English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

nguyengiahan8906

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng mười 2021
1
0
1
17
Khánh Hòa
Translate the following sentences into English.
  1. Tôi mất nhiều thời gian để thu lượm được những kỹ năng cần thiết. => It took me a long time to acquire the necessary skills.
  2. Nhiều học sinh chỉ dành thời gian học các môn học chính. => Many students only spend time studying core subjects.
  3. Là một giáo viên, tôi muốn giúp cho học sinh của mình trở thành người có thể tự học. => As a teacher, I want to help my students become self-directed learners
  4. Bạn thân của tôi giỏi ngoại ngữ. => My best friend is excels at foreign language

Có thể các bạn sẽ quan tâm tới bài viết: [TIPs] Bài tập viết lại câu (Rewrite the sentences)[/QUOTE]
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN - EXERCISE 21
Question 43: Be sure not to rely too _________ on your mother tongue when you are learning a foreign language.
A. abundantly
B. severely
C. numerously
D. heavily
HEAVILY = to a great degree ( quá nhiều)
Hãy chắc chắn không phụ thuộc quá nhiều vào tiếng mẹ đẻ của bạn khi bạn đang học ngoại ngữ.


Question 44: A few kind words at the right time ___________all the difference.
A. make
B. give
C. do
D. take
MAKE A DIFFERENCE = make a situation better because of their good actions ( cải thiện theo chiều hướng tích cực, tạo ra sự khác biệt)
Một vài lời lẽ tốt đẹp nói vào đúng thời điểm tạo nên cả một sự khác biệt.
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 22
Question 45: With so much ____________ , I’m lucky to be in work.
A. employees
B. employers
C. employment
D. unemployment

Question 46: The shop assistant is ready to _______________ me a helping hand. She was very nice.
A. offer
B. take
C. get
D. lend
 
  • Like
Reactions: iwasyourfriend

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Question 45: With so much ____________ , I’m lucky to be in work.
A. employees
B. employers
C. employment
D. unemployment

Question 46: The shop assistant is ready to _______________ me a helping hand. She was very nice.
A. offer
B. take
C. get
D. lend
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
EXERCISE 22
Question 45:
With so much ____________ , I’m lucky to be in work.
A. employees
B. employers
C. employment
D. unemployment

Question 46: The shop assistant is ready to _______________ me a helping hand. She was very nice.
A. offer
B. take
C. get
D. lend
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 22
Question 45:
With so much ____________ , I’m lucky to be in work.
A. employees
B. employers
C. employment
D. unemployment

Question 46: The shop assistant is ready to _______________ me a helping hand. She was very nice.
A. offer
B. take
C. get
D. lend
 
  • Like
Reactions: vangiang124

Trương Hoài Nam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng ba 2018
773
1,258
171
Quảng Ngãi
THCS Nguyễn Trãi
Question 45: With so much ____________ , I’m lucky to be in work.
A. employees
B. employers
C. employment
D. unemployment

Question 46: The shop assistant is ready to _______________ me a helping hand. She was very nice.
A. offer
B. take
C. get
D. lend
 

Rize

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
28 Tháng ba 2019
235
476
116
21
Sóc Trăng
unknown
EXERCISE 22
Question 45: With so much ____________ , I’m lucky to be in work.
A. employees
B. employers
C. employment
D. unemployment

Question 46: The shop assistant is ready to _______________ me a helping hand. She was very nice.
A. offer
B. take
C. get
D. lend
Question 45: With so much ____________ , I’m lucky to be in work.
A. employees
B. employers
C. employment
D. unemployment

Question 46: The shop assistant is ready to _______________ me a helping hand. She was very nice.
A. offer
B. take
C. get
D. lend
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 22
Question 45: With so much ____________ , I’m lucky to be in work.
A. employees
B. employers
C. employment
D. unemployment
UNEMPLOYMENT = the fact of a number of people not having a job; the number of people without a job (thất nghiệp)
Trong tình trạng thất nghiệp phổ biến này, tôi rất may mắn đã tìm được một công việc.


Question 46: The shop assistant is ready to _______________ me a helping hand. She was very nice.
A. offer
B. take
C. get
D. lend
LEND SB A HELPING HAND = help sb ( giúp đỡ)
 
  • Like
Reactions: iwasyourfriend

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 23
Question 47: John hasn’t studied hard this year; so, in the last couple of months, he has had to work_____________just to catch up.
A. vaguely
B. barely
C. intensely
D. randomly

Question 48: Make sure you ______________ us a visit when you are in town again.
A. give
B. do
C. pay
D. have
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 23
Question 47:
John hasn’t studied hard this year; so, in the last couple of months, he has had to work_____________just to catch up.
A. vaguely
B. barely
C. intensely
D. randomly

Question 48: Make sure you ______________ us a visit when you are in town again.
A. give
B. do
C. pay
D. have
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
EXERCISE 23
Question 47:
John hasn’t studied hard this year; so, in the last couple of months, he has had to work_____________just to catch up.
A. vaguely
B. barely
C. intensely
D. randomly
Question 48: Make sure you ______________ us a visit when you are in town again.
A. give
B. do
C. pay
D. have​
 

01nguyenngocduyank9tc3

Học sinh
Thành viên
30 Tháng mười một 2021
64
91
21
16
TP Hồ Chí Minh
EXERCISE 23
Question 47:
John hasn’t studied hard this year; so, in the last couple of months, he has had to work_____________just to catch up.
A. vaguely
B. barely
C. intensely
D. randomly
Question 48: Make sure you ______________ us a visit when you are in town again.
A. give
B. do
C. pay
D. have
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 47: John hasn’t studied hard this year; so, in the last couple of months, he has had to work_____________just to catch up.
A. vaguely
B. barely
C. intensely
D. randomly
Question 48: Make sure you ______________ us a visit when you are in town again.
A. give
B. do
C. pay
D. have
 

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
Question 47: John hasn’t studied hard this year; so, in the last couple of months, he has had to work_____________just to catch up.
A. vaguely
B. barely
C. intensely
D. randomly

Question 48: Make sure you ______________ us a visit when you are in town again.
A. give
B. do
C. pay
D. have​
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 23
Question 47: John hasn’t studied hard this year; so, in the last couple of months, he has had to work_____________just to catch up.
A. vaguely
B. barely
C. intensely
D. randomly
INTENSELY = in a serious way that often involves a lot of action in a short period of time ( cường độ cao)

Question 48: Make sure you ______________ us a visit when you are in town again.
A. give
B. do
C. pay
D. have
PAY SB A VISIT = visit sb
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 24
Question 49: Darren ____________ deleted three hours of homework with one click.
A. accidentally
B. briefly
C. wildly
D. enthusiastically

Question 50: Many old people don’t like to change. They are very set in their ________________ .
A. lives
B. habits
C. routines
D. ways
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
EXERCISE 24
Question 49:
Darren ____________ deleted three hours of homework with one click.
A. accidentally
B. briefly
C. wildly
D. enthusiastically
Question 50: Many old people don’t like to change. They are very set in their ________________ .
A. lives
B. habits
C. routines
D. ways
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 24
Question 49:
Darren ____________ deleted three hours of homework with one click.
A. accidentally
B. briefly
C. wildly
D. enthusiastically

Question 50: Many old people don’t like to change. They are very set in their ________________ .
A. lives
B. habits
C. routines
D. ways
 

01nguyenngocduyank9tc3

Học sinh
Thành viên
30 Tháng mười một 2021
64
91
21
16
TP Hồ Chí Minh
EXERCISE 24
Question 49: Darren ____________ deleted three hours of homework with one click.
A. accidentally
B. briefly
C. wildly
D. enthusiastically

Question 50: Many old people don’t like to change. They are very set in their ________________ .
A. lives
B. habits
C. routines
D. ways
EXERCISE 24
Question 49:
Darren ____________ deleted three hours of homework with one click.
A. accidentally
B. briefly
C. wildly
D. enthusiastically
Question 50: Many old people don’t like to change. They are very set in their ________________ .
A. lives
B. habits
C. routines
D. ways
 
Top Bottom