Phương pháp giái bài tập về tính số kiểu gen đồng hợp, dị hợp, số kiểu gen tối đa trong quần thể

H

hocmai.sinhhoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các em thân mến!
Bài tập về tính số kiểu gen đồng hợp, số kiểu gen dị hợp, số kiểu gen tối đa trong quần thể là dạng bài tập thường gặp trong các đề thi đại học, cao đẳng trong những năm gần đây. Sẽ không quá khó để giải quyết những dạng bài tập này nếu các em nắm được những phương pháp cơ bản.
Dưới đây là một số phương pháp cơ bản. Các em có thể tham khảo và ứng dụng nhé!
1.Trường hợp gen nằm trên NST thường
Để xác định tổng số KG, số KGĐH, KGDH trong trường hợp nhiều cặp gen PLĐL, mỗi gen có 2 hoặc nhiều alen
* Với mỗi gen:
Phân tích và chứng minh số KGDH, số KGĐH, số KG của mỗi gen, chỉ ra mối quan hệ giữa 3 yếu tố đó với nhau và với số alen của mỗi gen:
- Số alen của mỗi gen có thể lớn hơn hoặc bằng 2 nhưng trong KG luôn có mặt chỉ 2 trong số các alen đó.
- Nếu gọi số alen của gen là r thì số kiểu gen dị hợp = Cr2 = r( r – 1)/2
- Số kiểu gen đồng hợp luôn bằng số alen = r
- Số KG tối đa trong quần thể đối với một gen có r alen = số KGĐH + số KGDH = r +r( r – 1)/2 = r( r + 1)/2
* Với nhiều gen:
Do các gen PLĐL nên kết quả chung = tích các kết quả riêng
2. Trường hợp gen nằm trên NST giới tính X (không có alen tương ứng trên Y)
*Trên giới XX = r( r + 1)/2 (Vì cặp NST tương đồng nên giống như trên NST thường)
* Trên giới XY = r ( vì alen chỉ có trên X, không có trên Y)
Vậy tổng số KG tối đa trong QT = r( r + 1)/2 + r
-Nếu chỉ có gen nằm trên nhiễm sắc thể Y không có alen tương ứng nằm trên X
-Số kiểu gen tối đa trong quần thể đối với 1 gen =r
Chú ý: + Nếu trường hợp trên X và Y đều có alen tương ứng(nằm trên đoạn tương đồng) thì cũng như NST thường
+ Nếu 2 gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể: số alen của hai gen = tích các alen của từng gen
Chúc các em học tốt nhé!

Bài tập về tính số kiểu gen tối đa trong quần thể

Dưới đây là một số bài tập minh họa, các em có thể thử sức nhé! Hoặc bạn nào có những câu hỏi còn thắc mắc, hay những câu hỏi hay về dạng bài tập này thì có thể đưa lên để chúng ta cùng trao đổi nhé!
Câu 1. Gen I,II và III có số alen lần lượt là 2,3 và 4.Tính số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể ở các trường hợp:
1/ 3 gen trên nằm trên 3 cặp NST thường.
A. 124 B. 156 C. 180 D. 192
2/ Gen I và II cùng nằm trên một cặp NST thường,gen III nằm trên cặp NST thường khác
A. 156 B. 184 C. 210 D. 242
Câu2: Ở người, gen qui định dạng tóc do 2 alen A và a trên nhiễm sắc thể thường qui định ; bệnh máu khó đông do 2 alen M và m nằm trên nhiễm sắc thể X ở đoạn không tương đồng với Y.Gen qui định nhóm máu do 3alen : IA ; IB (đồng trội )và IO (lặn).Số kiểu gen và kiểu hình tối đa trong quần thể đối với 3 tính trạng trên :
A. 90 kiểu gen và 16 kiểu hình B. 54 kiểu gen và 16 kiểu hình
C. 90 kiểu gen và 12 kiểu hình D. 54 kiểu gen và 12 kiểu hình
Trường hợp gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính X
Câu 3:
Ở người gen a: qui định mù màu; A: bình thường trên NST X không có alen trên NST Y. Gen quy định nhóm máu có 3 alen IA, IB,IO. Số kiểu gen tối đa có thể có ở người về các gen này là:
A. 27 B. 30 C. 9 D. 18
Câu 4: Số alen của gen I, II và III lần lượt là 3, 4 và 5.Biết các gen đều nằm trên NST thường và không cùng nhóm liên kết. Xác định trong QT:
Số KG ĐH về tất cả các gen và dị hợp tất cả các gen lần lượt là:
A. 60 và 90 B. 120 và 180 C. 60 và 180 D. 30 và 60
Câu2b Số KG ĐH về 2 cặp gen và dị hợp về 2 cặp gen lần lượt là:
A. 240 và 270 B. 180 và 270 C. 290 và 370 D. 270 và 390
Câu2c Số KG dị hợp
A. 840 B. 690 ` C. 750 D. 660
 
Last edited by a moderator:
T

tkb2013

Câu 2

Gen I,II và III có số alen lần lượt là 2,3 và 4.Tính số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể ở các trường hợp:
Gen I và II cùng nằm trên một cặp NST thường,gen III nằm trên cặp NST thường khác
câu này giải sao bạn :((
 
D

ducdao_pvt

Gen I,II và III có số alen lần lượt là 2,3 và 4.Tính số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể ở các trường hợp:
Gen I và II cùng nằm trên một cặp NST thường,gen III nằm trên cặp NST thường khác
câu này giải sao bạn :((

3 gen trên nằm trên 3 cặp NST thường, số KG = 2(2+1)/2.3(3+1)/2.4(4+1)/2 = 180
Gen I và II cùng nằm trên một cặp NST thường,gen III nằm trên cặp NST thường khác:
Số alen = 2.3 =6
\Rightarrow Số KG = 6(6+1)/2.4(4+1)/2 = 210
 
D

didencung

Giải đáp giúp m vs !

Câu 2b. Và câu 2c ở phần cuối cùng ấy ! M k tìm ra đáp án nào phù hợp !
 
D

duongxuamaytrang

Câu 4: Số alen của gen I, II và III lần lượt là 3,4 và 5. Biết các gen đều nằm trên NST thường và không cùng nhóm gen liên kết. Xác định trong quần thể:
a- Số kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen và dị hợp về tất cả các gen.
b- Số kiểu gen đồng hợp về hai cặp gen và dị hợp về hai cặp gen.
c- Số kiểu gen ít nhất một cặp dị hợp ( câu này đề cho cho thiếu chữ ít nhất ).
GIẢI
a- Số KG đồng hợp về tất cả các gen: 3x4x5 = 60
Số KG dị hợp về tất cả các gen: 3x6x10= 180. Đáp án C

b- Số KG đồng hợp về hai cặp: 3x4x10= 120
3x5x6 = 90
4x5x3 = 60
------
270
Số KG dị hợp về hai cặp: 3x6x5 = 90
3x10x4 = 120
6x10x3 = 180
-------
390. Đáp án D

c- Số KG ít nhất một cặp dị hợp:
Tổng số KG trong quần thể là: 6x10x15=900
Tổng số KG đồng hợp về tất cả các gen là: 60
Số KG ít nhất một cặp dị hợp là 900 - 60 = 840 . Đáp án A. OK bye
 
Last edited by a moderator:
Y

yuper

- Bạn tham khảo nhé:


TiacutenhS1ED1KGtrongQT_zpse95e4846.png.
.....................................................
 
Last edited by a moderator:
M

mls.bt

cái bảng viết sai la chỗ dị hợp = tối đa - đh
m,n la số alen cua gen 1 vs gen 2
 
N

nguyenanhthe

Trích:
Nguyên văn bởi tkb2013
Gen I,II và III có số alen lần lượt là 2,3 và 4.Tính số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể ở các trường hợp:
Gen I và II cùng nằm trên một cặp NST thường,gen III nằm trên cặp NST thường khác
THẾ CÂU NÀY ĐÁP ÁN LÀ BAO NHIÊU VẬY BẠN
 
M

meteortran

các pạn giúp mình giai câu này nha?
trong 1 quần thể ngẫu phối xét 2 locut:locut 1 có 4 alen là h1,h2,h3,h4;locut 2 có 3 alen g1,g2,g3, cà 2 locut nay nằm trong đoạn không tương đồng của NST giới tính X và các alen của 2 locut này liên kết không hoàn toàn với nhau.gen thư 3 có 3 alen nằm trên NST thường . Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả 3 gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là?
A;468 B.72 C.36 D.540
 
H

hocmai.sinhhoc

Bài tập tính số kiểu gen tối đa trong QT

Trong 1 quần thể ngẫu phối xét 2 locut:locut 1 có 4 alen là h1,h2,h3,h4;locut 2 có 3 alen g1,g2,g3, cà 2 locut nay nằm trong đoạn không tương đồng của NST giới tính X và các alen của 2 locut này liên kết không hoàn toàn với nhau.gen thư 3 có 3 alen nằm trên NST thường . Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả 3 gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là?
A;468 B.72 C.36 D.540
Hướng dẫn:
Trong 1 quần thể ngẫu phối xét 2 locut:locut 1 có 4 alen là h1,h2,h3,h4;locut 2 có 3 alen g1,g2,g3, cà 2 locut nay nằm trong đoạn không tương đồng của NST giới tính X và các alen của 2 locut này liên kết không hoàn toàn với nhau thì sẽ tạo được tối đa số kiểu gen là: \[\frac{{3.4.(3.4 + 1)}}{2} + 3.4 = 90\]
Gen thư 3 có 3 alen nằm trên NST thường có thể tạo được tối đa \[\frac{{3.4}}{2} = 6\] (kiểu gen)
Vậy số kiểu gen tối đa trong cả quần thể về cả 3 gen là: 90.6 = 540 kiểu gen
Chúc em học tốt nhé!

 
1

150195

bài 2 minh giai khong ra
locut 1 A,a->2kieu hinh
NST gioi tinh ->nu binh thuong, nu benh,nam binh thuong,nam benh->4 kieu hinh
locut 3->nhom mau A,B,AB,O->4 kieu hinh
vay 2*4*4*=32 kieu hinh
 
A

abcxyz67

Cậu ơi! Tớ tưởng gen quy định máu khó đông chỉ cho 2 KH là Không bệnh và bị bệnh thôi chứ không tính theo giới tính. Như vậy sẽ có :
2*2*4= 16 KH
 
C

congchuatuyet204

NHỜ ANH CHỊ LM GIÚP VÀ GIẢI THÍCH CỤ THỂ HỘ EM Ạ

Ở một loài động vật có vú, xét 3 gen:
Gen I có 2 alen trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X;

Gen II có 3 alen trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y.
Gen III có 5 alen trên nhiễm sắc thể thường.
Số kiểu giao phối tối đa trong quần thể về những gen trên là:
A.1890
B.4050
C.135
D.90
 
Last edited by a moderator:
Y

yuper

- Gen III có 5 alen ---> có 15 KG

- CẶp XX có: 3 KG

- cặp XY có: 2.3 = 6 KG

---> Số KIểu giao phối tối đa: (15.3).(15.6) = 4050

- TÍnh số kiểu giao phối tối đa em cứ lấy số KG của cá thể đực nhân cho số KG của các thể cái
 
P

phamconuong95

Các bạn và thầy cô cho em hỏi chút nha. Nếu đề bài cho gen nằm trên đoạn không tương đồng của X hoặc trên đoạn ko tương đồng của Y, hoặc trên đoạn ko tương đồng của cả X và Y thì nó có khác gì với đoạn tương đồng không ạ.
Mọi người thử làm bài này giúp em nhé. minh họa cho câu hỏi trên luôn ạ:
Ở Một loài động vật xét 12gen: Gen 1 gồm 5alen, gen 2 gồm 3alen, gen 5 gồm 5alen, cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST X; Gen 3 gồm 4alen, Gen 6 gồm 6alen, Gen 4 gồm 7alen, Gen 7 gồm 3alen cùng nằm trên cùng không tương đồng của NST Y ở ruồi giấm; Gen 8 có 3 alen, Gen 9 có 5 alen cùng nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X; Gen 10 có 3 alen, Gen 11 có 11 alen cùng nằm 1 trên 1 cặp NST tương đồng; Gen 12 có 5 alen nằm trên NST thường. Hỏi trong quần thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen
Cám ơn mọi người nhiều.
 
Top Bottom