Hóa sơ tuyển tỉnh hóa 9

1 Tháng mười 2017
106
264
94
Nghệ An
chưa bít đc

Lý Dịch

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng chín 2017
628
1,417
169
20
Nghệ An
Cho hỗn hợp A gồm 2 khí SO3 , SO2 :
khi phân tích hỗn hợp A thấy trong hỗ hợp có chứa 9,6 gam S và 11,2 gam O. Tính phần trăm thể tích và phầm trăm khối lượng mỗi khí có trong hỗn hợp.
Goi a là n của SO3 b là n SO2
=> 32a + 32b = 9.6
=> 3a*16+ 2b*16 = 11.2
=> a=0.1 mol
=>b =0.2 mol
=> Tỉ lệ V = tỉ lệ số mol
=> %V SO3 = 0.1:0.3*100=33.333%
=> % V SO2 = 100%-33.333%= 66.667%
=> m SO3 = 0.1*80=8 g
=. m SO2 = 0.2*64=12.8 g
=> % nha bn
 

Gà Con Nhỏ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng bảy 2017
848
734
154
20
Hà Tĩnh
THCS ĐAN TRƯỜNG HỘI
Cho hỗn hợp A gồm 2 khí SO3 , SO2 :
khi phân tích hỗn hợp A thấy trong hỗ hợp có chứa 9,6 gam S và 11,2 gam O. Tính phần trăm thể tích và phầm trăm khối lượng mỗi khí có trong hỗn hợp.
n S=0.3mol
n O= 0,7mol
Gọi n SO2 = x ; n SO3 = y
n S(SO2)=n SO2=x
n S(SO3)=nSO3=y
=> x+y=0.3(*)
nO(SO2)=2nSO2=2x
nO(SO3)=3nSO3=3y
=>2x+3y=0.7(**)
Từ (*),(**)=> x= 0.2;y=0.1
%về V là % về n
%V SO2 = 0.2÷0.3×100=66,67%
%V SO3= 33,33
%m SO2= 61,4%
%m SO3 = 38,6%
 
1 Tháng mười 2017
106
264
94
Nghệ An
chưa bít đc
đặt a là nSO3, b là nSO2
BTS: a+b= 0.3
BTO: 3a+ 2b= 0.7
=>a= 0.1, b=0.2
bạn tự làm tiếp
Goi a là n của SO3 b là n SO2
=> 32a + 32b = 9.6
=> 3a*16+ 2b*16 = 11.2
=> a=0.1 mol
=>b =0.2 mol
=> Tỉ lệ V = tỉ lệ số mol
=> %V SO3 = 0.1:0.3*100=33.333%
=> % V SO2 = 100%-33.333%= 66.667%
=> m SO3 = 0.1*80=8 g
=. m SO2 = 0.2*64=12.8 g
=> % nha bn
bài này ko hỏi phần trằm thể tích và khối lượng của hỗn hợp ban đầu đâu.................theo thầy của mk gợi y thì có tất cả là 3 hỗn hợp khí cần phải tính đó
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Cho hỗn hợp A gồm 2 khí SO3 , SO2 :
khi phân tích hỗn hợp A thấy trong hỗ hợp có chứa 9,6 gam S và 11,2 gam O. Tính phần trăm thể tích và phầm trăm khối lượng mỗi khí có trong hỗn hợp.
Tổng khối lượng của hỗn hợp là:
$9,6 + 11,2 = 20,8$ (g)
Phần trăm khối lượng S:
$\frac{(9,6 :2)}{20,8}.100 = 23,08%$
Phần trăm khối lượng O:
[tex]\frac{11,2 :5}{20,8}.100 = 10,77%[/tex]
Phần trăm khối lượng khí $SO_{3}$:
[tex]23,08 + (10,77.3)= 55,38%/tex] Phần trăm khối luọng khí $SO_{2}$: [tex]23,08 + (10,77.2)= 44,62%[/tex]
 
1 Tháng mười 2017
106
264
94
Nghệ An
chưa bít đc
n S=0.3mol
n O= 0,7mol
Gọi n SO2 = x ; n SO3 = y
n S(SO2)=n SO2=x
n S(SO3)=nSO3=y
=> x+y=0.3(*)
nO(SO2)=2nSO2=2x
nO(SO3)=3nSO3=3y
=>2x+3y=0.7(**)
Từ (*),(**)=> x= 0.2;y=0.1
%về V là % về n
%V SO2 = 0.2÷0.3×100=66,67%
%V SO3= 33,33
%m SO2= 61,4%
%m SO3 = 38,6%
mk làm vầy nhưng thầy ns là làm chưa đúng
 

tpokemont

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười 2011
19
7
46
Gọi số mol của [tex]SO_2;SO_3[/tex] lần lược là x, y.
Số mol của S là: [tex]x+y=\frac{9,6}{32}=0,3(1)[/tex]
Số mol của O là: [tex]2x+3y=\frac{11,2}{16}=0,7(2)[/tex]
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình
[tex]\begin{bmatrix} x+y=0,3\\2x+3y=0,7 \end{bmatrix}[/tex]
[tex]=>\begin{bmatrix} x=0,2\\y=0,1 \end{bmatrix}[/tex]
[tex]=>\begin{bmatrix} %V(SO_2)=\frac{0,2}{0,3}.100%=66,67%\\%V(SO_3)=100%-66,67%=33,33% \end{bmatrix}[/tex]
[tex]=>\begin{bmatrix} m(SO_2)=0,2.64=12,8\\m(SO_3)=0,1.80=8 \end{bmatrix}[/tex]
[tex]=>\begin{bmatrix} %m(SO_2)=\frac{12,8}{12,8+8}.100%=61,54%\\%m(SO_3)=100%-61,54%=38,46% \end{bmatrix}[/tex]
 

Lý Dịch

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng chín 2017
628
1,417
169
20
Nghệ An
1 Tháng mười 2017
106
264
94
Nghệ An
chưa bít đc
nhưng khi pân tích hỗn hợp thì có thể có 3 hh cần tính :hỗn hợp 1:SO2 và O2...................hỗn hợp 2 : SO3 và O2....................hỗn hợp 3 :SO2 và SO3..
thầy mk ns z
 
1 Tháng mười 2017
106
264
94
Nghệ An
chưa bít đc
Goi a là n của SO3 b là n SO2
=> 32a + 32b = 9.6
=> 3a*16+ 2b*16 = 11.2
=> a=0.1 mol
=>b =0.2 mol
=> Tỉ lệ V = tỉ lệ số mol
=> %V SO3 = 0.1:0.3*100=33.333%
=> % V SO2 = 100%-33.333%= 66.667%
=> m SO3 = 0.1*80=8 g
=. m SO2 = 0.2*64=12.8 g
=> % nha bn
mk làm thế này nhưng thầy ns sai................rồi thầy gợi ý như tren đó
 
  • Like
Reactions: Lý Dịch
Top Bottom