[toán 12]Ôn luyện Hình học Phẳng và trong không gian (OK Men)

D

dangthihong

Ai làm bài này với:
Trong mf Oxy có tam giác ABC có điểm A trên đường thẳng d: 2x-3y+14=0,BC// d.Đường cao CH: x-2y-1=0,Trung điểm M của AB (-3,0).Tìm A,B,C
Thanks
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom