[sinh 9] Hành trình sinh học

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi quocoanh12345, 12 Tháng mười 2011.

Lượt xem: 10,788

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. cattrang2601

  cattrang2601 Guest

  thanks bà iu đã vào ủng hộ cho rum nhóe :x:x:x  Còn đây là bài tập hôm nay ;)

  Trong một tế bào chứa 2 gen có chiều dài bằng nhau . Số liên kết H của gen thứ nhất nhiều hơn gen thứ 2 là 160. Khi tế bào chứa 2 gen trên nguyên phân 4 lần thì môi trường đã cung cấp cho gen thứ nhất 3000 nu loại A và môi trường cung cấp cho gen thứ hai 6750 nu loại G . Hãy xác định
  a, số nu mỗi loại của gen
  b, Chiều dài của mỗi gen
  c,số chu kì xoắn và số lkH của mỗi gen
   
 2. Trong một tế bào chứa 2 gen có chiều dài bằng nhau . Số liên kết H của gen thứ nhất nhiều hơn gen thứ 2 là 160. Khi tế bào chứa 2 gen trên nguyên phân 4 lần thì môi trường đã cung cấp cho gen thứ nhất 3000 nu loại A và môi trường cung cấp cho gen thứ hai 6750 nu loại G . Hãy xác định
  a, số nu mỗi loại của gen
  b, Chiều dài của mỗi gen
  c,số chu kì xoắn và số lkH của mỗi gen

  ~~> Bài làm (chém tí thôi)

  2 gen có chiều dài bằng nhau \Rightarrow Tổng số nu của 2 gen bằng nhau

  \Rightarrow [TEX]A+G=A_1+G_1[/TEX] (1)

  Theo đề bài, ta có: [TEX]H_1=H_2+160[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]2A+3G=2A_1+3G_1+160 [/TEX](2)

  Lại có: [TEX]A.(2^4-1)=3000[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]A=200 nu [/TEX] (3)

  [TEX]G_1.(2^6-1)=6750[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]G_1=450 nu[/TEX] (4)

  Từ (1), (2), (3), (4), ta có:

  +) Gen 1: [TEX]A=T=200 nu; G=X=610 nu[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]N=1620 nu[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]L=2754A^o[/TEX]

  Chu kì xoắn [TEX]=\frac{1620}{20}=81[/TEX]

  Số LK H[TEX]=2A+3G=2230 [/TEX]

  +) Gen 2:[TEX] A_1=T_1=360 nu; G_1=X_1=450 nu[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]N=1620 nu[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]L=2754A^o[/TEX]

  Chu kì xoắn [TEX]=\frac{1620}{20}=81[/TEX]

  số LK H[TEX]=2070[/TEX]
   
 3. cattrang2601

  cattrang2601 Guest

  còn đây là bài tập hôm nay của chúng ra :):):)

  Một gen dài 0,51 micromet bị đột biến mất một đoạn gồm 2 mạch bằng nhau và bằng [TEX]\frac{1}{10}[/TEX] so với cả gen . Đoạn mất đi có [TEX]A = \frac{1}{4} G[/TEX] . Đoạn còn lại có [TEX]G = \frac{1}{4} A [/TEX]. Đoạn còn lại sao mã 2 lần đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp [TEX]40% U [/TEX] so với cả đoạn và [TEX]20% G[/TEX] so với một mạch khuôn . Để giải mã, các nu nói trên cần môi trường cung cấp 4490 axit amin
  a, khi đoạn còn lại của gen nhân đôi tại ra 4 đoạn mới đã không cần đến từng loại nu tự do của môi trường nội bào so với gen chưa bị đột biến là bao nhiêu?
  b, số lượng nu từng loại của mARN được tổng hợp trên đoạn còn lại của gen còn lại .
  c, số lượng riboxom trượt trên mỗi mARN của đoạn còn lại là bao nhiêu ? Biết rằng mỗi riboxom chỉ trượt trên mARN 1 lần.
   
 4. cattrang2601

  cattrang2601 Guest

  sao không có ai giải bài tập trên kia vậy ????????
  :(( :(( :(( =(( =(( =((
   
 5. virgokim

  virgokim Guest

  Một bài nữa nhé:
  Theo dõi sự di truyền màu lông của gà, người ta thu được kết quả;
  (1) Gà mái lông vản x gà trống lông nâu: F1 thu được 1 mái lông nâu:1trống lông vằn
  (2) Gà máu lông nâu x gà trống lông vằn; F1 thu được 1 lông vằn: 1 lông nâu
  (3) Gà mái lông vằn x gà trống lông vằn: F1 thu được 3 lông vằn: 1 lông nâu
  Xác định kiểu gen của P và viết sơ đồ lai cho các trường hợp trên.
   
 6. cattrang2601

  cattrang2601 Guest

  Mình chữa bài này nhé .

  giải :

  Đổi 0,51 micromet = 5100 [TEX]\AA[/TEX]

  Gọi N là tổng số nu của gen

  [TEX]N = \frac{5100 . 2}{3,4} = 3000 nu[/TEX]

  số nu của đoạn gen bị mất là :

  [TEX]3000 . \frac{1}{10} = 300 nu[/TEX]

  số nu của đoạn gen còn lại là 3000 - 300 = 2700 ( nu )

  a, Đoạn còn lại nhân đôi tạo ra 4 đoạn mới có nghĩa là đoạn trên đã nhân đôi 2 đợt

  giả sử đoạn gen bị mất nhân đôi 2 đợt

  ta có tổng số nu là

  2A + 2G = 300

  mà [TEX]A = \frac{1}{4}G[/TEX] ~~> [TEX]4A = G[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow 2A + 8A = 300[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow 10A = 300 [/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow \left{A = 30 \\ G = 120[/TEX]

  số lượng nu môi trường cung cấp khi gen nhân đôi là

  A = T = [TEX]30 (2^2 - 1) = 90 nu[/TEX]

  G = X = [TEX]120 ( 2^2 - 2 ) = 360 nu[/TEX]

  Vậy đoạn gen mới đã không cần môi trường cung cấp số nu từng loại so với gen ban đầu là :

  A = T = 90 nu

  G = X = 360 nu

  b, số nu của đoạn gen còn lại là 2700 nu

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  có bạn nào thử làm tiếp xem ;) :x
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2012
 7. vit_1997

  vit_1997 Guest

  1) Các định luật di truyền và các hiện tượng biến dị nào xảy ra trong phạm vi 1 cặp NST?
  Vì sao sử dụng phép lai phân tích lại phát hiện được hiẹn tượng di truyền liên kết, hoán vị gen? Nếu ko dùng lai phân tích thì có thể xác định được tần số hoán vị gen hay ko? Cho ví dụ minh hoạ?
  3) Trình bày những cống hiến cơ bản của Mooc gan trong nghiên cứu di truyền
  4)Tại sao hiện tượng phân li cấc nhân tố di truyền theo quan niệm của Men_đen lại liên quan đến sự phân li của các NST trong quá trình giảm phân? Giải thích?
  5) Ở 1 cơ thể lưỡng bội của laòi, số gen có bằng số tính trạng của cơ thể đó không? Giải thích vì sao?

  Mình có 1 số câu hỏi, mời mọi người cùng làm
   
 8. cattrang2601

  cattrang2601 Guest

  Đây là bài tập của ngày hôm nay

  1, Xét 2 nhóm tế bào 1 và 2 ở hai vùng sinh sản ở một cá thể ruồi giấm ( 2n = 8 ). Sau một số lần nguyên phân như nhau môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 192 NST đơn cho cả 2 nhóm . Số tế bào của nhóm 2 nhiều hơn số TB của nhóm 1 là 2 tế bào . Các tế bào con của hai nhóm chuyển sang vùng chín để thực hiện quá trình giảm phân , các giao tử sinh ra từ 2 nhóm tế bào chứa tất cả 512 NST . Ở cả vùng sinh sản và vùng chín , môi trường cung cấp cho nhóm 2 nhiều hơn nhóm 1 là 112 NST . Xác định
  a, Số tế bào của mỗi nhóm tham gia giảm phân
  b, Giới tính của ruồi giấm trên ?

  2, Ba hợp tử của cùng một loài nguyên phân liên tiếp
  - Hợp tử A nguyên phân một số đợt và đã nhận của môi trường nội bào nguyên liệu tương đương với 210 NST đơn
  - Hợp tử B đã tạo ra số tế bào con chứa 84 NST đơn mới hoàn toàn
  - Hợp tử C đã tạo ra 32 tế bào con
  Tổng số NST đơn chưa trong các tế bào con tạo ra từ 3 hợp tử trên là 784 .
  a, Xác định bộ NST lưỡng bội của loài
  b, Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử và số tế bào con của mỗi hợp tử sinh ra
   
 9.  
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->