Recent Content by Cáp Ngọc Bảo Phương

 1. Cáp Ngọc Bảo Phương

  A peaceful view ^^

  Hôm nay thế nào ?
 2. Cáp Ngọc Bảo Phương

  Toán 10 Tam giác ABC là tam giác gì?

  Ta có A+B+C=180^\circ \Rightarrow B+B=180^\circ\Rightarrow B=90^\circ nha
 3. Cáp Ngọc Bảo Phương

  Toán 10 Tam giác ABC là tam giác gì?

  \sin A=\cos B+\cos C \Leftrightarrow 2\sin \dfrac{A}{2}\cos \dfrac{A}{2}=2\cos \dfrac{B+C}{2}\cos \dfrac{B-C}{2} \Leftrightarrow \sin \dfrac{A}{2}\cos \dfrac{A}{2}= \sin \dfrac{A}{2}\cos \dfrac{B-C}{2} \Leftrightarrow \sin \dfrac{A}{2}\left(\cos \dfrac{A}{2}-\cos \dfrac{B-C}{2}\right)=0...
 4. Cáp Ngọc Bảo Phương

  Toán 11 Góc giữa hai mặt phẳng

  a) (SAB)\bot (ABC), (SAC)\bot (ABC), (SAB)\cap (SAC)=SA \Rightarrow SA\bot (ABC) b) CH\bot AB, CH\bot SA \Rightarrow CH\bot (SAB)\Rightarrow (SCH)\bot (SAB) c) Gọi AB\cap SB'=E, AC\cap SC'=D \widehat{ACH}=45^\circ\Rightarrow \widehat{BAC}=45^\circ; AC=a\sqrt2 \Rightarrow...
 5. Cáp Ngọc Bảo Phương

  Toán 8 Tìm x,y,z

  Bài này đã được giải tại đây em nha Ngoài ra em xem thêm tại [Lý thuyết] Chuyên đề HSG: Số học
 6. Cáp Ngọc Bảo Phương

  Toán 12 Chứng minh

  Xét f(x)=\tan x-x f'(x)=\dfrac{1}{\cos ^2x}-1>0\forall x\in (0,\dfrac{\pi}2) Vậy hàm f đồng biến trên (0,\dfrac{\pi}2) \Rightarrow f(x)>f(0)\forall x\in (0,\dfrac{\pi}2) \Rightarrow \tan x>x\forall x\in (0,\dfrac{\pi}2) Có gì khúc mắc em hỏi lại nhé Ngoài ra em xem thêm tại Chinh phục kì thi...
 7. Cáp Ngọc Bảo Phương

  Toán Đề KSCT lần 3 toán 12 Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

  50. Gọi B=d\cap d_2\Rightarrow B(2+t,-1-t,1+t)\Rightarrow \overrightarrow{AB}=(t+1,-t,t-2) d\bot d_1\Rightarrow \overrightarrow{AB}\overrightarrow{u}=0\Leftrightarrow t=1 \Rightarrow \overrightarrow{AB}=(2,-1,-1) \Rightarrow \overrightarrow{n}=[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{OA}]=(4,7,1)
 8. Cáp Ngọc Bảo Phương

  Toán Đề KSCT lần 3 toán 12 Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

  49. (S): x^2+y^2+(z-1)^2=1 có tâm I(0,0,1), R=1, G(0,0,3) là trọng tâm tam giác ABC T=MA^2+MB^2+MC^2=\overrightarrow{MA}^2+\overrightarrow{MB}^2+\overrightarrow{MC}^2 =3MG^2+2\overrightarrow{MG}(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC})+GA^2+GB^2+GC^2 $=3MG^2+GA^2+GB^2+GC^2 Do...
 9. Cáp Ngọc Bảo Phương

  Toán Đề KSCT lần 3 toán 12 Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

  48. y=f(x)=a x^{4}+3 x^{2}+c x đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0 ; 4] \text { tại } x=1 \Rightarrow f'(1)=0 f^{\prime}(x)=4 a x^{3}+6 x+c \Rightarrow f'(1)=4 a+6+c=0 \Rightarrow c=-4 a-6 \Rightarrow 4 a x^{3}+6 x-4 a-6=0 \Leftrightarrow 4 a\left(x^{3}-1\right)+6(x-1)=0...
 10. Cáp Ngọc Bảo Phương

  Chúc mừng sinh nhật thành viên, BQT và CTV Tháng 05/2022

  em cảm ơn chị ạ :Tonton15:Tonton2
 11. Cáp Ngọc Bảo Phương

  Toán Đề KSCT lần 3 toán 12 Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

  47. Xét I=\displaystyle \int_{-2}^{2} f\left(\sqrt{x^{2}+5}-x\right) dx=1 Đặt t=\sqrt{x^{2}+5}-x \Leftrightarrow t+x=\sqrt{x^{2}+5} \Rightarrow(t+x)^{2}=x^{2}+5 \Leftrightarrow t^{2}+2 x t+x^{2}=x^{2}+5 \Leftrightarrow x=\dfrac{5-t^{2}}{2 t} \Rightarrow d x=-\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{5}{2...
 12. Cáp Ngọc Bảo Phương

  Toán Đề KSCT lần 3 toán 12 Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

  46. Xét nghiệm x>\dfrac{1}2\Rightarrow 2x-1>0\Rightarrow 27x^2-54x+9m>0 \log_3\dfrac{2x-1}{27x^2-54x+9m}=3x^2-8x+m-1 \Leftrightarrow \log_3(2x-1)+2x-1=\log_3(3x^2-6x+m)+3x^2-6x+m Xét f(t)=\log_3t+t f'(t)=\dfrac{1}{t\ln 3}+1>0\forall t>0 Vậy hàm f đồng biến trên (0,+\infty)...
 13. Cáp Ngọc Bảo Phương

  Toán 12 Giá trị tham số thỏa mãn YCBT

  2^a+4.6^b< 2^{a+b+2}+3^b \Rightarrow 2^a(1-2^{b+2})+3^b(4.2^b-1)<0 \Rightarrow (3^b-2^a)(2^{b+2}-1)<0 TH1: 2^{b+2}>1; 3^b<2^a \Rightarrow b>-2 Để không có quá 20 số nguyên b thì 2^a\le 3^{19} Do a nguyên dương nên a\in \{1,2,...,30\} TH2: 2^{b+2}<1; 3^b>2^a \Rightarrow b<-2 \Rightarrow...
 14. Cáp Ngọc Bảo Phương

  Toán Đề KSCT lần 3 toán 12 Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

  45. Ta có: (\sqrt{x^2+3^y}-x)(\sqrt{x^2+3^y}+x)=3^y \Rightarrow \log_3(\sqrt{x^2+3^y}-x)+ \log_3(\sqrt{x^2+3^y}+x)=y (1) \log_4(\sqrt{x^2+3^y}-x)\log_3(\sqrt{x^2+3^y}+x)=y^2-7y \Leftrightarrow \log_43\log_3(\sqrt{x^2+3^y}-x)\log_3(\sqrt{x^2+3^y}+x)=y^2-7y \Leftrightarrow...
Top Bottom