Hóa 12 Xenluloxo

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
View attachment 210857
Mọi người giải bài này giúp với ạ, xin cảm ơn!
DimDim@

3n[imath]HNO_3[/imath] + [imath][C_6H_7O_2(OH)_3]_n[/imath] → 3n[imath]H_2O[/imath] + [imath][C_6H_7O_2(ONO_2)_3]_n[/imath]

Khối lượng xenlulozo trinitrat theo lý thuyết= [imath]\dfrac{59,4}{80%}[/imath]=74,25kg
Ta có: 189g axit nitric tạo ra 297g xenlulozo trinitrat
=> Cần 47,25kg axit nitric để tạo ra 74,25kg
=> V axit nitric = [imath]\dfrac{47,25.1000}{1,4}[/imath]=...ml
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn có thể tham khảo thêm bài toán hiệu suất tại đây: BT hiệu suất
 
  • Love
Reactions: DimDim@
Top Bottom