Sử 12 Việt Nam từ 1975 đến 2000

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,363
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phần này ít câu để cho vào đề thi tốt nghiệp THPT.
GIAI ĐOẠN: 1975-2000
1. Cách mạng VN chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn độc lập, thống nhất, cả nước cùng đi lên CNXH là sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
2. Sự kiện đánh dấu công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước là: Kết quả của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI.
3. Sự kiện mở đầu thời kỳ cả nước đi lên CNXH là: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976).
4. Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta: Từ 1 xã hội nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, tiến thẳng lên CNXH, bỏ qua giai đoạn TBCN.
5. Nhiệm vụ trước mắt của kế hoạch 5 năm 1986- 1990 được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng là: Thực hiện Ba chương trình kinh tế lớn (Lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu). .
6. Thành tựu quan trọng nhất trong bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới là: Thực hiện được Ba chương trình kinh tế.
7. Trọng tâm của đường lối đổi mới mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là: Đổi mới về kinh tế.
8. Những thành tựu vn đạt được trong thực hiện kế hoặc 5 năm (1986 - 19990): Chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp.
9. Trong đường lối đổi mới kinh tế năm 1986 Đảng chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế "tập trung quan liêu bao cấp" để xây dựng nền "kinh tế thị trường, định hướng XHCN".
10 . Nhận thức mới về đường lối đổi mới đất nước đi lên CNXH của Đảng từ năm 1986 là: Không phải làm thay đổi mục tiêu CNXH mà làm cho mục tiêu đó được thực hiện hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về CNXH bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.
Đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới kinh tế phải gắn với đổi mới chính trị, trọng tâm là đổi mới kinh tế.
11. Việc phải thực hiện đổi mới đất nước được đánh giá là: "vấn đề cấp bách, có ý nghĩa sống còn vs CNXH ở nước ta, đồng thời phù hợp vs xu thế của thời đại.
 
  • Like
Reactions: VânHà.D
Top Bottom