Recent Content by Alice_www

 1. Alice_www

  Toán 12 Tìm số nghiệm pt

  Chị làm ở đây cho bạn nào chưa biết và để em đối chiếu cách làm nha f'(x)=3x^2-3 f'(x)=0\Leftrightarrow x=\pm 1 Ta có BBT f(f(x))=0\Leftrightarrow f(x)\approx -1.87 \:(1); f(x)\approx1.532 \:(2); f(x)\approx 0.347 \: (3) Dựa vào bbt ta đc (1) có 1 nghiệm; (2), (3) có 3 nghiệm Ngoài ra, em...
 2. Alice_www

  đúng rồi ^^. Để tên kia dài quá

  đúng rồi ^^. Để tên kia dài quá
 3. Alice_www

  oke rồi em nha

  oke rồi em nha
 4. Alice_www

  Toán 11 Hàm số

  Từ đồ thị của f(x) ta suy ra được đồ thị của f(|x|) (phần màu đỏ) Ta lại suy tiếp là đồ thị |f(|x|)| (phần màu xanh) |f(|x|)|=m-1 có 4 nghiệm \Leftrightarrow 1<m-1<3 \Leftrightarrow 2<m<4
 5. Alice_www

  Toán 11 Hàm số

  Từ đồ thị của f(x) ta suy ra được đồ thị của f(|x|) (phần màu đỏ) f(|x|)=m+1 có 4 nghiệm \Leftrightarrow -1<m+1<3 \Leftrightarrow -2<m<2 Có gì khúc mắc em hỏi lại nha Ngoài ra, em xem thêm tại Xung quanh phương pháp biến đổi đồ thị
 6. Alice_www

  Toán 9 Rút gọn E

  x-2\sqrt{x}+\sqrt{x}-2=\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)+(\sqrt{x}-2)=(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-2) như này nha em
 7. Alice_www

  Toán 9 Rút gọn E

  E=\dfrac{2(1-\sqrt{x})}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}+\dfrac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}+1)^2} =\dfrac{-2}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}=\dfrac{\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}+1} Có gì khúc mắc em hỏi lại nha Ngoài ra, em xem thêm tại Căn bậc 2
 8. Alice_www

  Toán 10 Vector

  Gọi E là trung điểm BK \overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{EM}=\dfrac{1}2\overrightarrow{BK}-\dfrac{1}2\overrightarrow{AB} \overrightarrow{MN}=\overrightarrow{BN}-\overrightarrow{BM}...
 9. Alice_www

  Toán 10 Vector

  I là tâm đường tròn nội tiếp \Delta ABC thì a\overrightarrow{IA}+b\overrightarrow{IB}+c\overrightarrow{IC}=\overrightarrow{0} Xét \Delta AFI vuông tại F và \Delta AEI vuông tại E có AI chung; \widehat{FAI}=\widehat{EAI} \Rightarrow \Delta AFI=\Delta AEI\Rightarrow AF=AE CMTT ta có BF=BD; CD=CE...
 10. Alice_www

  Toán 12 Tính thể tích

  Kẻ HE\bot A'B' S_{B'A'D'}=\dfrac{3a\sqrt3}4\Rightarrow d(D',A'B')=\dfrac{3a}2\Rightarrow HE=\dfrac{1}2d(D',A'B')=\dfrac{3a}4 ((ABCD),(CDD'C'))=((A'B'C'D'),(ABB'A'))=\widehat{BEH} \cos \widehat{BEH}=\dfrac{EH}{BE}=\dfrac{\sqrt{21}}7\Rightarrow EB=\dfrac{a\sqrt{21}}{4}\Rightarrow...
 11. Alice_www

  Toán 8 Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

  HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU 1. Hình chóp - Hình chóp có mặt đáy là một đa giác và các mặt bên là những tam giác có chung một đỉnh. Đỉnh này gọi là đỉnh của hình chóp - Đường cao của hình chóp là đường thẳng kẻ từ đỉnh của hình chóp và vuông góc với mặt phẳng đáy. - Hình chóp có đáy là...
 12. Alice_www

  Toán 12 Tính đơn điệu của hàm số (tiếp)

  y=(m^2-1)x^3+(m-1)x^2-x+4 TH1: m^2-1=0\Leftrightarrow m=\pm 1 m=1: y=-x+4; y nghịch biến trên R (nhận) m=-1: y=-2x^2-x+4 có điểm cực trị (loại) TH2: m\ne \pm1 y'=3(m^2-1)x^2+2(m-1)x-1 Để hàm số nghịch biến trên R thì m^2-1< 0; \Delta' \le 0 \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}-1<m<1\\...
 13. Alice_www

  Toán tiểu học Một đoàn du khách có 26 người đón taxi

  Mỗi taxi chở được 4 người kể cả người lái xe nên tối đa 1 xe taxi chở được 3 du khách 26 chia 3 bằng 8 dư 2 Vậy cần ít nhất 9 xe taxi để chở hết 26 người. Có gì khúc mắc em hỏi lại nha Ngoài ra, em xem thêm tại Toán học có khô khan như bạn nghĩ?
 14. Alice_www

  Vật lí 12 Lực đàn hồi và hồi phục

  Độ giãn của lò xo tại VTCB là \Delta l_0=\dfrac{mg}{k}=0.05m=5cm Kéo vật dưới vtcb 5cm, buông nhẹ \Rightarrow A=5cm Giá trị cực đại của lực đàn hồi là F_{min}=k(\Delta l_0 +A)=4N Giá trị cực tiểu của lực đàn hồi là F_{min}=k(\Delta l_0 -A)=0N Có gì khúc mắc em hỏi lại nha Ngoài ra, em xem thêm...
 15. Alice_www

  Toán 8 Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC), đường cao AH. Lấy I và M thứ tự trung điểm đoạn HA và HC

  a) Xét \Delta HAC có I và M là trung điểm đoạn HA và HC \Rightarrow IM là đường trung bình \Rightarrow IM//AC\Rightarrow IM\bot AB (AB\bot AC) b) Xét ABM có IM\bot AB; AI \bot BM \Rightarrow I là trực tâm của tam giác ABM \Rightarrow BI\bot AM Có gì khúc mắc em hỏi lại nha Ngoài ra, em xem...
Top Bottom