[Sinh 12] Quy luật di truyền

hiennam.tn

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng mười một 2013
3
0
16

Yuiki Machika

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng mười hai 2013
312
347
139
Thái Nguyên
THPT Chuyên Thái Nguyên
Cho phép lai
1) P: AAaa (cao) x AAaa (cao)
2) P: AAaa (cao) x aaaa (thấp)
Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1 của 2 phép lai trên
Biết alen A quy định cây cao trội hoàn toàn với alen a cây thấp
1) Các giao tử của kiểu gen AAaa: 1/6AA: 4/6 Aa: 1/6 aa
=> Tỷ lệ cây có KH thân thấp là: aaaa= 1/6aa x 1/6aa = 1/36 aaaa
=> Tỷ lệ cây có KH thân cao là: 1 - 1/36 = 35/36
=> Tỷ lệ KH ở F1 là 35 cao : 1 thấp
2) Các giao tử của kiểu gen AAaa: 1/6AA: 4/6 Aa: 1/6 aa ; aaaa: 1aa
=> Tỷ lệ cây có KH thân thấp là: aaaa= 1/6aa x 1aa = 1/6 aaaa
=> Tỷ lệ cây có KH thân cao là: 1 - 1/6 = 5/6
=> Tỷ lệ KH ở F1 là 5 cao : 1 thấp
 
  • Like
Reactions: Vũ Linh Chii
Top Bottom