Toán Phương trình - hệ phương trình

hoangbadao41

Học sinh
Thành viên
16 Tháng chín 2015
62
29
26
tinh Hà Tĩnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

bài 1: Cho x,y thỏa mãn: x[tex]\sqrt{1-y^{2}}+y\sqrt{1-x^{2}}=1[/tex]
chứng minh:[tex]x^{2}+y^{2}=1[/tex]
bài 2:tìm x để:x+[tex]\sqrt{2012}[/tex] và [tex]\frac{13}{x}-\sqrt{2012}[/tex]là các số nguyên
bài 3: Cho x,y,z>0,xyz=1
chứng minh rằng:
[tex]\frac{x^{3}}{(1+y)(1+z)}+\frac{y^{3}}{(1+x)(1+z)}+\frac{z^{3}}{(1+x)(1+y)} \geq \frac{3}{4}[/tex]
bài 4: Cho pt, x^2-x-1=0
a,chứng minh phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt
b,kí hiệu [tex]s_{n}=x_{1}^{n}+x_{2}^{n}(n\geqslant 1)[/tex] với n là số tự nhiên
tính [tex]s_{1},s_{2},s_{3},s_{4}[/tex]
bài 5: cho phương trình x^2-2mx+m+2=0
a, tìm m để pt có 2 nghiệm dương phân biệt
b, tìm m để pt có 2 nghiệm âm phân biệt
6, cho a,b,c [tex]\neq[/tex]0 chứng minh rằng trong 3 pt sau:
ax^2+2bx+c=0
bx^2+2cx+a=0
cx^2+2ax+b=0
có ít nhất 1 pt có nghiệm[/tex]
 
Last edited by a moderator:

quynhphamdq

Cựu Mod Toán
Thành viên
7 Tháng mười hai 2014
5,938
1,875
599
Thanh Hóa
...
bài 1: Cho x,y thỏa mãn: x[tex]\sqrt{1-y^{2}}+y\sqrt{1-x^{2}}[/tex]
chứng minh:[tex]x^{2}+y^{2}=1[/tex]

bài 2:tìm x để:x+[tex]\sqrt{2012}[/tex] và [tex]\sqrt{2012}[/tex] là các số nguyên
bài 3: Cho x,y,z>0,xyz=1
chứng minh rằng:
[tex]\frac{x^{3}}{(1+y)(1+z)}+\frac{y^{3}}{(1+x)(1+z)}+\frac{z^{3}}{(1+x)(1+y)}[/tex]

bài 4: Cho pt, x^2-x-1=0
a,chứng minh phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt
b,kí hiệu [tex]s_{n}=x_{1}^{n}+x_{2}^{n}(n\geqslant 1)[/tex] với n là số tự nhiên
tính [tex]s_{1},s_{2},s_{3},s_{4}[/tex]
bài 5: cho phương trình x^2-2mx+m+2=0
a, tìm m để pt có 2 nghiệm dương phân biệt
b, tìm m để pt có 2 nghiệm âm phân biệt
6, cho a,b,c [tex]\neq[/tex]0 chứng minh rằng trong 3 pt sau:
ax^2+2bx+c=0
bx^2+2cx+a=0
cx^2+2ax+b=0
có ít nhất 1 pt có nghiệm
ĐÈ bị thiếu em à
Nói đi chị sửa
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,465
891
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
1/ Ta có bđt Bunhiacopsky : $(a^2+b^2)(c^2+d^2) \geqslant (ac+bd)^2$
$\iff (ad-bc)^2 \geqslant 0$ (luôn đúng)
Dấu '=' xảy ra khi $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$
Áp dụng bđt Bunhiacopsky ta được
$(x.\sqrt{1-y^2}+\sqrt{1-x^2}.y)^2 \leqslant (x^2+1-x^2)(1-y^2+y^2) = 1$
$\iff x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2} \leqslant 1$
Dấu '=' phải xảy ra $\iff \dfrac{x}{\sqrt{1-y^2}} = \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{y}$
$\iff x^2+y^2=1$
 
  • Like
Reactions: quynhphamdq

quynhphamdq

Cựu Mod Toán
Thành viên
7 Tháng mười hai 2014
5,938
1,875
599
Thanh Hóa
...
BÀi 4 :
a. Xét [tex]\Delta[/tex] của phương trình $x^2-x-1=0$ ta chứng minh đc [tex]\Delta[/tex] > 0 là đc .
b. Theo viet ta được tổng x1 +x2 và tích x1 +x2
Thay n=1 ; 2 ;3 ;4 lần lượt vào để tính thui em nha .
nẾu thắc mắc đoạn nào chị chỉ chi tiết nha :)
 

forum_

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng năm 2013
1,341
108
201
Quảng Trị
bài 3: Cho x,y,z>0,xyz=1
chứng minh rằng:
[tex]\frac{x^{3}}{(1+y)(1+z)}+\frac{y^{3}}{(1+x)(1+z)}+\frac{z^{3}}{(1+x)(1+y)}[/tex]
Gọi A = [tex]\frac{x^{3}}{(1+y)(1+z)}+\frac{y^{3}}{(1+x)(1+z)}+\frac{z^{3}}{(1+x)(1+y)}[/tex]

Cauchy:

$\frac{x^{3}}{(1+y)(1+z)}+\frac{1+y}{8}+\frac{1+z}{8}$ $\geq$ $\frac{3x}{4}$

$\frac{y^{3}}{(1+x)(1+z)}+\frac{1+x}{8}+\frac{1+z}{8}$ $\geq$ $\frac{3y}{4}$

$\frac{z^{3}}{(1+x)(1+y)}+\frac{1+x}{8}+\frac{1+y}{8}$ $\geq$ $\frac{3z}{4}$

Suy ra A $\geq$ $\frac{3(x+y+z)}{4}$ - $\frac{3+x+y+z}{4}$ = $\frac{2(x+y+z)-3}{4}$ $\geq$ $\frac{2. 3.\sqrt[3]{xyz}-3}{4}$ = 3/4

Dấu = tại x=y=z=1

bài 5: cho phương trình x^2-2mx+m+2=0
a, tìm m để pt có 2 nghiệm dương phân biệt
b, tìm m để pt có 2 nghiệm âm phân biệt
6, cho a,b,c [tex]\neq[/tex]0 chứng minh rằng trong 3 pt sau:
ax^2+2bx+c=0 (1)
bx^2+2cx+a=0 (2)
cx^2+2ax+b=0 (3)
có ít nhất 1 pt có nghiệm[/tex]

Định gộp vào bài trên nhưng ko sửa đc bài chính mình post @@ . Đề nào sửa đúng rồi thì T-Mod xóa bớt mấy cái tin spam nhé

5/ xem lại đề

6/ denta 1 + denta 2+ denta 3 = $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$

Mặt khác ta có, khi áp dụng Cauchy:

$a^2+b^2$ $ ≥ $2ab$

$b^2+c^2$ $ ≥ $2bc$

$a^2+c^2$ $ ≥ 2ac$

cộng lại vế theo vế suy ra $a^2+b^2+c^2$ ≥ $ab-bc-ca$

Suy ra denta 1 + denta 2+ denta 3 ≥ 0

Vậy nên ít nhất 1 pt có nghiệm (đpcm)
 
Last edited by a moderator:

hoangbadao41

Học sinh
Thành viên
16 Tháng chín 2015
62
29
26
tinh Hà Tĩnh
Gọi A = [tex]\frac{x^{3}}{(1+y)(1+z)}+\frac{y^{3}}{(1+x)(1+z)}+\frac{z^{3}}{(1+x)(1+y)}[/tex]

Cauchy:

$\frac{x^{3}}{(1+y)(1+z)}+\frac{1+y}{8}+\frac{1+z}{8}$ $\geq$ $\frac{3x}{4}$

$\frac{y^{3}}{(1+x)(1+z)}+\frac{1+x}{8}+\frac{1+z}{8}$ $\geq$ $\frac{3y}{4}$

$\frac{z^{3}}{(1+x)(1+y)}+\frac{1+x}{8}+\frac{1+y}{8}$ $\geq$ $\frac{3z}{4}$

Suy ra A $\geq$ $\frac{3(x+y+z)}{4}$ - $\frac{3+x+y+z}{4}$ = $\frac{2(x+y+z)-3}{4}$ $\geq$ $\frac{2. 3.\sqrt[3]{xyz}-3}{4}$ = 3/4

Dấu = tại x=y=z=1Định gộp vào bài trên nhưng ko sửa đc bài chính mình post @@ . Đề nào sửa đúng rồi thì T-Mod xóa bớt mấy cái tin spam nhé

5/ xem lại đề

6/ denta 1 + denta 2+ denta 3 = $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$

Mặt khác ta có, khi áp dụng Cauchy:

$a^2+b^2$ $ ≥ $2ab$

$b^2+c^2$ $ ≥ $2bc$

$a^2+c^2$ $ ≥ 2ac$

cộng lại vế theo vế suy ra $a^2+b^2+c^2$ ≥ $ab-bc-ca$

Suy ra denta 1 + denta 2+ denta 3 ≥ 0

Vậy nên ít nhất 1 pt có nghiệm (đpcm)
bài 5 đúng đề r chị ak,chị bày em bài 2 với
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,465
891
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
bài 5: cho phương trình x^2-2mx+m+2=0
a, tìm m để pt có 2 nghiệm dương phân biệt
b, tìm m để pt có 2 nghiệm âm phân biệt
$\Delta = 4m^2 - 4m - 8 > 0 \iff \left[ \begin{array}{l} m > 2 \\ m < -1 \end{array} \right.$
Theo định lý Viète :
$\left\{ \begin{array}{l}
x_1 + x_2 = 2m \\
x_1.x_2 = m+2
\end{array} \right.$
a) Để pt có $2$ nghiệm dương phân biệt thì
$\left\{ \begin{array}{l}
\left[ \begin{array}{l} m > 2 \\ m < -1 \end{array} \right. \\
x_1 + x_2 = 2m > 0\\
x_1.x_2 = m+2 > 0
\end{array} \right.$
...
b) Tương tự
 
  • Like
Reactions: hanh2002123

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,465
891
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
bài 2:tìm x để:x+[tex]\sqrt{2012}[/tex] và [tex]\frac{13}{x}-\sqrt{2012}[/tex]là các số nguyên
Đặt $x + \sqrt{2012} = k \in \mathbb{Z} \iff x = k - \sqrt{2012}$
Đặt $\dfrac{13}{x} - \sqrt{2012} = \dfrac{13}{k - \sqrt{2012}} - \sqrt{2012}$
$ = \dfrac{13(k+\sqrt{2012})}{k^2-2012} - \sqrt{2012}$
$=\dfrac{13k}{k^2-2012} + \sqrt{2012}(\dfrac{13}{k^2-2012} - 1) $
$= \dfrac{13k}{k^2-2012} + \sqrt{2012}.\dfrac{2025-k^2}{k^2-2012} = t \in \mathbb{Z}$
Đặt $\dfrac{13k}{k^2-2012} = a; \dfrac{2025-k^2}{k^2-2012} = b$
Dễ CM $\sqrt{2012}$ là số vô tỉ
Ta có $a + b.\sqrt{2012} = t$
$\iff b.\sqrt{2012} = t-a$
+) Với $b = 0$ thì $a = t$
+) Với $b \ne 0$ thì $\sqrt{2012} = \dfrac{t-a}{b} \in \mathbb{Q}$ (vô lý vì $\sqrt{2012}$ là số vô tỉ)
Vậy $b = 0$ và $a = t$
$\iff k = 45$ và $t = 15$
Khi đó $x = 15 - \sqrt{2012}$
 
  • Like
Reactions: quynhphamdq
Top Bottom