[Sinh 12] ADN

Thảo luận trong 'Sinh học' bắt đầu bởi nanawaki, 2 Tháng bảy 2012.

Lượt xem: 20,463

 1. hoan1793

  hoan1793 Guest

  Phân tích thành phần hóa học của 1âxit nucleic thấy tỉ lệ

  A=20% G=35% T=20% .Axit nucleic này là : ? :D
   
 2. nhocbonmat96

  nhocbonmat96 Guest

  Axit nuclêic đó là ARN vì A+G#50%................
   
 3. dangduy28

  dangduy28 Guest

  [Sinh 12] Cho mình hỏi vài câu

  1. 1 gen làm khuôn mẫu tổng hợp 1 chuỗi Polipeptit dai 900 anstrong. Chiều dài của gen ?
  2. Một gen có chiều dài 5100 anstrong, phiên mã 2 lần, mỗi bản phiên mã có 9 riboxom trượt qua. khồi lượng phân tử gen so với khối lượng các phân tử protein đc tạo ra ?
  3. Giả sử mạch gốc của ADN có : Tmg + Amg/Gmg + Xmg = 0,6. Phân tử mARN sỉnh ra từ mạch gốc có tổng của Gm + Xm = ?
  4. Một gen có 1200 Nuc với G=3A. Sau đột biến, phân tử protein giảm xuống 1 axit amin và có thêm 2 axit amin mới.
  a.Chiều dài của gen đột biến ?
  b. Dạng đột biến gen xày ra :
  A. Mất 3 cặp Nuc ở 1 bộ ba.
  B. mất 2 cặp Nuc ở 1 bộ ba.
  C. Mất 3 cặp Nuc ở 3 mã bất kì ko kể mã mở đầu và kết thúc.
  D. mất 3 cặp Nuc ở 3 bộ ba mã hoá kế tiếp nhau.
  c. Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần, nhu cầu Nuc loại A giảm xuống 21 Nuc, số lượng từng loại Nuc có trong gen sau đột biến ?
  Tks mn.........
   
 4. [Sinh 12] bài tập

  mot gen B tong hop duoc 1 phan tu protein gom 298 aa, gen B bi dot bien thanh gen b co khoi luong phan tu la 538000 dvc.
  a/ xd kieu dot bien
  b/ neu gen b kem hon gen B 6 lk H thi khi gen b tu nhan doi 2 lan lien tiep mtnbccmoi loai loai Nu giam di bao nhieu?
   
 5. hongruby

  hongruby Guest

  gợi ý

  a/ N (B)= (298 +2).6=1800 nu
  N(b)= 538000/300 =....lẻ

  => xem lại đề bạn nhé
   
  Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2012
 6. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest

  ........................................................................................................................................................................................................................................................
   
 7. tat_dat

  tat_dat Guest

  Giải Giúp Bài Sinh

  Một phân tử mARN có X=A+G và U=300 ribôNu. Gen sinh ra phân tử mARN đó có hiệu số giữ G và một loại Nu khác bằng 12,5% số Nu của gen. Trên 1 mạch đơn của gen có 25% Guanin so với số Nu của mạch.
  a, Tính khối lượng gen
  b, Tính số lượng từng loại ribôNu của phân tử mARN

  Giúp mình với :) :) :)
   
 8. hoan1793

  hoan1793 Guest

  Gọi N là tổng số nu của gen
  a) Ta có:
  {G - A = 12,5%
  { G + A = 50%

  Do đó:
  { A = 18,75%
  { G = 31,25%

  Giả sử trên mạch 1 của gen có %G = 25%
  %G = (%G1 + %G2)/2
  => %G2 = 37,5% = %X1

  (*) Nếu mạch 1 của gen làm mạch gốc tổng hợp mARN, ta sẽ có:
  X(m) = A(m) + G(m) <=> G1 = T1 + X1
  <=> %T1 = %G1 - %X1 < 0 (loại)

  (*) Nếu mạch 2 của gen làm mạch gốc thì:
  X(m) = A(m) + G(m) <=> G2 = T2 + X2
  <=> %T2 = %G2 - %X2 = 37,5 - 25 = 12,5% (nhận)

  => %A1 = %T2 = 12,5%
  => %A2 = 2.%A - %A1 = 25%

  Lại có: U(m) = A2 = 300 (nu)
  => N/2 = A2 . 100/25 = 1200
  => N = 2400 (nu)

  Khối lượng phân tử của gen: M = N . 300 = 72 . 10^4 (đvC)

  b) Vì mạch 2 là mạch khuôn tổng hợp, nên:
  A(m) = T2 = 12,5% . 1200 = 150
  U(m) = 300
  G(m) = X2 = 25% . 1200 = 300
  X(m) = A(m) + G(m) = 450
   
 9. bich2512

  bich2512 Guest

  BT đột biến gen

  Một chuỗi polipeptit của sinh vật nhân sơ có 298 axit amin, vùng chứa thông tin mã hóachuỗi polipeptit này có số liên kết hidrô giữa A với T bằng số liên kết hidrô giữa G với X (tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc) mã kết thúc trên mạch gốc là ATX. Trong một lần nhân đôi của gen này đã có 5BU thay T liên kết với A và qua 2 lần nhân đôi sau đó hình thành gen đột biến. Số nuclêôtit loại T của gen đột biến được tạo ra là:
   A.179.
  B.359.
   C.718.
   D.539.
   
 10. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest

  Một chuỗi polipeptit của sinh vật nhân sơ có 298 axit amin, vùng chứa thông tin mã hóachuỗi polipeptit này có số liên kết hidrô giữa A với T bằng số liên kết hidrô giữa G với X (tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc) mã kết thúc trên mạch gốc là ATX. Trong một lần nhân đôi của gen này đã có 5BU thay T liên kết với A và qua 2 lần nhân đôi sau đó hình thành gen đột biến. Số nuclêôtit loại T của gen đột biến được tạo ra là:
  A.179.
  B.359.
  C.718.
  D.539.


  Bài giải:
  Theo đề bài ta sẽ có:
  [tex]\left{A + G = (298 + 2).3 \\ 2A - 3G = 0[/tex]


  <=>
  [tex]\left{A = 540 \\ G = 360[/tex]


  => A = T = 540 nu
  .....G= X = 360 nu

  Trong một lần nhân đôi của gen này đã có 5BU thay T liên kết với A và qua 2 lần nhân đôi sau đó hình thành gen đột biến. => A-T => G-X => loại T bị thay thế cho nên giảm 1 nu
  => T=539 nu => D
   
 11. duyzigzag

  duyzigzag Guest

  Trả lời câu hỏi.

  Mạch gốc có (T + X)/( G + A) = 1/4 => mạch còn lại the nt bổ sung ta được: (A+G)/(T+X)=1/4
  => Đáp án: A + G = 20%
  T + X = 80%.
  Bài này đề thi đại học đáp án chỉ như thế thôi không giải ra được nữa.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->