hình học

 1. utopiaguy

  Toán 7 Chứng minh K là trung điểm MG

  Cho tam giác ABC đều, G là trọng tâm. Lấy 1 điểm M bất kì nằm trong tam giác, gọi D,E,F lần lượt là hình chiếu của M lên BC,CA,AB. Gọi K là trọng tâm tam giác DEF. Chứng minh K là trung điểm MG
 2. L

  Toán 8 [Lớp 8] Toán hình học diện tích tam giác

  1,Cho tam giác ABC có D là trung điểm của BC.Trên AB,AC lấy E,F a.C/m diện tích tam giác DEF nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 diện tích tam giác ABC b.Tìm vị trí của E và F để diện tích tam giác DEF có giá trị lớn nhất Mọi người giúp mình với ạ.Thanks
 3. darknightbitches

  Toán 9 tính góc trong tam giác

  cho tam giác ABC vuông cân tại A. Có M trung điểm AC.Tính tan góc MBC. Ps:giải gấp giúp em với.Em cám mơn.
 4. STA QUY

  Toán 9 Hệ thức lượng trong tam giác

  Đề bài: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm của AC. Tính tan góc MBC. Mọi người giúp mình giải bài này với. Cảm ơn mọi người nhiều ạ!
 5. D

  Toán 12 Giải giúp mình hình này @@

  Mọi người có thể giúp mình vẽ hình này vs một nét bút và không được chồng lên nhau không??, IQ mình không cao nên vẽ mãi không ra, vẽ được nhưng thiếu một đường thẳng mới hoàn chỉnh, thanks ::
 6. STA QUY

  Toán 9 Tính tỉ số [tex]\frac{HB}{HC}[/tex]

  Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Giả sử BC=3AB. Tính tỉ số \frac{HB}{HC}
 7. H

  Toán 10 Trắc nghiệm vecto

  1. Cho hình thoi ABCD tâm O, cạnh bằng a và góc bằng 60°. Kết luận nào sau đây là đúng: A.| \overrightarrow{AB}| = \frac{a\sqrt{3}}{2} B.| \overrightarrow{AB}| = a C.| \overrightarrow{OA}| = | \overrightarrow{OB}| D.| \overrightarrow{AB}| = \frac{a\sqrt{2}}{2} 2. Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F. Tổng...
 8. SamNguyenxnnh

  Toán 8 Chứng minh hình bình hành

  Cho hình bình hành MNPQ. Gọi K, H lần lượt là trung điểm MQ, NP. a) Chứng minh KNHQ là hình bình hành b) Gọi O là trung điểm NQ. Chứng minh K,O,H thẳng hàng
 9. lenguyen7112003

  Toán 9 Bài tập về Đường tròn và tứ giác nội tiếp

  Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, AB<AC. Hai đường cao AD và CE cắt nhau tại H b. Kẻ đường kính AK cắt CE tại M, CK cắt AD tại F. Chứng minh tứ giác BEHD nội tiếp và AH. AF = AM. AK c. Gọi I là trung điểm BC, EI cắt AK tại N. Chứng minh tứ giác EDNC là hình thang cân. Giúp với ạ...
 10. lenguyen7112003

  Toán 9 Bài toán về Đường Tròn

  Cho đường tròn (O), đường kính AB, C là điểm chính giữ của cung AB, D là điểm chính giữa của cung AC, E là giao điểm OC và BD a. Chứng minh tứ giác ADEO là tứ giác nội tiếp b. Chứng minh rằng CD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADEO c. Chứng minh ba điểm D, C , O cùng nằm trên...
 11. Gia Thy

  Toán 11 Tính khoảng cách hai đường thẳng

  Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, SA vuông góc (ABCD). Giả sử AB=BC=a, AD=2a và góc giữa SC và (ABCD) = 60o. Gọi E là trung điểm AD. Tính d(SE,CD)? Cảm ơn mọi người nhiều ạ
 12. rikahoang

  Toán [toán 12]góc giữa 2 đường thẳng

  cho tam giác ABC vuông cân tại A, M nằm trong ABC sao cho MA:MB:MC =1:2:3. góc AMB= bao nhiêu
 13. rikahoang

  Toán [toán 12]góc giữa 2 đường thẳng

  cho tam giác ABC vuông cân tại A, M nằm trong ABC sao cho MA:MB:MC =1:2:3. góc AMB= bao nhiêu
 14. Minhchau.135

  Toán Viết phương trình đường tròn

  Viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm A, B tiếp xúc với đường thẳng denta: a) A (6;3), B (3;2), denta: x + 2y - 2 = 0. b) A (-1;-2), B (2;1), denta: 2x - y + 2 =0. c) A (2;0), B (4;2) , denta trùng Oy. Giải ra cụ thể giùm nha.
 15. SamNguyenxnnh

  Toán [Hình lớp 7] Tam giác ABC có góc C> góc B, đường cao AH. So sánh BH, CH

  Tam giác ABC có góc C> góc B, đường cao AH. So sánh BH, CH
 16. Hải Ham Học

  Toán Tính tỉ số diện tích tam giác

  Cho tam giác ABC nhọn ( AB<AC) nội tiếp đường tròn ( O). Hai tiếp tuyến của đường tròn ( O) tại B và C cắt nhau tịa D. OD cắt BC tại E. Qua D vẽ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt AC tại K. Đường thẳng OK cắt AB tại F. Tính tỉ số diện tích \frac{S \Delta BEF}{S \Delta ABC }
 17. Hải Ham Học

  Toán Tính Công Thức Theo R ( bán kính )

  Cho nửa đường tròn (O;R) có đường kính AB. Tren đoạn OA lấy điểm H ( H khác O, H khác A).Qua H dựng đường thảng vuông góc với AB, đường thảng này cắt nửa đường tròn tại C. Tren cung BC lấy điểm M(M khác B, M khác C) Dựng CK vuông góc với Am tại K. a) Chứng minh tứ giác ACKH nội tiếp đường...
 18. Trần Lê Thu Thảo

  Toán Hình học không gian tỷ lệ thể tích

  Bài 1 : Cho hình chớp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB=a , cạnh bên SA = a căn 2 , gọi M,N,P lần lượt là trung điểm SA,SB,DC. Tìm V(AMNP) Bài 2 : Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' đáy là hình vuông cạnh a, chiều cao AA'=b , gọi M là trung điểm của cạnh CC'. Tìm V(BDA'M)
 19. H

  Toán Hình không gian. Đề cương (cần gấp)

  Mọi người giải giúp em mấy bài trong đề cương đây với mai thi rồi mà nghi ngờ có trong đề quá: Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hbh. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo, M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD. a) Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng (SAC) và (SBD), (SAD) và (SBC), (DOM) và...
 20. H

  Toán [Toán 11] Hình học không gian

  Mọi người giải giúp em mấy bài trong đề cương đây với mai thi rồi mà nghi ngờ có trong đề quá: Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hbh. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo, M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD. a) Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng (SAC) và (SBD), (SAD) và (SBC), (DOM) và...
Top Bottom