English [WFH] Word Formation Hub [Basic]

Thảo_UwU

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười 2021
398
333
76
17
Hà Nội
BÀI TẬP NGÀY 07/10/2022

1, Music and television are forms of ___________ ENTERTAIN
2, The concert didn't live up to our ___________ EXPECT
3, The electric company admitted their ___________ for the blackout. RESPOND
4, Did you use to have ___________ as a child? ALLOW
5, I don't like those trousers, no matter how ___________ they are. FASHION

@minhtam8a2@gmail.com Vào thử sức tiếp em ơi ^^
1.entertainment(N)
2.expectations(N)
3.responce(N)
4.allowance(N)
5.fashionable(Adj)
 

khgmii06

Học sinh
Thành viên
24 Tháng tám 2021
46
32
21
Hà Nội
BÀI TẬP NGÀY 07/10/2022

1, Music and television are forms of ___________ ENTERTAIN
2, The concert didn't live up to our ___________ EXPECT
3, The electric company admitted their ___________ for the blackout. RESPOND
4, Did you use to have ___________ as a child? ALLOW
5, I don't like those trousers, no matter how ___________ they are. FASHION

@minhtam8a2@gmail.com Vào thử sức tiếp em ơi ^^
1. entertainment
2. expectations
3. responsibilities
4. allowance
5. fashionable
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
ĐÁP ÁN BÀI TẬP NGÀY 07/10/2022

1, Music and television are forms of ___________ ENTERTAIN
entertainment
Sau giới từ (of) là một danh từ


2, The concert didn't live up to our ___________ EXPECT
expectation
live up to one’s expectation: đạt được kì vọng của ai đó


3, The electric company admitted their ___________ for the blackout. RESPOND
responsibility (sự vô trách nhiệm)
Sau tính từ sở hữu là một danh từ


4, Did you use to have ___________ as a child? ALLOW
allowance (trợ cấp)


5, I don't like those trousers, no matter how ___________ they are. FASHION
fashionable
No matter how + adj
 
  • Love
Reactions: Thảo_UwU
Top Bottom