thành các HCHC cho mình (Chúng không có diệp lục và không quang hợp), Tảo sống chủ yếu ở mt nước, nấm thì chỉ cần độ ẩm cao thôi, ...
   

 16. +Cấu tạo:gồm các phân hệ lớn và phân hệ nhỏ gồm các hạch bạch huyết kết nối với nhau trong mạch bạch huyết
  +Vai trò: thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể.!
   
 17. caoson8a

  caoson8a Guest

  Đây là rùa Hồ gươm
  Bộ rùa
  Ngành bò sát
  Đv có xương sống
   
 18. huongmot

  huongmot Guest

  [​IMG]
  kangaroo
   
 19. Hình ảnh cây Tre rất quen thuộc đối với con người Việt Nam, nhưng không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy hoa Tre. Theo các bài viết về hình ảnh cây Tre thì 60 năm Tre mới ra hoa một lần, nhưng tôi lại không thấy nói tới quả Tre.
  Vì vậy người ta cho là điểm gở
   
 20. callalily

  callalily Guest

  Câu 4: b đúng
  câu 5: kangaroo
  [​IMG]
  câu 7: Mắt bị mỏi hay thâm quầng có thể do nhiều nguyên nhân như cơ thể thiếu nước, bệnh nội tiết hoặc do dùng mỹ phẩm. Nguyên nhân do thiếu nước thường gặp nhất.
  Vùng mắt có tỷ lệ nước rất cao. Vì thế, nếu bị mất nước nặng như tiêu chảy cấp chừng vài ba giờ thì hốc mắt đã lõm sâu và sụp mi mắt. Nếu bị thiếu nước vừa nhưng kéo dài, như làm việc nơi nắng nóng mà uống không đủ nước chẳng hạn, thì mắt dễ bị thâm quầng.
  Thiếu máu cũng là một trong những nguyên nhân gây mệt mỏi, uể oải và mắt thâm quầng
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->