Tìm M thuộc mặt cầu?

Q

quanghero100

Cứ làm bình thường là ra thôi mà
Gọi M(a,b,c)
M thuộc mặt cầu ta được một phương trình, một phương trình theo độ dài MH và một phương trình khoảng cách từ M đến (P) giải hệ đó là xong
 
A

ankhang1997

-phân tích pt mặt cầu ra
-lấy pt mặt cầu trừ cho \[M{H^2}\]
-pt trị tuyệt đối thì cứ chia trường hợp bt
-từ 2 pt đó tìm mối quan hệ giữa x, y,z
- thay vào pt mc hay \[M{H^2}\] gì cũng được
 
Top Bottom