sinh 12

 1. Hắc Tử Thiên Nhi

  Sinh 12 Đề thi thử THPTQG 2020-2021 tỉnh Nam Định có đáp án

 2. phạm chấn nguyên

  Sinh 12 Vì sao cơ thể có kiểu gen AbDEGh//aBdegH giảm phân tạo tối đa 64 loại giao tử mà không phải 2 loại?

  tại sao cơ thể có kiểu gen AbDEGh//aBdegH tiến hành giảm phân tạo tối đa 64 loại giao tử mà không phải 2 loại ạ?( em thấy có // thì chúng liên kết với nhau nên chỉ tao ra hai loại thôi chứ ạ?)
 3. Pé Heo 20011411

  Bài tập ADN tái bản

  Bài 1 : Một gen có chiều dài 2958 Ả và có hiệu số giữa nuclêôtitloại X với loại nuclêôtit không bổ sung với nó bằng 304 nuclêôtit. 1. Xác định sô liên kết hyđrô, liên kết hóa trị bị phá hủy, đượchình thành trong những trường hợp sau: a. Sau khi gen tái bản 1 lần b. Tại lần tái bản thứ tư c. Cả...
 4. I

  Sinh 12 tìm bộ NST

  Cơ thể đực ở một loài khi giảm phân tạo tối đa 512 loại giao tử, biết rằng trong quá trinh giảm phân có 3 cặp NST tương đồng xảy ra trao đổi chéo tại 1 chỗ, cặp NST giới tính bị rối loạn giảm phân 1. Bộ NST lưỡng bội của loài là
 5. rikahoang

  Số loại kiểu gen đột biến tối đa

  Xét một gen có 5 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong quần thể có thể có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen bị đột biến thể bốn nhiễm về gen nói trên.
 6. Trần Lê Huy

  Sinh 12 Phả hệ: xác suất sinh con mù màu

  Cho mình hỏi câu 16 mình tính ra 0.25 nhưng sao trong đáp án lại ra 0.125? Mình cảm ơn mấy bạn nhiều.
 7. rikahoang

  Sinh 12 môi trường sống của sinh vật

  Ổ sinh thái và nơi ở cái nào lớn hơn nhỉ?
 8. rikahoang

  đột biến do consixin

  một loài thực vật, A: hoa đỏ, a: trắng, trội lặn hoàn toàn. lai 2 cây P có kiểu hình khác nhau. sử dụng consixin tác động và giảm phân hình thành giao tử tạo ra các cây F1 gồm 2 laoij kiểu hình. Bieetss rằng cây tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Nhận định nào đúng A...
 9. H

  [Sinh 12] Quy luật di truyền

  Cho phép lai 1) P: AAaa (cao) x AAaa (cao) 2) P: AAaa (cao) x aaaa (thấp) Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1 của 2 phép lai trên Biết alen A quy định cây cao trội hoàn toàn với alen a cây thấp
 10. Lee Miu

  Sinh [Sinh 12] ADN và cơ chế tái bản

  Hãy phân tích mối liên quan giữa cấu trúc và cơ chế tái bản ADN?
 11. Lee Miu

  Sinh [Sinh 12] Bài tập tự sao cơ bản

  Cho đoạn ADN có 3000 nu và ADN này tham gia vào quá trình tự sao thì số đoạn okazaki của gen này là bao nhiêu?
 12. N

  Sinh [Sinh 12] Xác suất trong quy luật di truyền

  Giúp mình nha! :)Cảm ơn trước:p Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được f1 có 2 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56.25%.Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ ở F1, xác suất để thu được cậy thuần chủng là bao nhiêu?
 13. nt_bee

  [Sinh 12] Đột biến gen

  Gen A có 4050 liên kết hiđrô và có hiệu số giữa nuclêôtít loại G với một loại nucleotit khác là 20%. Gen A bị đột biến thành gen a làm chiều dài gen đột biến tăng thêm 3,4Å và có liên kết hiđrô tăng thêm 3. Số nuclêôtít mỗi loại trong gen a là A. A = T = 450; G = X = 1051. B. A = T = 451; G...
 14. nt_bee

  Sinh [Sinh 12] Dịch mã

  1 chuỗi Polipeptit có khối lượng là 30250 đvC a) Số bộ 3 mật mã b) số liên kết peptit trong chuội Polipeptit c) tính chiều dài mARN (biết khối lượng 1 a.a = 110 đvC) help meeee
Top Bottom