Vật lí 12 Số lần qua điểm

hocsinhabc

Học sinh
Thành viên
22 Tháng mười 2019
47
28
31
18
Hà Nội
an thit nguoi

Hoàng Long AZ

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
17 Tháng mười hai 2017
2,519
3,545
539
▶️ Hocmai Forum ◀️
Nhờ các bạn giải giúp mình mấy câu hỏi này. Mình thấy mấy câu này khó quá nghĩ mãi không ra. Cảm ơn các bạn nhiều
View attachment 213736
hocsinhabcCâu 13:
t = 0: điểm pha vật ở vị trí [imath]-\frac{\pi}{4}[/imath] (Po)
t = 0 đến t1=5s: góc quét được của điểm pha: [imath]\varDelta\varphi 1=5.w=50 \pi = 2. 25\pi (P1 trùng Po)[/imath]
từ t1 đến t2 điểm pha quét được góc: [imath]\varDelta\varphi 2=(t2-t1).w=125 \pi=2.62\pi +\pi (P2)[/imath]
Vmax = wA = [imath]50\pi[/imath] (cm/s)
[imath]=> v= -25\pi = -\frac{Vmax}{2}[/imath]
=> Vật qua vị trí [imath]v=-25\pi[/imath] thì phải qua 2 điểm B,C trên hình
1659066046043.png
Dễ thấy cứ quay 1 vòng sẽ qua B 1 lần, C 1 lần hay qua vị trí [imath]v=-25\pi[/imath] 2 lần
Từ P1 đến P2, quay 62 vòng => đi qua 2.62 = 124 lần , sau đó quay thêm nửa vòng đến P2, đi qua điểm P 1 lần nữa
=> Tổng số lần qua vị trí [imath]v=-25\pi[/imath] là: 124 + 1 = 125 Lần
=> chọn B

Câu 14
t = 0: điểm pha ở [imath]-\frac{\pi}{6}[/imath] (Po)
t = 0 đến t1: góc quét: [imath]\varDelta\varphi 1=3.w=42 \pi = 2. 21\pi (P1 trùng Po)[/imath]
t1 đến t2: góc quét là: [imath]\varDelta\varphi 2=(t2-t1).w=49 \pi=2.24\pi +\pi (P2)[/imath]
[imath]amax = w^2.A=1372 \pi^2(cm/s^2)[/imath]
[imath]a=518\pi^2<\frac{amax}{2}=686\pi^2[/imath]

1659071686720.png
Từ đường tròn, dễ thấy cứ mỗi vòng vật sẽ qua vị trí [imath]a=518\pi^2[/imath] 2 lần (1 lần qua B 1 lần qua C).
từ t1 đến t2: quay 24 vòng => 24 Lần, sau đó quay thêm nửa vòng từ P1 đến P2 đi qua B 1 lần nữa
=> tổng số lần: 24 + 1 = 25
=> chọn B

Câu 15:
Ta có: Wt + Wđ = W (Wt): thế năng, Wđ: động năng, W: cơ năng)
mà Wt = 3Wđ (gt) => Wt = 0,75 W [imath]<=> 0,5.k.x^2=0,75 . 0,5.k.A^2=>x=(+)-\frac{\sqrt[]{3}}{2}A[/imath] (là các vị trí B,C,D,E trên đường tròn)
1659072378565.png
t=0: điểm pha ở [imath]\frac{\pi}{6}[/imath] (Po)
t=0 đến t1, góc quét là: [imath]\varDelta\varphi 1=1.w=7 \pi = 2. 3\pi + \pi (P1 )[/imath]
t1 đến t2, góc quét là: [imath]\varDelta\varphi 2=(t2-t1).w=10,5 \pi=2.5\pi + \frac{\pi}{2} (P2)[/imath]
Từ hình vẽ, dễ thấy từ P1 quay 1 vòng, điểm pha qua vị trí Wt=3Wđ 4 lần (tương ứng mỗi điểm B,C,D,E 1 lần)
từ t1 đến t2: quay vòng =>4.5=20 lần; sau đó điểm pha về lại P1 và quay thêm 1 cung [imath]\frac{\pi}{2}[/imath] đến P2, đi qua E 1 lần, D 1 lần.
Vậy tổng số lần qua vị trí Wt=3Wđ từ t1 đến t2: 20+1+1=22 lần
=> chọn D

Câu 16:
câu này hoàn toàn tương tự câu 14, bạn xem lời giải câu 14 rồi áp dụng làm câu 16 xem ra không nha.

Chúc bạn học tốt !
------------
Xem thêm:

Kĩ thuật dùng đường tròn để giải những bài dao động cơ
Vòng tròn lượng giác đa trục trong dao động cơ
 
  • Love
Reactions: Tên để làm gì
Top Bottom