English [WFH] Word Formation Hub [Basic]

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
BÀI TẬP NGÀY 18/02
1. On our ... we were greeted by the head of the department. (ARRIVE)
2. Snow lasts longer in ... regions. (MOUNTAIN)

Bonus 1 câu nâng cao để các bạn thử sức nhé:
3. He proved so stubborn that it seemed ... to me to insist. (POINT)

@minhtam8a2@gmail.com @Khá Bảnh 123 @mikhue @Hà Kiều Chinh @Vinhtrong2601 @AlexisBorjanov @sannhi14112009

Theo dõi các topic của mình:
SERI: KINH NGHIỆM ÔN THI CHUYÊN ANH VÀ HSG CẤP TỈNH MÔN TIẾNG ANH
[WFH] Word Formation Hub [Basic]
 

Laura Dubois

Học sinh
Thành viên
30 Tháng sáu 2021
3
29
21
17
Du học sinh
École polytechnique
BÀI TẬP NGÀY 18/02
1. On our ... we were greeted by the head of the department. (ARRIVE)
2. Snow lasts longer in ... regions. (MOUNTAIN)

Bonus 1 câu nâng cao để các bạn thử sức nhé:
3. He proved so stubborn that it seemed ... to me to insist. (POINT)

1. arrival
2. mountainous
3. to point
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
ĐÁP ÁN BÀI TẬP NGÀY 18/02

1. On our ... we were greeted by the head of the department. (ARRIVE)
=> Arrival (sự đến, sự tới nơi)
Dịch nghĩa: Khi tới nơi, chúng tôi đã được chào đón bởi trưởng ban

2. Snow lasts longer in ... regions. (MOUNTAIN)
=> Mountainous (thuộc về núi)
Dịch nghĩa: Tuyết rơi dài hơn ở vùng núi

3. He proved so stubborn that it seemed ... to me to insist. (POINT)
=> Pointless (vô ích)
Dịch nghĩa: Anh ta tỏ ra bướng bỉnh đến mức tôi không thể nài nỉ nổi.

Word family of "point"
 • pointer
 • pointlessness
 • pointed
 • pointy
 • pointless
 • point
 • pointlessly
 • pointedly
Theo dõi các topic của mình:
SERI: KINH NGHIỆM ÔN THI CHUYÊN ANH VÀ HSG CẤP TỈNH MÔN TIẾNG ANH
[WFH] Word Formation Hub [Basic]
 

hoa3007nht

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng hai 2022
14
11
6
BÀI TẬP NGÀY 18/02
1. On our ... we were greeted by the head of the department. (ARRIVE)
2. Snow lasts longer in ... regions. (MOUNTAIN)

Bonus 1 câu nâng cao để các bạn thử sức nhé:
3. He proved so stubborn that it seemed ... to me to insist. (POINT)
1. ARRIVAL
2. MOUNTAINOUS
3. IMPOINTABLE
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha

hoa3007nht

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng hai 2022
14
11
6
 1. There are a lot of _____festivals in Vietnam. TRADITION
 2. They work hard in order to _____ good crops from poor soil. PRODUCT
 3. I hope there won,t be too much _____ in getting a work permission. DIFFICULT
1. traditional
2. produce
3. difficulty
 

Mol_Col

Học sinh
Thành viên
5 Tháng ba 2022
7
5
31
16
Hà Nội
 1. There are a lot of _____festivals in Vietnam. TRADITION
 2. They work hard in order to _____ good crops from poor soil. PRODUCT
 3. I hope there won,t be too much _____ in getting a work permission. DIFFICULT
  1.traditional
  2.produce
  3.difficulties
 
 • Like
Reactions: Ánh 01

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Hello sau ít tháng tạm dừng thì mình quyết định đưa topic này on air trở lại rồi nè ^^ Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé

BÀI TẬP NGÀY 01/10/2022:
 1. I have to find a __________ to the problem as soon as possible. solve
 2. Linh speaks French fluently and makes very few __________ mistakes. grammar
 3. It's important to also see the less_________ sides of the job. desire
 4. She is always___________ towards her parents. respect
 5. Have you seen my handbag John? It seems to have totally ………… ! appear
Mình sẽ lên đáp án chi tiết vào ngày 02/10/2022.
 

minhtam8a2@gmail.com

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2016
521
1
2,580
326
16
Bình Định
THCS Ghềnh Ráng
Hello sau ít tháng tạm dừng thì mình quyết định đưa topic này on air trở lại rồi nè ^^ Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé

BÀI TẬP NGÀY 01/10/2022:
 1. I have to find a __________ to the problem as soon as possible. solve
 2. Linh speaks French fluently and makes very few __________ mistakes. grammar
 3. It's important to also see the less_________ sides of the job. desire
 4. She is always___________ towards her parents. respect
 5. Have you seen my handbag John? It seems to have totally ………… ! appear
Mình sẽ lên đáp án chi tiết vào ngày 02/10/2022.
1. solution 2. grammatical 3. undesirable 4. respectful 5 disappeared
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
ĐÁP ÁN CHI TIẾT BÀI TẬP NGÀY 01/10/2022

1. I have to find a __________ to the problem as soon as possible. solve
solution (giải pháp)
(Sau “a”, trước giới từ —> Danh từ)

2. Linh speaks French fluently and makes very few __________ mistakes. grammar
grammatical (thuộc về ngữ pháp)
(Sau lượng từ, trước danh từ —> Tính từ)

3. It's important to also see the less_________ sides of the job. desire
desirable (đáng mong ước)
(Sau lượng từ, trước danh từ —> Tính từ)

4. She is always___________ towards her parents. respect
respectful (kính trọng)
(Sau to be, trước giới từ —> tính từ)

5. Have you seen my handbag John? It seems to have totally ………… ! appear
disappeared
(”Totally” là 1 trạng từ, mà trạng từ thì bổ nghĩa cho động từ, ở đây “have” đóng vai trò là 1 trợ động từ nên còn thiếu 1 động từ đi kèm với “have” và “totally”)
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
BÀI TẬP NGÀY 03/10/2022

1. We take _____ in being students of one of the most famous schools in this city. PROUD
2. What is the _____ between the ao dai nowadays and the one 100 years ago? DIFFERENT
3. The government has plans to _____ this city. MODERN
4. Those boys are _____ to talk to. INTEREST
5. The earthquake in Kobe in 1995 caused _____ damage. DISASTER
 

minhtam8a2@gmail.com

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2016
521
1
2,580
326
16
Bình Định
THCS Ghềnh Ráng
BÀI TẬP NGÀY 03/10/2022

1. We take _____ in being students of one of the most famous schools in this city. PROUD
2. What is the _____ between the ao dai nowadays and the one 100 years ago? DIFFERENT
3. The government has plans to _____ this city. MODERN
4. Those boys are _____ to talk to. INTEREST
5. The earthquake in Kobe in 1995 caused _____ damage. DISASTER
1. pride 2. difference 3. modernize 4. interesting 5. disastrous
 
 • Love
Reactions: ng.htrang2004

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
BÀI TẬP NGÀY 05/10/2022

1. You must write your _____ form clearly. APPLY
2. He was very _____ of the work he had done. PRIDE
3. Polluted water can _____ do harm to people's health. DIRECT
4. She broke the vase because of her _____. CARE
5. I think English is an _____ subject. IMPORTANCE
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
ĐÁP ÁN BÀI TẬP NGÀY 05/10/2022

1. You must write your _____ form clearly. APPLY
application
(application form: đơn xin việc)

2. He was very _____ of the work he had done. PRIDE
proud
(Sau “very” là một tính từ)

3. Polluted water can _____ do harm to people's health. DIRECT
indirectly (gián tiếp)
(Bổ nghĩa cho một động từ là trạng từ)

4. She broke the vase because of her _____. CARE
carelessness (sự bất cẩn)
(Sau tính từ sở hữu là 1 danh từ)

5. I think English is an _____ subject. IMPORTANCE
important
(Bổ nghĩa cho 1 danh từ là tính từ)
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
ĐÁP ÁN BÀI TẬP NGÀY 03/10/2022

1. We take _____ in being students of one of the most famous schools in this city. PROUD
pride
(Cụm từ: take pride in sb/ sth: tự hào)

2. What is the _____ between the ao dai nowadays and the one 100 years ago? DIFFERENT
difference
(Sau “the”, trước giới từ —> Danh từ)

3. The government has plans to _____ this city. MODERN
modernize (hiện đại hóa)
(Sau “to”, trước 1 danh từ thường là 1 động từ)

4. Those boys are _____ to talk to. INTEREST
interested
(be interested in doing sth: thích làm gì)

5. The earthquake in Kobe in 1995 caused _____ damage. DISASTER
disastrous (thảm khốc, thảm họa)
(Trước danh từ là 1 tính từ)

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ ^^
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
BÀI TẬP NGÀY 07/10/2022

1, Music and television are forms of ___________ ENTERTAIN
2, The concert didn't live up to our ___________ EXPECT
3, The electric company admitted their ___________ for the blackout. RESPOND
4, Did you use to have ___________ as a child? ALLOW
5, I don't like those trousers, no matter how ___________ they are. FASHION

@minhtam8a2@gmail.com Vào thử sức tiếp em ơi ^^
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
BÀI TẬP NGÀY 07/10/2022

1, Music and television are forms of ___________ ENTERTAIN
2, The concert didn't live up to our ___________ EXPECT
3, The electric company admitted their ___________ for the blackout. RESPOND
4, Did you use to have ___________ as a child? ALLOW
5, I don't like those trousers, no matter how ___________ they are. FASHION

@minhtam8a2@gmail.com Vào thử sức tiếp em ơi ^^
1. entertainment
2. expectation
3. responsibility
4. allowance
5. fashionable
 
 • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006
Top Bottom