1 bài tập hidrocacbon khó giúp mình với

L

lengocdong1909

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

X là hỗn hợp khí gồm 1 hidro 1 anken 1 ankin có cùng số nguyên tử cacbon , tỉ khối của hỗn hợp X so với H2 là 7,8. nung nóng hỗn hợp với Ni xúc tác ta được dung dịch Y với tỉ khối của hỗn hợp Y so với X là 20/9. xác định CTPT
 
C

cong145789

22222

Theo gt, anken và ankin có cùng số ntử C nên đặt cthức là CnH2n và CnH2n-2 với 2=<n<=4 vì là chất khí (hơi)
M trung bình hh đầu = 7.8*2 = 15.6
M trung bình hh sau = 20/9*15.6 ~ 34.7
--> trong hh sau phải có 1 khí có M<34.7
khí đó có thể là: H2 (2), C2H2 (26), C2H4 (28), C2H6 (30)
Vì anken và ankin có cùng số ntử C nên khí có M<34.7 phải là H2
--> H2 còn dư, anken và ankin pứ hết (vì pứ xảy ra hoàn toàn)
vậy hh khí sau pứ gồm H2 (dư) và ankan CnH2n+2
--> CnH2n+2 phải có M > 34.7
kết hợp với đk n<=4 --> CTPT có thể có của ankan: C3H8 (44) hoặc C4H10 (58)
Vậy anken: C3H6 hoặc C4H8
ankin: C3H4 hoặc C4H6
 
Top Bottom