phép lai lệch bội

  1. H

    [Sinh 12] Quy luật di truyền

    Cho phép lai 1) P: AAaa (cao) x AAaa (cao) 2) P: AAaa (cao) x aaaa (thấp) Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1 của 2 phép lai trên Biết alen A quy định cây cao trội hoàn toàn với alen a cây thấp
  2. hoifamuonnam

    Sinh [Sinh 12] Quy luật hiện tượng di truyền

    Cho mình hỏi thêm đối với hợp tử 2n+2 thì có giống vs 2n+1+1 ko ạ?
Top Bottom