@ann lee

 1. hoadienviiris
  Chủ đề

  Toán 9 CMR

  1+\frac{1}{\sqrt{2}} +\frac{1}{\sqrt{3}} +...+\frac{1}{\sqrt{2018}} < 2\sqrt{2018}
  Chủ đề bởi: hoadienviiris, 30 Tháng chín 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 2. Phan Minh Tâm
 3. Hoàng Vũ Nghị
  cho a,b,c>0 .CMR \sum \frac{a}{4a+4b+c}\leq \frac{1}{3}
  Chủ đề bởi: Hoàng Vũ Nghị, 7 Tháng tám 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 4. Aya shameimaru
 5. tttpbmt3002@gmail.com
 6. Gấu Teddy
 7. Chết vì Sinh
 8. Đô Tiến.
 9. Jones Jenifer
  1. giải phương trình sau : 6x^4 + 7x^3 - 36x^2 - 7x + 6 = 0
  Chủ đề bởi: Jones Jenifer, 5 Tháng một 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 10. tungcaothu1
 11. Jones Jenifer
 12. Gấu Teddy
-->