[Sinh 12] ADN

Thảo luận trong 'Sinh học' bắt đầu bởi nanawaki, 2 Tháng bảy 2012.

Lượt xem: 20,464

 1. nanawaki

  nanawaki Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Bài tập

  1. Một đoạn ADN có 2 gen:
  - Gen 1 dài 3060 Ao. Trên mạch 1 của gen này có A=2T=3g=4X
  - en 2 dài 0,51 um và có 4050 liên kết H
  a. Tính số nu từng loại của mỗi gen và của đoạn ADN trên
  b. Tính khối lượng và số vòng xoắn của cả đoạn ADN trên
  2. Một gen dai 0,408 um. Mạch 1 của gen co 40% A và gấp đôi số nu của A trên mạch 2
  a. Tính số nu từng loại của gen
  b. Tính số liên kết H và số liên kết hoá trị giữa đường và photphoric của gen
  3. 1 gen dai 0,51um, có hiệu số giữa A với loại nu khác la 30% tổng số nu của gen. Trên mạch 1 của gen có 360 A và 140 G
  a. Tính tỉ lệ % của mỗi loại nu trên gen
  b. Tính số nu từng loại trên mỗi mạch đơn của gen
  4. cho 3 gen đều có chiều dài là 1,03 um và coa tỉ lệ từng loại nu ở các gen đều bằng nhau
  - trên mạch 1 của gen 2 có A=200,G=800
  -trên mạch 1 của gen 3 có A=500,G=1100
  tính số nu từng loại trên mỗi mạch đơn của từng gen
   
 2. de di qua minh chi lam cau a thui
  o gen 1 ta co:
  tong so nu cua mach là :3060:3,4.2=1800 nu
  tong so nu cua mach 1 là: N1=1800:2=900
  ta lai có :A1=2T1=3G1=4X1 nen ta se được: A1 +T1+G1+X1=1800
  \Leftrightarrow 4X1+2X1+[TEX]\frac{4X1}{3}[/TEX] +X1=1800
  \Leftrightarrow [TEX]\frac{25}{3}[/TEX]. X1=1800
  \Leftrightarrow X1 = 228 \Rightarrow A1=912, T1=456, G1=304
  Theo quy tắc bổ sung ta có :
  T2=A1=912, A1=T1=456, G2=X1= 228, X2=G1=304
  \Rightarrow số nu của gen 1 là :A=T=A1+A2=912+456=1368
  G=X=G1+X1=228+304=532

  TỔNG SỐ NU CỦA GEN 2 LÀ : 0.51.10^4:3,4.2=3000 \Rightarrow 2A+3G=3000
  số liên kết hidro :2A+3G=4050
  GIẢI 2PT ĐÓ RA TA ĐƯỢC A=T=450, G=X=1050
  còn số nu của đoank ADN:
  A=T=A+T=1368+450=1818
  G=X=G+X=532+1050=1582
   
 3. tanhiephtml

  tanhiephtml Guest

  số lượng từng loại Nu của gen

  1/ một gen có khối lượng 900000 đvc, tỉ lệ A/G = 2/3. xác định số lượng từng loại nu của gen
  2/ trên 1 mạch khuôn của phân tử ADN có số Nu các loại sau: A=60,G=100,X=80,T=30. xác định số lượng từng loại nu của gen
   
 4. yuper

  yuper Guest

  1.
  - Ta có: [TEX]N= \frac{900000}{300}=3000[/TEX]

  - Ta có:

  [TEX]A= \frac{2}{3}G[/TEX]

  [TEX]A + G =1500[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]A=T=600[/TEX] [TEX]G=X=900[/TEX]

  2.
  - Ta có:

  + [TEX]A=T=60+30=90[/TEX]

  + [TEX]G=X=100+80=180[/TEX]
   
 5. tanhiephtml

  tanhiephtml Guest

  gen

  1/ một gen có số nu loại G lá 480 nu, tỉ lệ A/G=2/3. xác định
  a tổng số nu của gen
  b khi gen phiên mã 3 lần thì số pt ARN tạo ra là? số nu môi trường cung cấp để thực hiện 3 lần phiên mã
  2/ một gen cấu trúc A chiếm 30%tổng số nu và số nu loại G là 360. gen nhân đôi 2 lần, mỗi gen con phiên mã 1 lần, mỗi pt mARN cho 4 riboxom dịch mã 1 lần. xác định
  a/ số lượng từng loại nu và tổng số nu của gen
  b có bao nhiêu chuỗi polipeptit được hình thành
  3/ những phân tích sinh hóa chỉ ra rằng 34% tổng số nu của 1 pt ARN là loại G,18% loại U, 28% loại X, 20% loại A. xác định tỉ lệ % các nu trên mạch đơn làm khuôn đã tổng hợp pt ARN trên
   
 6. bshiep

  bshiep Guest

  số nu

  một gen chỉ huy tổng hợp 5 chuỗi polipeptit đã huy động của môi trường 995aa. pt ARN tổng hợp trên có số nu loại A là 100 nu, loại U là 125nu .xác định số loại từng loại nu của gen, số nu mt cần cung cấp khi gen phiên mã 4 lần
   
 7. monday23

  monday23 Guest

  Bài tập

  Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 kết hiđrô và có 900 nuclêô loại G. mạch 1
  của gen có số nuclêôtit loại ađênin chiếm 30% và số nuclêôtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit của mạch. Số nuclêôtit mỗi loại ở mạch 1 của gen này là: A. A = 450; T = 150; G = 150; X = 750. B. A = 750; T =150;G=X=150
  C. A = 450; T = 150; G = 750; X = 150. D. A = 150; T = 450; G= 750; X = 150.
  2)Gen A ở sinh vật nhân sơ dài 408 nm và có số nu loại T nhiều gấp 2 lần số nu loại guanin. Gen A bị đột biến điểmh alen a. Alen a c8 liên kết hiđrô. Số lượng
  từng loại nuclêôtit của alen a là: A. A = T = 800; G = X = 399.
  B. A = T = 801; G = X = 400.
  C. A = T = 799; G = X = 401.
  D. A=T=799; G=X=400
   
 8. ta có :
  số liên kết hidro của gen là:2.A+3.G=3900
  mà theo đề ra ta có :
  G=900 \Rightarrow số nu của gen là: G=X=900, A=T=(3900-900.3):2 =600
  Do gen có 2 mạch nên:
  tổng số nu của mạch 1=tổng số nu của mạch 2=(900.2+600.2):2 =1500
  Ở mạch 1 của gen có :
  A =30% tổng số nu của mạch \Rightarrow A1=0,3.1500=450 \Rightarrow T1=A2= A-A1=600-450 =150
  Mạch 1 lại có:
  G =10% tổng số nu của mạch \Rightarrow G1=0,1.1500=150 \Rightarrow T1=G2=G--G1=900-150=750
  \Rightarrow đáp án là A
  câu 2 bạn ghi lại đề tí nha một số chỗ không đọc được
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng bảy 2012
 9. Nhờ mọi người gợi ý dùm tôi cách giải của hai bài này.Tôi xin cám ơn.

  1. 1 gen dài 5100 Angtron tổng hợp ptử mARN có tỉ lệ các loại ribonu là 10%A và 10%G so với mạch. Gen thứ 2 có số lk H giữa A với T = 2/3 số lk H giữa G với X; ptử mARN sinh ra từ gen thứ 2 có 250A và 400G. Cho bít chiều dài của 2 gen = nhau và tỉ lệ từng loại nu của 2 gen cũng = nhau.
  a) Số lượng từng loại nu mà môi trường nội bào cung cấp cho gen thứ 1 tự nhân đôi liên tiếp 3 lần?
  b) Số lượng từng loại nu trên mỗi mạch đơn của từng gen?

  2. 1 gen dài 5100 Angtron, hiệu số %A với nu khác =10% tổng số nu của gen. 1 mạch đơn của gen này có số nu loại T=150 và số nu loại X=16% số nu của mạch. Trên ptử ARN thông tin dc sao mã từ gen đó có số lượng U=10% số ribônu.
  a) Tính tỉ lệ % và Số lượng từng loại nu của gen?
  b)Tính tỉ lệ % và Số lượng từng loại ribonu của ARN thông tin.
   
 10. yuper

  yuper Guest

  - Ta có:

  [TEX]N=3000[/TEX] \Rightarrow [TEX]rN=1500[/TEX]

  - "Gen thứ 2 có số lk H giữa A với T = 2/3 số lk H giữa G với X" \Rightarrow [TEX]A=G[/TEX]

  [TEX]A+G=1500[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]A=T=G=X=750[/TEX]

  a. Bạn áp dụng công thức: [TEX]A_{MT}=T_{MT}(2^x-1).A[/TEX] và [TEX]G_{MT}=X_{MT}(2^x-1).A[/TEX]
  - x là số lần nhân đôi
  b.

  - Xét gene 1 có:

  [TEX]T_1=X_1=150[/TEX]

  - Xét gene 2 có:

  [TEX]T_1=250[/TEX] và [TEX]X_1=400[/TEX]

  - Từ đây, để tính số lượng từng loại nu trên mạch đơn của gene, bạn dùng công thức:

  [TEX]A=A_1+A_2[/TEX] --> tương tự vs T, X, G


  - Ta có:

  [TEX]N=3000[/TEX]

  [TEX]A-G=300[/TEX]

  [TEX]A+G=1500[/TEX] \Rightarrow [TEX]A=T=900[/TEX] và [TEX]G=X=600[/TEX]

  - Gọi mạch đơn chứa 150T là mạch 1:

  [TEX]T_1=150[/TEX], [TEX]X_1=240[/TEX] \Rightarrow [TEX]A_1=750[/TEX], [TEX]G_1=360[/TEX]

  [TEX]T_2=750[/TEX], [TEX]X_2=360[/TEX] \Rightarrow [TEX]A_2=150[/TEX], [TEX]G_2=240[/TEX]

  - Ta có số lượng nu loại A của mạch gốc là: 150 \Rightarrow mạch gốc là mạch 2
   
 11. monday23

  monday23 Guest

  bài tập khó

  một gen có tích số gữa 2 loại nu không bổ sung = 6%. tỉ lệ phần trăm từng loại gen?
   
 12. subaru_99

  subaru_99 Guest

  Tất nhiên bằng:
  6% : 2 = 3% rùi
  thế còn muốn gì nữa
  mà chắc cũng có thể sai đấy
  xem lại dùm mình nha hihi
  :p:p:p:p:p:p:p:p
   
 13. ta có: %A+%G=50% (1)
  %A.%G=6% => A.G=600 (2)
  (1)(2)=> %G=%X=30%; %A=%T=20%
  hoặc %G=%X=20%; %A=%T=30%
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2012
 14. hochoc95

  hochoc95 Guest

  bai tap NST

  1 gen 3000 nu. hieu A va G la 300. MẠch 2 cua gem co A2 : 100, X2: 200
  a, tinh so nu cua gen???
  b, tinh lk Hidro, lk phot pho dieste
   
 15. a, tính số Nu của gen? (ng ta cho số Nu của gen rồi cơ mà? chắc là số Nu từng loại)
  ta có: 2A+2G=3000 (1)
  A-G=300 (2)
  (1)(2)=> A=T=900 Nu; G=X=600 Nu
  b, số LKH=2A+3G=2.900+3.600=3600 LK
  số LKĐ-P=2(N-1)=5998
  (đề chừng ấy thôi ak? vậy cho M2 làm j?)
   
 16. a.
  *Số nu từng loại của gen
  Theo đề bài ra ta có
  A + G = 1500
  A - G = 300
  \Rightarrow A=T =900 (nu) và G =X = 600 (nu)
  *Số nu từng loại trên mạch đơn của gen
  [TEX]A_2 [/TEX]= [TEX]T_1[/TEX] = 100 (nu)
  [TEX]A_1[/TEX] = A - [TEX]A_2[/TEX] = 800 (nu)= [TEX]T_2[/TEX]
  [TEX]X_2 [/TEX]= [TEX]G_1 [/TEX]= 200 (nu)
  [TEX]X_1[/TEX] = [TEX]G_2[/TEX] = 400 (nu)
  b.
  *Số LK [TEX]H_2[/TEX]
  Áp dụng công thức :2A + 3G
  * số LK phot pho dieste
  Áp dụng công thức: 2N-2
  ok?!
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2012
 17. nhocbonmat96

  nhocbonmat96 Guest

  Số aa mt cung cấp cho việc tổng hợp 1 chuỗi pôlipeptit:995/5=199 aa
  ta có: số aa mt cung cấp cho tổng hợp 1 chuỗi pôlipeptit là:
  (N/6-1)=199-->N=1200 nu( N là số nu của gen)
  ta có: số nu mỗi loại của gen là:
  A=T=rA+rU=225 nu
  G=X=N/2-A=375 nu( vì A+G=N/2)
  số nu mt cung cấp cho gen phiên mã 4 lần: N/2*4=2400 nu
   
 18. nhocbonmat96

  nhocbonmat96 Guest

  Câu 1,a)Ta có:G=480 nu
  và A/G=2/3-->A=2/3*G=320
  số nu của gen là:
  N=2A+2G=1600 nu
  b) khi gen phiên mã 1 lần sẽ tạo 1 mARN->nên phiên mã 3 lần sẽ tạo 3 mARN
  số nu mt cung cấp cho gen phiên mã: Nmt=N*3=4800 nu( vì ở đây nói là số nu mt cung cấp chứ không phải là số nu mỗi loại mt cung cấp nên mới tính như vậy)
  bài2,a) ta có: %A=30%
  mà %A+%G=50%-->G=20%
  lập tỉ lệ: A/G=30%/20%=3/2
  -->A=3/2*G=3/2*360=540
  vậy số nu mỗi loại của gen:
  A=T=540; G=X=360
  số nu của gen là:
  N=2A+2G=1800 nu
  câu b) số chuỗi pôlipeptit hình thành là:2^2*1*4=16( vì 1 gen nhân đôi k lần sẽ tạo ra 2^k gen con, mỗi gen phiên mã 1 lần sẽ tạo 1ARN, 1 ARN cho 1 riôxôm trượt qua sẽ được 1 chuỗi pôlipeptit)
  câu 3) tỉ lệ % từng loại nu trên mạch khuôn đã tổng hợp mARN đó là:
  Amg=rU=18%
  Tmg=rA=20%
  Gmg=rX=28%
  Xmg=rG=34%
   
 19. nhocbonmat96

  nhocbonmat96 Guest

  Ta có:
  %A*%G=6%=0,06
  và %A+%G=50%=0,5
  -->A và G là 2 nghiệm của pt:
  x^2-0,5x+0,06=0
  -->A=T=0,3=30% và G=X=0,2=20%
  hoặc: A=T=20% và G=X=30%
   
 20. nhocbonmat96

  nhocbonmat96 Guest

  bài1)a)xét gen 2 có số lk hidro giữa A-T=2/3 số lk hidro giữa G-X
  -->2A=2/3*3G-->A=G
  mà A+G=50%-->A=G=25%
  xét gen 1 có tỉ lệ các nu giống gen 2-->A=G=25%
  số nu cảu gen 1: N=2L/3,4=3000
  -> số nu mỗi loại của gen:
  A=T=G=X=750
  số nu mỗi loại mt cung cấp:
  Amt=Tmt=Gmt=Xmt=(2^3-1)*A=5250
  câu b)xét gen 1, gọi mạch 1 là mạch tổng hợp mARN
  ta có rA=rG=10%=150
  -->số nu mỗi loại trên mỗi mạch của gen 1
  T1=A2=rA=150
  X1=G2=rG=150
  -->T2=A1=750-150=600
  X2=G1=750-150=600
  -xét gen 2, gọi mạch 1 là mạch tổng hợp mARN:
  số nu mỗi loại trên mỗi mạch của gen 2 là:
  T1=A2=rA=250
  X1=G2=rG=400
  -->T2=A1=500
  và X2=G1=750-400=350
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->