[Toán 11]Đề thi học kì I

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi thancuc_bg, 20 Tháng mười hai 2008.

Lượt xem: 6,587

 1. thancuc_bg

  thancuc_bg Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  đây là đề thi năm ngoài của bọn mình.Đây là đề chung của toàn tỉnh
  I Phần chung cho tất cả học sinh
  Bài 1( 3 điểm)
  1.
  Tập xác định của hàm số [TEX]y=cot(x-\frac{\pi}{2})[/TEX]là:
  A R\[TEX](-\frac{\pi}{2}+k\pi)[/TEX]
  BR\[TEX](\frac{\pi}{2}+k\pi)[/TEX]
  CR\[TEX]k\pi[/TEX]
  DR\[TEX](-\frac{\pi}{2}+k2\pi)[/TEX]
  2.
  hàm số sau là hàm số lẻ
  A[TEX]y=cos(2x+1)[/TEX]
  B[TEX]y=xsinx[/TEX]
  C[TEX]y=sinx-cosx[/TEX]
  D[TEX]y=-3sinx[/TEX]
  3.
  Giá trị lớn nhất của hàm số.[TEX]y=\sqrt{5cos5x-1}+2[/TEX] là:
  [TEX]A: 3[/TEX]
  B: 4
  C 6
  D [TEX]\sqrt5+2[/TEX]
  4.
  số tam giác mà đỉnh chúng là 1 thập giác lồi là:
  A 240
  B 120
  C 720
  D 360
  5.
  hệ số [TEX]a^2[/TEX] trong khai triển [TEX](1-2a)^8[/TEX]là:
  A 120
  B122
  C 112
  D 118
  6.
  gieo 3 con xúc xắc cân đối,đồng chất .Xác xuất để số chấm 3 con xuất hiện như nhau là:
  A[TEX]\frac{12}{216}[/TEX]
  B[TEX]\frac{3}{216}[/TEX]
  C[TEX]\frac{1}{216}[/TEX]
  D[TEX]\frac{6}{216}[/TEX]
  7
  cho 7 chữ số 0;1;2;3;4;5;6.Số các số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được lập từ 7 chữ số đó là:
  A 50
  B 180
  C 120
  D 210
  8
  trong mặt phẳng xoy cho a=(2;-1) và A=(-3;2).Ảnh của A qua phép tịnh tiến theo[TEX]\vec a[/TEX] là điểm có tọa độ.
  A(-1;1)
  B (1;-1)
  C (1;1)
  D (-1;-1)
  9.
  trong mặt phẳng tọa độ x0y cho P(0;1) .Ảnh của P qua phép quay tâm O góc [TEX]\frac{-\pi}{2}[/TEX]là điểm có tọa độ.
  A(-1;0)
  B (0;-1)
  C (1;1)
  D(1;0)
  10
  trong mặt phẳng tọa độ xoy cho E(5;4).Ảnh của E qua phép vị tự tâm O.tỉ số k=-2 là điểm có tọa độ
  A(10;8)
  B(-10;8)
  C(-10;-8)
  D(10;-8)
  11
  trong mặt phẳng tọa độ xoy cho đường tròn (C) có phương trình [TEX](x+2)^2+(y+4)^2=15[/TEX].Ảnh của (C) qua phép đối xứng trục Ox là đường tròn có phương trình
  A[TEX](x-2)^2+(y-4)^2=15[/TEX]
  B[TEX](x+2)^2+(y-4)^2=15[/TEX]
  C[TEX](x-2)^2+(y+4)^2=15[/TEX]
  D[TEX](x-4)^2+(y-2)^2=15[/TEX]
  12
  trong mặt phẳng tọa độ xoy cho đường thẳng (d):3x-5y-6=0.Ảnh của (d) qua phép đối xứng tâm O là đường thẳng có phương trình.
  A 3x+5y+6=0
  B 3x+5y-6-0
  C 3x-5y+6=0
  D -3x+5y+6=0
  Bài 2 (2 điểm)
  giải phương trình
  1.[TEX]\sqrt3cos9x-sin9x=0[/TEX]
  2.[TEX]3sin^2x-cos^2x-sin2x=o[/TEX]
  Bài 3( 2 điểm)
  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là từ giác lồi.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh bên SB và SD.Mặt phẳng qua A,M,N cắt cạnh SC tại P.
  1.CM:MN//(ABCD)
  2.gọi I là giao điểm của MN là AP,O là giáo điểm của AC và BD.CM :S,I,O thẳng hàng
  II phần sành riêng cho học sinh học chương trình chuẩn
  Bài 4: ( 2 điểm)
  trong 1 chiếc túi có 4 quả cầu đỏ ,3 quả cầu trắng và 2 quả cầu vàng .Lấy ngẫu nhiên 3 quả .Tính xác xuất sao cho 3 quả cầu lấy ra có 3 màu khác nhau.
  Bài 5( 1 điểm)
  Trên đường tròn tâm O có 2 điểm BC cố định và 1 điểm A thay đổi .Gọi H là trực tâm của tam giác ABC .I là trung điểm cạnh BC .Phép đối xứng tâm I biến H thành H'
  Chứng minh H' nằm trên đường tròn tâm O
  III phần dành riêng cho học sinh học chương trình nâng cao
  Bài 4(1,5 điểm)
  Trong 1 chiếc túi có 4 quả cầu đỏ,3 quả cầu trắng và 2 quả cầu vàng .Lấy ngãu nhiên 3 quả cầu tính xác suất sao cho
  1. 3 quả cầu có 3 màu khác nhau
  2. ít nhất 1 quả màu đỏ
  Bài 5(1,5 điểm)
  Trên đường tròn tâm O 2 điểm B,C cố định và 1 điểm A thay đổi.Gọi H là trực tâm của tam giác ABC .I là trung điểm cạnh BC.PHép đối xứng tâm I biến H thành H' CM: H nằm trên đường tròn tâm O và tìm tập hợp H khi A chạy trên (0)
  (hiz vừa nãy gõ nhầm) sửa rồi đó xi
   
  Last edited by a moderator: 20 Tháng mười hai 2008
 2. zero_flyer

  zero_flyer Guest

  đây là đề thi năm ngoài của bọn mình.Đây là đề chung của toàn tỉnh
  I Phần chung cho tất cả học sinh
  Bài 1( 3 điểm)
  1.
  Tập xác định của hàm số [TEX]y=cot(x-\frac{\pi}{2})[/TEX]là:
  A R\[TEX](-\frac{\pi}{2}+k\pi)[/TEX]
  BR\[TEX](\frac{\pi}{2}+k\pi)[/TEX]
  CR\[TEX]k\pi[/TEX]
  DR\[TEX](-\frac{\pi}{2}+k2\pi)[/TEX]
  2.
  hàm số sau là hàm số lẻ
  A[TEX]y=cos(2x+1)[/TEX]
  B[TEX]y=xsinx[/TEX]
  C[TEX]y=sinx-cosx[/TEX]
  D[TEX]y=-3sinx[/TEX]
  3.
  Giá trị lớn nhất của hàm số.[TEX]y=\sqrt{5cos5x-1}+2[/TEX] là:
  [TEX]A: 3[/TEX]
  B: 4
  C 6
  D [TEX]\sqrt5+2[/TEX]
  4.
  số tam giác mà đỉnh chúng là 1 thập giác lồi là:
  A 240
  B 120
  C 720
  D 360
  5.
  hệ số [TEX]a^2[/TEX] trong khai triển [TEX](1-2a)^8[/TEX]là:
  A 120
  B122
  C 112
  D 118
  6.
  gieo 3 con xúc xắc cân đối,đồng chất .Xác xuất để số chấm 3 con xuất hiện như nhau là:
  A[TEX]\frac{12}{216}[/TEX]
  B[TEX]\frac{3}{216}[/TEX]
  C[TEX]\frac{1}{216}[/TEX]
  D[TEX]\frac{6}{216}[/TEX]
  7
  cho 7 chữ số 0;1;2;3;4;5;6.Số các số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được lập từ 7 chữ số đó là:
  A 50
  B 180
  C 120
  D 210
  8
  trong mặt phẳng xoy cho a=(2;-1) và A=(-3;2).Ảnh của A qua phép tịnh tiến theo[TEX]\vec a[/TEX] là điểm có tọa độ.
  A(-1;1)
  B (1;-1)
  C (1;1)
  D (-1;-1)
  9.
  trong mặt phẳng tọa độ x0y cho P(0;1) .Ảnh của P qua phép quay tâm O góc [TEX]\frac{-\pi}{2}[/TEX]là điểm có tọa độ.
  A(-1;0)
  B (0;-1)
  C (1;1)
  D(1;0)
  10
  trong mặt phẳng tọa độ xoy cho E(5;4).Ảnh của E qua phép vị tự tâm O.tỉ số k=-2 là điểm có tọa độ
  A(10;8)
  B(-10;8)
  C(-10;-8)
  D(10;-8)
  11
  trong mặt phẳng tọa độ xoy cho đường tròn (C) có phương trình [TEX](x+2)^2+(y+4)^2=15[/TEX].Ảnh của (C) qua phép đối xứng trục Ox là đường tròn có phương trình
  A[TEX](x-2)^2+(y-4)^2=15[/TEX]
  B[TEX](x+2)^2+(y-4)^2=15[/TEX]
  C[TEX](x-2)^2+(y+4)^2=15[/TEX]
  D[TEX](x-4)^2+(y-2)^2=15[/TEX]
  12
  trong mặt phẳng tọa độ xoy cho đường thẳng (d):3x-5y-6=0.Ảnh của (d) qua phép đối xứng tâm O là đường thẳng có phương trình.
  A 3x+5y+6=0
  B 3x+5y-6-0
  C 3x-5y+6=0
  D -3x+5y+6=0
   
  Last edited by a moderator: 20 Tháng mười hai 2008
 3. xilaxilo

  xilaxilo Guest


  N là điểm nào vậy?

  (cáu thế này thì 50 naz 50 này)
   
 4. zero_flyer

  zero_flyer Guest

  bài 4
  a)
  [tex]\frac{C^1_4+C^1_3+C^1_2}{C^3_9}=\frac{3}{28}[/tex]
  b)
  tính sác xuất không có quả đỏ nào:
  [tex]\frac{C^3_5}{C^3_9}=\frac{5}{42} [/tex]
  sác xuất có ít nhất 1 đỏ là:
  [tex]1-\frac{5}{42}=\frac{37}{42}[/tex]
   
 5. oack

  oack Guest

  câu này là 180 mà :D có 6.6.5 nó bằng 210 à :) hay mình tình sai :)
   
 6. pe_mop

  pe_mop Guest

  bạn j đó ui,mìh copy đề của bạn zô word,bị hiện j áh.vd như đề ò câu 1 bài 1 íh về máy lại hiện là y=cot(x-\frac{\pi}{2}) .Mìh rất mún copy đề of bạn về để ôn thi,bạn có thể chỉ mỉh chỉh word sao cho hiện ra jốg bạn hok?níu bạn có thể thì send cho mail cho mìh kí đề íh lun dc hok bạn?thanks bạn nhìu nhé.Mail of mìh là NG80_88888@yahoo.com.vn.Chuk bạn thi làm bài đạt điểm cao nhé^^
   
 7. zero_flyer

  zero_flyer Guest  xét tứ giác BHCH' có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên là hình bình hành
  => BH' // CH
  mà CH vuông góc với AB nên BH' cũng vuông với AB,
  tương tự ta cũng có CH' vuông góc với AC
  => tứ giác ABH'C nội tiếp
  => H' thuộc O
  b)
  H là ảnh của H' qua
  phép đối xứng tâm I
  mà H' thuộc O
  nên H thuộc O' ảnh O qua phép đối xứng tâm I,
  yeah, ước gì đề thi trường tui như thế này
   
 8. zero_flyer

  zero_flyer Guest

  nhầm tui làm 180 mà chả hiểu sao khi bôi đỏ lại bôi phải 210, thank nhá oack
   
 9. thancuc_bg

  thancuc_bg Guest

  [Toán 11]Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 năm 2008

  đề kiểm tra chất lượng học kì 1.Thời gian làm bài 90 phút (ko kể thời gian phát đề)
  Phần I: (2 điểm) trắc nghiệm 4 câu tớ bỏ qua nha
  Phần II: tự luận( 8 điểm)
  Bài 1: ( phần chung cho tất cả các ban)
  1,( 2 điểm )
  cho hình chóp S.ABCD với M,N là 2 điểm lần lượt lấy trên cạnh AB và CD.Gọi (p) là mắt phẳng qua MN và song song với SA
  a. tìm giao tuyến của mặt phẳng (p) với (SAB) và (SAC)
  b. tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi (p)
  c. tìm điều kiện của MN để thiết diện là hình thang
  2,(3 điểm)
  a(2 điểm ).
  Giải phương trình
  1.[TEX]32cos^6x-cos6x=1[/TEX]
  2.[TEX]2cos^2(\frac{x}{2})(2+sinx)+sinx=0[/TEX]
  b.(1 điểm)
  Gieo 3 con xúc xắc cân đối.Xét các biến cố sai
  A: tổng số chấm suất hiện là 8
  B: có ít nhất 1 con xuất hiện nốt 1
  1. tính p(A),p(B)
  2.tính p(AB)
  Bài 2
  I phần dành cho ban cơ bản
  1.giải phương trình
  [TEX]cos^7x+sin^4x=1[/TEX]
  2.chứng minh đẳng thức [TEX]C^2_{2n}=2C^2_n+n^2[/TEX]
  II phần dành cho ban nâng cao
  1.giải phương trình
  [TEX](cos4x-cos2x)^2=5+sin3x[/TEX]
  2. tìm hệ số [TEX]x^{25}.y^{10} [/TEX] trong khai triển [TEX](x^3+xy)^{15}[/TEX]
  3.giải phương trình
  [tex]sinx=x^2+x+1[/tex]
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng mười hai 2008
 10. zero_flyer

  zero_flyer Guest

  hizhiz tớ làm hơi bị máy móc nhưng bí quá làm liều:
  [tex]32(\frac{cos2x-1}{2})^3-(4cos^32x-3cos2x)=1[/tex]
  [tex]4cos^22x-5cos2x+1=0[/tex]
  [tex]cos2x=1[/tex]
  [tex]cos2x=\frac{1}{4}[/tex]
  [tex]x=k\pi[/tex]
  [tex]x=+-a+k\pi[/tex]
  với [tex]cos2a=\frac{1}{4}[/tex]
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng mười hai 2008
 11. anh2612

  anh2612 Guest  Bài này mình có cách giải khác zero_flyer 1 chút
  các bna xem thử nha

  Xin lỗi vì mình không biết đánh CT


  [TEX]32cos^6x = 1 + cos6x [/TEX]
  [TEX]2 (cos3x + 3 cosx )^2= 2 cos^23x[/TEX]

  khai triển
  sau đó ta sẽ rút gọn dc [TEX]2 cos^23x [/TEX]ở hai vế

  cuối cùng dc [TEX]cosx ( 2 cos3x +3 cosx )= 0[/TEX]
  các bạn tự giải tiếp dc rồi :)
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng mười hai 2008
 12. zero_flyer

  zero_flyer Guest

  [tex]cos(\frac{x}{2})[/tex] là một ngiệm,
  bỏ qua nghiệm đó thì pt còn lại
  [tex]cos(\frac{x}{2})(sinx+2)+sin(\frac{x}{2})=0[/tex]
  chia hai vế cho [tex]cos(\frac{x}{2}[/tex]
  [tex]sinx+2+tan(\frac{x}{2})=0[/tex]
  đặt [tex]tan(\frac{x}{2})=t[/tex]
  [tex]=>sinx=\frac{2t}{1+t^2}[/tex]
  phương trình trở thành
  [tex]\frac{2t}{1+t^2}+2+t=0[/tex]
  sao mình làm dài dòng thế nhẩy, do bí quá roài, thông cảm
   
 13. zero_flyer

  zero_flyer Guest

  bạn trình bày lại đi, khó hiểu quá, đọc hok đc gì sất
   
 14. oack

  oack Guest

  a/(p) // SA ;SA nằm trên (SAB); [TEX]M=(p)\bigcap_{}^{} (SAB)[/TEX] ;
  ---> [TEX](p) \bigcap_{}^{} (SAB) [/TEX]=đt qua M //SA cắt SB=Q
  giao tuyến là MQ
  [TEX](ABCD) AC\bigcap_{}^{} MN=O[/TEX]
  (SAC) kẻ OP//SA (P nằm trên SC)
  [TEX]\Rightarrow[/TEX] giao tuyến là OP (cái này cần c/m cẩn thận ^^)
  b) nối các điểm PQ;QM;MN;NP
  đc thiết diện là tứ giác MNPQ
  c/ thiết diện là hình thang[TEX] \Leftrightarrow[/TEX] MN//PQ hoặc MQ//PN
  + MQ//PN khi và chỉ khi NP;MQ song song với giao tuyến (SAB) và(SCD)
  điều này ko thể xảy ra! cái này c/m đc
  +MN//PQ [TEX]\Leftrightarrow[/TEX] PQ;MN cùng// với BC (giao tuyến của 3 mp phân biệt )
  :)>-:)>-
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng mười hai 2008
 15. zero_flyer

  zero_flyer Guest

  dễ thấy
  [tex]sin3x+5\geq4[/tex]
  [tex](cos4x-cos2x)^2\leq4[/tex]
  [tex]sin3x=-1[/tex]
  và [tex](cos4x-cos2x)^2=4[/tex]
  [tex](-2sin3xsinx)^2=4[/tex]
  [tex]sin^23x.sin^2x=1[/tex]
  [tex]sin^2x=1[/tex]
  kq cuối cùng
  [tex]x=\frac{\pi}{2}+k\pi[/tex]
   
 16. xilaxilo

  xilaxilo Guest

  [TEX]1+cos6x=1+2cos^23x-1=2cos^23x[/TEX]

  lúc này mới triệt tiêu bớt cái [TEX]2cos^23x[/TEX]

  dài chả kém cách kia
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng mười hai 2008
 17. oack

  oack Guest

  cái này Xi sai oy :) [TEX]1+cos6x=2cos^23x[/TEX]
  bài này tớ nghĩ làm như zero! còn bạn kia biến đổi công thức này à :
  [TEX]cos^6x=(cos^3x)^2 = (4cos^3x-3cosx)^2[/TEX] à!
  công thức này sai oy :)
   
 18. thancuc_bg

  thancuc_bg Guest

  bài của oack đúng rồi( cơ bản cũng ko có gì),còn bài 1 thì chấp nhận làm dài thui,cơ bản vẫn chưa tìm được cách giải nhanh hơn bài này tui có cách này ngắn hơn của ông 1 chút.
  pt\Leftrightarrow[TEX](1+cosx)(2+sinx)+sinx=0[/TEX]
  \Leftrightarrow[TEX]2+2(sinx+cosx)+sinx.cosx=0[/TEX]
  đặt t= sinx+cosx thế thui(nhưng ngắn hơn của ông đó)
  tự dưng làm nó phức tạp lên (lêu lêu hâm)
   
 19. anh2612

  anh2612 Guest

  Xilaxilo à mình có bảo cách này ngắn đâu


  oack à nhầm rồi kìa
   
 20. mcdat

  mcdat Guest

  Mọi người nhanh quá, chưa đọc hết đề thì đã giải hết rồi :|

  [TEX]Theo \ (1): \ 0 < x^2+x+1 = sin x \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x \leq 0 \Rightarrow sinx < 0 \Rightarrow PTVN_o [/TEX]
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->