Hóa 9 Tìm CTCT

Cao Khôi Trần 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười hai 2018
310
1,023
121
Quảng Ngãi
THCS
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

X là hỗn hợp khí gồm H2, 1 anken, 1 ankin có cùng số nguyên tử C.Tỉ khối của X so với H2 là 7,8.Nung nóng hỗn hợp X với Ni làm xúc tác được hỗn hợp Y có tỉ khối so với X là 20/9.Xác định CTCT và % theo thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.(các pư xảy ra hoàn toàn)
Giúp mk vs @Nguyễn Linh_2006 , @Ếch đáng iuuu ,@Nguyễn Đăng Bình , @phamthimai146
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
X là hỗn hợp khí gồm H2, 1 anken, 1 ankin có cùng số nguyên tử C.Tỉ khối của X so với H2 là 7,8.Nung nóng hỗn hợp X với Ni làm xúc tác được hỗn hợp Y có tỉ khối so với X là 20/9.Xác định CTCT và % theo thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.(các pư xảy ra hoàn toàn)
Giúp mk vs @Nguyễn Linh_2006 , @Ếch đáng iuuu ,@Nguyễn Đăng Bình , @phamthimai146
Tham khảo ở đây nha em https://diendan.hocmai.vn/threads/1-bai-tap-hidrocacbon-kho-giup-minh-voi.356855/
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
X là hỗn hợp khí gồm H2, 1 anken, 1 ankin có cùng số nguyên tử C.Tỉ khối của X so với H2 là 7,8.Nung nóng hỗn hợp X với Ni làm xúc tác được hỗn hợp Y có tỉ khối so với X là 20/9.Xác định CTCT và % theo thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.(các pư xảy ra hoàn toàn)

Xét 1 mol X: CnH2n a mol, CnH2n-2 b mol và H2 c mol => a + b + c = 1. (1)
mX = mY = = 2*7,8 => 14n(a +b)- 2b + 2c = 2*7,8 =15,6. (2)
M Y = 15,6*20/9 = 34,67 => vì phản ứng hoàn toàn => Y có ankan CnH2n+2 với M ankan = 14n + 2 > 34,67 => n = 3 hoặc n = 4
Mol Y = 15,6/34,67 = 0,45
Mol H2 phản ứng = mol X - mol Y = a + 2b = 0,55 (3)

TH : Nếu n = 4: (2) => 56a + 56b - 2b + 2c = 15,6 (4)
(1)(3)(4) => a < 0 => loại

TH 2: Nếu n = 3: (2) => 42a + 40b - 2b + 2c = 15,6 (4)
(1)(3)(4) => a = 0,15 , b = 0,2 và c = 0,65
X: C3H6 15%, C3H4 20% và H2 65%
 
Top Bottom