Toán 12 Tọa độ điểm

Timeless time

Cựu Phụ trách nhóm Toán
Thành viên
19 Tháng tám 2018
2,749
6,038
596
23
Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Bình
Ai giải thích phần suy ra chỗ OD giùm em được ko ạ. =.=
Tran =.=
Ta có: [imath]\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AD}[/imath]
[imath]\implies \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \dfrac{3}4 \overrightarrow{DB}[/imath]
[imath]\iff \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \dfrac{3}4 ( \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{OB})[/imath]
[imath]\iff \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} - \dfrac{3}4 \overrightarrow{OD} + \dfrac{3}4 \overrightarrow{OB}[/imath]
[imath]\iff \dfrac{7}4 \overrightarrow{OD} = \dfrac{4 \overrightarrow{OA} + 3 \overrightarrow{OB}}{4}[/imath]
[imath]\iff \overrightarrow{OD} = \dfrac{4 \overrightarrow{OA} + 3 \overrightarrow{OB}}{7}[/imath]

Có gì không hiểu em hỏi lại nhé
Em tham khảo thêm: Công thức cốt lõi cần nhớ phương pháp tọa độ Oxyz
 
  • Love
Reactions: Tran =.=

Tran =.=

Học sinh
Thành viên
7 Tháng sáu 2022
93
74
36
19
Nghệ An
Ta có: [imath]\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AD}[/imath]
[imath]\implies \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \dfrac{3}4 \overrightarrow{DB}[/imath]
[imath]\iff \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \dfrac{3}4 ( \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{OB})[/imath]
[imath]\iff \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} - \dfrac{3}4 \overrightarrow{OD} + \dfrac{3}4 \overrightarrow{OB}[/imath]
[imath]\iff \dfrac{7}4 \overrightarrow{OD} = \dfrac{4 \overrightarrow{OA} + 3 \overrightarrow{OB}}{4}[/imath]
[imath]\iff \overrightarrow{OD} = \dfrac{4 \overrightarrow{OA} + 3 \overrightarrow{OB}}{7}[/imath]

Có gì không hiểu em hỏi lại nhé
Em tham khảo thêm: Công thức cốt lõi cần nhớ phương pháp tọa độ Oxyz
Timeless timeEm cảm ơn ạ. =.=
 
  • Love
Reactions: Timeless time
Top Bottom