Toán [Topic toán 8] ôn tập kiến thức lớp 8 và chuẩn bị kiến thức vào lớp 9

Status
Không mở trả lời sau này.

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
S Báo Danh B.8:
Bài Làm
c 5
1.4+1+9+6 đ
=(4+6)+(1+9)
=10+10
=20
2.5 ngày 8 gi = 128 giđ
3.S đó là 9876543210 đ
4.Ta có 8000m=8km
Din tích khu đt là
8x5=40(km) đ
Đ/S:40km
5.S đó là 9876543210 đ
S này chia hết cho 5
6.13-3x3 đ
=13-9
=4
7.Ax8=450+ax3 đ
ax3+ax5=450+ax3
ax5=450+(ax3)-(ax3)
ax5=450
a=450:5
a=90
8.Ta có vi a=14 đ
ax6+ax4
=14x6+14x4
=14x(6+4)
=14x10
=140
9.10+10+10+.....+10+10+10-25000(có 2500 ch s 10) đ
=10x2500-25000
=25000-25000
=0
10.54 ch s 0 S
=> 9đ
 

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
upload_2016-7-30_15-46-20.png
upload_2016-7-30_15-46-35.png

SBD A.4
BL:

1.2+8+3+7=(2+8)+(3+7)=10+10=20
đ
2.3 năm 8 tháng = 44 tháng đ
3. S nh nht chia hết cho 5 là: 10234567895 đ
4.Din tích khu đt hình ch nht:4x5=20km24x5=20km2 đ
5.S ln nht có 10 ch s khác nhau là: 9876543210 đ
S có tn cùng bng 2;4;6 chia hết cho 2
=> S 9876543210 chia hết cho 2
6.11-2 x5 = 11-10=1 đ
7. a=0 đ
8.Vi a=13 thì a x 3 + a x 7 =130 đ
9. 1 đ
10. ta có: 10 x 30 x 40 có 3 ch s 0 đ
15 x 12 có 1 ch s 0
24 x 25 có 2 ch s 0
16 x 35 có 1 ch s 0
18 x 45 có 1 ch s 0
Vy có tt c 3+1+2+1+1=8 ch s 0
=> làm chậm quá : 10đ-0,25đ=9,75đ
 
Last edited:

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tối hnay mình đi học, đăng đề trước nhé các bạn!
Mã A:
ma.JPG
Mã B:
maa.JPG
 

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đáp án chấm kí ức 6:
SBD B.1:
Bài làm:

1, a×xaa =>xaa÷a=11a×x=aa¯⇒x=aa¯÷a=11 đ
2, a thuộc {12;13;14;15;16;17;18;19} đ
3, s có ch s tn cùng là 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2 đ
4, s chn là s chia hết cho 2 đ
5, phép tính sai đ
12345x6789=83810205
6, các s chia hết cho 3 là 12 ;99 vì có tng các ch s chia hết cho 3 đ
7, s có 2 ch s chia hết cho 5 lp bi 4 ch s 0;1;2;3 là: 10;20;30 đ
8,các s t nhiên nh hơn 6 là 0;1;2;3;4;5 đ
9,(x−10)×3=30→x−10=10→x=20(x−10)×3=30→x−10=10→x=20 đ
10, s l là 1 ;67 (vì không chia hết cho 2 ) đ
=> 10đ +1đ=11đ( n
ộp cùng lúc với BSD B.10 )
 

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
SBD: B.10
Bài làm

1, x=11 cái này nhìn là biết ko cn chng minh! đ
2, Các s t nhiên a tha mãn điu kin 11<a<20 là: 12;13;14;15;16;17;18;19 đ
3,Du hiu chia hết cho 2 :Các ch s tn cùng là : 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2. đ
4,S chn là s nguyên (S) chia hết cho 2 và s chn gm các s có tn cùng là 0;2;4;6;8 đ ( các số nguyên ? -0,5 đ )
5,Phép tính 12345x6789=83710205 sai đ
*Sa: 12345x6789=83810205
6,S chia hết cho 3: 12;99 đ
7,Các s chia hết cho 5: 10;20;30 đ
8,Các s t nhiên nh hơn 6 là 0;1;2;3;4;5 đ
9, (x-10)x3=30 đ
<=> x-10=30/3
<=> x-10=10
<=> x=10+10
<=> x=20
10,Các s l là: 1;67 đ
=> 10đ-0,5đ+1đ=10,5đ ( n
ộp cùng lúc với BSD B.1 )

SBD: A.4
1. Các s t nhiên a tha mãn: 124;125;126;127;128;129;130;131 đ
2. Du hiu chia hết cho 3: S có tng các ch s chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 đ
3. S l là s chia 2 dư 1 đ ( nhưng thiếu điều kiện , k nêu rõ ràng -0,25đ)
4.Sai. Đáp s đúng là : 56088 đ
5 Các s chia hết cho 5 là 5;15;20 đ
6.Các s có 2 ch s chia hết cho 2 va 4 được lp t các s 0;1;2;3 là 12;32;20 đ ( thiếu 2 số - chắc tại k đọc kĩ đề bài ) -0,5 đ
7. Các ch s bé hơn 6 là: 5;4;0 đ
9.Các s chn là: 44;12 đ
8. (x+10) x 2 =40
x+10=20
x=10
10 x= aaa/a ( thiếu ? ) -0,5 đ
=> 8,75 đ
 

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
SBD B.2 - kí c 6
1.
a . x = aa (cái này e viết . vì s b nhm) đ
=> x = aa : a
=> x = 11a : a
=> x = 11
2.
Các s t nhiên a là : 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 đ
3.
Các s có ch s là 0 ; 2 ; 4 ; 6 hoc 8 thì chia hết cho 2. S -_-
4.
S chn là s chia hết cho 2. đ
5.
Phép tính này sai vì 12345 x 6789 = 83810205 đ
6.
Các s chia hết cho 3 là : 12 và 99 đ
7.
Các s đó là : 10 ; 20 ; 30. đ
8.
Các s đó là : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 đ
9. đ
(x - 10) x 3 = 30
=> x - 10 = 30 : 3
=> x - 10 = 10
=> x = 10 + 10
=> x = 20
10.
Các s là s l là : 1 và 67. đ
=> 9đ
 

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Kí ức 7:
Mã A:
5A.png

Mã B:
5B.png
 

ciel sky

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng bảy 2016
239
337
51
Địa Ngục
Số báo danh B.8
b
1.
a x X =aa đ
x = aa : a
x = 11a : a
x = 11
2.Vì 11>a<20 =>a là các số:12;13;14;15;16;17;18;19 đ
3.Tất cả các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2 đ
4.Là số chia hết cho 2 đ
5. Sai vì 12345 x 6789 = 83810205 chứ ko phải là 83710205 đ
6.12 và 99 là 2 số chia hết cho 3 đ
7.Ta lập được các số 10 ; 20 ; 30đ
8. 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 là các số nhỏ hơn 6 đ
9.(x - 10) x 3 = 30 đ
x - 10 = 30 : 3
x - 10 = 10
x = 10 + 10
x = 20
10.1và 67 là 2 số lẻ đ
Làm chậm -0,25đ => 9,75đ
 

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Loa Loa loa.... sau 1 thời gian chờ dài cổ, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay :D
Thông báo kết quả cuối cùng của mini game-back to childhood, tuy hơi thất vọng 1 chút nhưng.... hì ....... :D

5A.png

Như vậy bạn thắng cuộc trong chuyến đi của chúng ta là: @anh01275911689 , xin chúc mừng bạn!!
Bạn về nhì là @tuantai6a13
Bạn về thứ 3 là @thuyhuongyc

* Giải thưởng như sau:
- Về nhất: +5đ học tập và + 25 like!!!
- Về nhì: +3đ học tập và + 25 like!
- Về 3: +2đ học tập và +25 like!.
......... Và các bạn: @Phạm Nguyễn Thảo Ly ; @samsam0444 ; @s-uchihaitachi-s ; @ngocsangnam12 ; @huecoithu ; @ciel sky ; @_Bello mỗi bạn sẽ được + 20 like!

============> Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ!! Và xin thông báo đóng sập cửa MINI GAME :D
 

Trung Lê Tuấn Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng chín 2015
406
865
254
22
Lớp 10B1-THPT Kim Sơn A
thay mặt mọi người mình cảm ơn [COLOR=rgb(109, 63, 3)][FONT=Open Sans]@hanh7a2002123[/FONT][/COLOR] đã cho chúng mình một tuần vui vẻ trước khi đi học :D:D
mong là sẽ có nhiều cuộc thi như vậy được tổ chức để mọi người có thời gian vui vẻ JFBQ00137070104B
@hanh7a2002123 says: cảm bạn nhé! mình chúc bạn sẽ học tập thật tốt :D rất vui vì bạn đã coi mini game của mình tốt như vậy :D, thành thực cảm ơn!
 
Last edited by a moderator:

Đình Hải

Vì học sinh thân yêu!
Cựu Admin
19 Tháng năm 2016
6,735
29,334
1,439
TP Hồ Chí Minh
Xin chúc mừng các bạn đã đạt giải thưởng và xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian tham gia của Mini game "Back to childhood".

Hiện nay hệ thống đã cập nhật giải thưởng cho các bạn rồi nhé. Các bạn kiểm tra xem đã nhận được chưa nha. (Nếu hết ngày mai các bạn vẫn chưa nhận được thì liên hệ mình nhé)

Còn những bạn chưa nhận được giải thưởng ở mini game này thì cũng đừng buồn nhé, HMforum còn có rất nhiều sự kiện để các bạn tham gia trong thời gian tới, các bạn nhớ ghé thăm HMforum thường xuyên để không bỏ lỡ cơ hội nhận những món quà ý nghĩa từ diễn đàn nha.

Thân ái!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom