Toán 9 Tìm hai số nguyên dương m, n

Hang person

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng mười 2022
15
11
6
16
Hà Tĩnh

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,306
3
4,626
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Tìm hai số nguyên dương m, n sao cho [math]\frac{m^3}{m + n}[/math] và [math]\frac{n^3}{m + n}[/math] đều là các số nguyên tố
(chữ n thường )
Hang personCâu này đã có lời giải ở đây. Bạn tham khảo nhé


Có gì không hiểu thì em hỏi lại nha
Ngoài ra, em tham khảo thêm tại

[Lý thuyết] Chuyên đề HSG: Phương trình vô tỷ
[Bài tập] Chuyên đề HSG: Phương trình vô tỷ
[Lý thuyết] Chuyên đề HSG: Số học
[Bài tập] Chuyên đề HSG: Số học
[Lý thuyết] Chuyên đề HSG : Bất đẳng thức
[Lý thuyết] Chuyên đề HSG: Toán rời rạc
 
Top Bottom