Sử 10 Ôn tập kiểm tra giữa kì - Lịch sử 10

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
ĐÁP ÁN 5 CÂU HỎI ÔN TẬP SỐ 3
Câu số 1: Sống chung thành từng bầy để bảo vệ nhau và cùng nhau tìm kiếm thức ăn trong rừng. Đó là đặc điểm của:
A. Người tối cổ.
B. Người tinh khôn.
C. người nguyên thủy
D. bầy người nguyên thuỷ và bầy động vật
Câu số 2: Quá trình hình thành các nhà nước ở Ấn Độ mang màu sắc của

A. Phương Đông.
B. Phương Tây.
C. Châu Âu.
D. Châu Á.
Câu số 3: Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào?
A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn đến phân chia thành giai cấp.
B. Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa.
C. Những người giàu có, phung phí tài sản.
D. Tất cả các sự thay đổi trên.
Câu số 4: Trong các quốc gia cô đại Hi Lạp và Rô-ma, có những giai cấp, tầng lớp nào?
A. Chủ nô - nô lệ - bình dân.
B. Quý tộc - nông dân công xã - nô lệ.
C. Chủ nô - nông dân công xã - nô lệ.
D. Quý tộc - chủ nô - nông dân công xã nô lệ.
Câu số 5: Việt Nam cũng ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ, đó là:
A. Tháp Chăm.
B. Đạo Phật, đạo Hin-đu
C. Chữ Phạn
D. Chữ Phạn, tháp Chàm, đạo Phật, đạo
Hin-đu
.
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
05 CÂU HỎI ÔN TẬP SỐ 4
Câu số 1: Ở Địa Trung Hải, cư dân sống bằng nghề buôn bán nên tập trung ở thành thị, gọi là:
A. Thành phố
B. Thị xã.
C. Thị quốc
D. Thị trấn
Câu số 2 : Thành tựu khoa học của các quốc gia cổ đại phương Tây gồm các lĩnh vực nào?
A. Toán, văn, lí, hóa.
B. Toán, lí, sử, địa.
C. Thiên văn, lịch, chữ viết.
D. Thiên văn, chữ viết, toán, sử.
Câu số 3 : Quá trình chuyển hóa từ bầy người nguyên thủy sang công xã thị tộc mẫu hệ tương ứng với sự chuyển hóa về:
A. Phương thức kiếm sống.
B. Công cụ lao động.
C. Quan hệ xã hội.
D. Thức ăn kiếm được.
Câu số 4: Trong xã hội nguyên thuỷ, sự công bằng và bình đẳng là nguyên tắc vàng vì:
A. Lúc này chưa có sản phẩm dư, thừa.
B. Lúc này xã hội còn sống trong cộng đồng.
C. Lúc này con người chưa có ý thức riêng tư.
D. Trong xã hội chưa có ai có chức phận
Câu số 5 : Vương triều Hồi giáo Đê-li do người nước nào lập nên?
A. Người Ấn Độ
B. Người Thổ Nhĩ Kì.
C. Người Mông Cổ.
D. Người Trung Quốc.
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu số 1: Ở Địa Trung Hải, cư dân sống bằng nghề buôn bán nên tập trung ở thành thị, gọi là:
A. Thành phố
B. Thị xã.
C. Thị quốc
D. Thị trấn
Câu số 2 : Thành tựu khoa học của các quốc gia cổ đại phương Tây gồm các lĩnh vực nào?
A. Toán, văn, lí, hóa.
B. Toán, lí, sử, địa.
C. Thiên văn, lịch, chữ viết.
D. Thiên văn, chữ viết, toán, sử.
Câu số 3 : Quá trình chuyển hóa từ bầy người nguyên thủy sang công xã thị tộc mẫu hệ tương ứng với sự chuyển hóa về:
A. Phương thức kiếm sống.
B. Công cụ lao động.
C. Quan hệ xã hội.
D. Thức ăn kiếm được.
Câu số 4: Trong xã hội nguyên thuỷ, sự công bằng và bình đẳng là nguyên tắc vàng vì:
A. Lúc này chưa có sản phẩm dư, thừa.
B. Lúc này xã hội còn sống trong cộng đồng.
C. Lúc này con người chưa có ý thức riêng tư.
D. Trong xã hội chưa có ai có chức phận
Câu số 5 : Vương triều Hồi giáo Đê-li do người nước nào lập nên?
A. Người Ấn Độ
B. Người Thổ Nhĩ Kì.
C. Người Mông Cổ.
D. Người Trung Quốc.
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
787
2,751
301
...
Long An
Câu số 1: Ở Địa Trung Hải, cư dân sống bằng nghề buôn bán nên tập trung ở thành thị, gọi là:
A. Thành phố
B. Thị xã.
C. Thị quốc
D. Thị trấn
Câu số 2 : Thành tựu khoa học của các quốc gia cổ đại phương Tây gồm các lĩnh vực nào?
A. Toán, văn, lí, hóa.
B. Toán, lí, sử, địa.
C. Thiên văn, lịch, chữ viết.
D. Thiên văn, chữ viết, toán, sử.
Câu số 3 : Quá trình chuyển hóa từ bầy người nguyên thủy sang công xã thị tộc mẫu hệ tương ứng với sự chuyển hóa về:
A. Phương thức kiếm sống.
B. Công cụ lao động.
C. Quan hệ xã hội.
D. Thức ăn kiếm được.
Câu số 4: Trong xã hội nguyên thuỷ, sự công bằng và bình đẳng là nguyên tắc vàng vì:
A. Lúc này chưa có sản phẩm dư, thừa.
B. Lúc này xã hội còn sống trong cộng đồng.
C. Lúc này con người chưa có ý thức riêng tư.
D. Trong xã hội chưa có ai có chức phận
Câu số 5 : Vương triều Hồi giáo Đê-li do người nước nào lập nên?
A. Người Ấn Độ
B. Người Thổ Nhĩ Kì.
C. Người Mông Cổ.
D. Người Trung Quốc.
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
05 CÂU HỎI ÔN TẬP SỐ 4

Câu số 1: Ở Địa Trung Hải, cư dân sống bằng nghề buôn bán nên tập trung ở thành thị, gọi là:

A. Thành phố
B. Thị xã.
C. Thị quốc
D. Thị trấn
Câu số 2 : Thành tựu khoa học của các quốc gia cổ đại phương Tây gồm các lĩnh vực nào?
A. Toán, văn, lí, hóa.
B. Toán, lí, sử, địa.
C. Thiên văn, lịch, chữ viết.
D. Thiên văn, chữ viết, toán, sử.
Câu số 3 : Quá trình chuyển hóa từ bầy người nguyên thủy sang công xã thị tộc mẫu hệ tương ứng với sự chuyển hóa về:
A. Phương thức kiếm sống.
B. Công cụ lao động.
C. Quan hệ xã hội.
D. Thức ăn kiếm được.
Câu số 4: Trong xã hội nguyên thuỷ, sự công bằng và bình đẳng là nguyên tắc vàng vì:
A. Lúc này chưa có sản phẩm dư, thừa.
B. Lúc này xã hội còn sống trong cộng đồng.
C. Lúc này con người chưa có ý thức riêng tư.
D. Trong xã hội chưa có ai có chức phận
Câu số 5 : Vương triều Hồi giáo Đê-li do người nước nào lập nên?
A. Người Ấn Độ
B. Người Thổ Nhĩ Kì.
C. Người Mông Cổ.
D. Người Trung Quốc.
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu số 1: Ở Địa Trung Hải, cư dân sống bằng nghề buôn bán nên tập trung ở thành thị, gọi là:
A. Thành phố
B. Thị xã.
C. Thị quốc
D. Thị trấn
Câu số 2 : Thành tựu khoa học của các quốc gia cổ đại phương Tây gồm các lĩnh vực nào?
A. Toán, văn, lí, hóa.
B. Toán, lí, sử, địa.
C. Thiên văn, lịch, chữ viết.
D. Thiên văn, chữ viết, toán, sử.
Câu số 3 : Quá trình chuyển hóa từ bầy người nguyên thủy sang công xã thị tộc mẫu hệ tương ứng với sự chuyển hóa về:
A. Phương thức kiếm sống.
B. Công cụ lao động.
C. Quan hệ xã hội.
D. Thức ăn kiếm được.
Câu số 4: Trong xã hội nguyên thuỷ, sự công bằng và bình đẳng là nguyên tắc vàng vì:
A. Lúc này chưa có sản phẩm dư, thừa.
B. Lúc này xã hội còn sống trong cộng đồng.
C. Lúc này con người chưa có ý thức riêng tư.
D. Trong xã hội chưa có ai có chức phận
Câu số 5 : Vương triều Hồi giáo Đê-li do người nước nào lập nên?
A. Người Ấn Độ
B. Người Thổ Nhĩ Kì.
C. Người Mông Cổ.
D. Người Trung Quốc.
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
Câu số 1: Ở Địa Trung Hải, cư dân sống bằng nghề buôn bán nên tập trung ở thành thị, gọi là:
A. Thành phố
B. Thị xã.
C. Thị quốc
D. Thị trấn
Câu số 2 : Thành tựu khoa học của các quốc gia cổ đại phương Tây gồm các lĩnh vực nào?
A. Toán, văn, lí, hóa.
B. Toán, lí, sử, địa.
C. Thiên văn, lịch, chữ viết.
D. Thiên văn, chữ viết, toán, sử.
Câu số 3 : Quá trình chuyển hóa từ bầy người nguyên thủy sang công xã thị tộc mẫu hệ tương ứng với sự chuyển hóa về:
A. Phương thức kiếm sống.
B. Công cụ lao động.
C. Quan hệ xã hội.
D. Thức ăn kiếm được.
Câu số 4: Trong xã hội nguyên thuỷ, sự công bằng và bình đẳng là nguyên tắc vàng vì:
A. Lúc này chưa có sản phẩm dư, thừa.
B. Lúc này xã hội còn sống trong cộng đồng.
C. Lúc này con người chưa có ý thức riêng tư.
D. Trong xã hội chưa có ai có chức phận
Câu số 5 : Vương triều Hồi giáo Đê-li do người nước nào lập nên?
A. Người Ấn Độ
B. Người Thổ Nhĩ Kì.
C. Người Mông Cổ.
D. Người Trung Quốc.
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
ĐÁP ÁN 05 CÂU HỎI ÔN TẬP SỐ 4
Câu số 1: Ở Địa Trung Hải, cư dân sống bằng nghề buôn bán nên tập trung ở thành thị, gọi là:
A. Thành phố
B. Thị xã.
C. Thị quốc
D. Thị trấn
Câu số 2 : Thành tựu khoa học của các quốc gia cổ đại phương Tây gồm các lĩnh vực nào?
A. Toán, văn, lí, hóa.
B. Toán, lí, sử, địa.
C. Thiên văn, lịch, chữ viết.
D. Thiên văn, chữ viết, toán, sử.
Câu số 3 : Quá trình chuyển hóa từ bầy người nguyên thủy sang công xã thị tộc mẫu hệ tương ứng với sự chuyển hóa về:
A. Phương thức kiếm sống.
B. Công cụ lao động.
C. Quan hệ xã hội.
D. Thức ăn kiếm được.
Câu số 4: Trong xã hội nguyên thuỷ, sự công bằng và bình đẳng là nguyên tắc vàng vì:
A. Lúc này chưa có sản phẩm dư, thừa.

B. Lúc này xã hội còn sống trong cộng đồng.
C. Lúc này con người chưa có ý thức riêng tư.
D. Trong xã hội chưa có ai có chức phận
Câu số 5 : Vương triều Hồi giáo Đê-li do người nước nào lập nên?
A. Người Ấn Độ
B. Người Thổ Nhĩ Kì.
C. Người Mông Cổ.
D. Người Trung Quốc
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,672
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
05 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ 5:
Câu số 1: Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì
A. Chứng tỏ nền văn minh lâu đời ở Ấn Độ
B. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển
C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa ở Ấn Độ
D. Tạo điều kiện cho một nền văn học cổ phát triển rực rỡ

Câu số 2: Thời gian từ 1526 - 1707, là thời kì tồn tại của Vương triều nào ở Ấn Độ
A. Vương triều Mô-gôn.
B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
C. Vương triều Gúp-ta.
D. Tất cả các Vương triều trên.

Câu số 3: Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ để
A. Thờ Linh vật
B. Thờ thần
C. Thờ Phật
D. Thờ đấng cứu thế

Câu số 4: Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là:
A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na.
B. Ma-ha-bha-ra-ta và Prit-si-cat.
C. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a.
D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-đu-ta.

Câu số 5: Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ IV
B. Thế kỉ VI
C. Thế kỉ VII
D. Thế kỉ VI TCN
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
787
2,751
301
...
Long An
05 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ 5:

Câu số 1: Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì
A. Chứng tỏ nền văn minh lâu đời ở Ấn Độ
B. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển
C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa ở Ấn Độ
D. Tạo điều kiện cho một nền văn học cổ phát triển rực rỡ

Câu số 2: Thời gian từ 1526 - 1707, là thời kì tồn tại của Vương triều nào ở Ấn Độ
A. Vương triều Mô-gôn.
B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
C. Vương triều Gúp-ta.
D. Tất cả các Vương triều trên.

Câu số 3: Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ để
A. Thờ Linh vật
B. Thờ thần
C. Thờ Phật
D. Thờ đấng cứu thế

Câu số 4: Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là:
A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na.
B. Ma-ha-bha-ra-ta và Prit-si-cat.
C. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a.
D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-đu-ta.

Câu số 5: Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ IV
B. Thế kỉ VI
C. Thế kỉ VII
D. Thế kỉ VI TCN
 

Lê Nguyễn Nhật Kim

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng mười 2021
34
76
16
16
TP Hồ Chí Minh
Câu số 1: Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì
A. Chứng tỏ nền văn minh lâu đời ở Ấn Độ
B. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển
C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa ở Ấn Độ
D. Tạo điều kiện cho một nền văn học cổ phát triển rực rỡ

Câu số 2: Thời gian từ 1526 - 1707, là thời kì tồn tại của Vương triều nào ở Ấn Độ
A. Vương triều Mô-gôn.
B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
C. Vương triều Gúp-ta.
D. Tất cả các Vương triều trên.

Câu số 3: Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ để
A. Thờ Linh vật
B. Thờ thần
C. Thờ Phật
D. Thờ đấng cứu thế

Câu số 4: Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là:
A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na.
B. Ma-ha-bha-ra-ta và Prit-si-cat.
C. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a.
D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-đu-ta.

Câu số 5: Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ IV
B. Thế kỉ VI
C. Thế kỉ VII
D. Thế kỉ VI TCN
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Câu số 1: Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì
A. Chứng tỏ nền văn minh lâu đời ở Ấn Độ
B. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển
C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa ở Ấn Độ
D. Tạo điều kiện cho một nền văn học cổ phát triển rực rỡ

Câu số 2: Thời gian từ 1526 - 1707, là thời kì tồn tại của Vương triều nào ở Ấn Độ
A. Vương triều Mô-gôn.
B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
C. Vương triều Gúp-ta.
D. Tất cả các Vương triều trên.

Câu số 3: Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ để
A. Thờ Linh vật
B. Thờ thần
C. Thờ Phật
D. Thờ đấng cứu thế

Câu số 4: Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là:
A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na.
B. Ma-ha-bha-ra-ta và Prit-si-cat.
C. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a.
D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-đu-ta.

Câu số 5: Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ IV
B. Thế kỉ VI
C. Thế kỉ VII
D. Thế kỉ VI TCN
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu số 1: Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì
A. Chứng tỏ nền văn minh lâu đời ở Ấn Độ
B. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển
C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa ở Ấn Độ
D. Tạo điều kiện cho một nền văn học cổ phát triển rực rỡ

Câu số 2: Thời gian từ 1526 - 1707, là thời kì tồn tại của Vương triều nào ở Ấn Độ
A. Vương triều Mô-gôn.
B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
C. Vương triều Gúp-ta.
D. Tất cả các Vương triều trên.

Câu số 3: Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ để
A. Thờ Linh vật
B. Thờ thần
C. Thờ Phật
D. Thờ đấng cứu thế

Câu số 4: Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là:
A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na.
B. Ma-ha-bha-ra-ta và Prit-si-cat.
C. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a.
D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-đu-ta.

Câu số 5: Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ IV
B. Thế kỉ VI
C. Thế kỉ VII
D. Thế kỉ VI TCN
 

Normal_person

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng năm 2021
212
896
96
14
Ninh Bình
THCS Gia Lạc
Câu số 1: Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì
A. Chứng tỏ nền văn minh lâu đời ở Ấn Độ
B. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển
C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa ở Ấn Độ
D. Tạo điều kiện cho một nền văn học cổ phát triển rực rỡ

Câu số 2: Thời gian từ 1526 - 1707, là thời kì tồn tại của Vương triều nào ở Ấn Độ
A. Vương triều Mô-gôn.
B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
C. Vương triều Gúp-ta.
D. Tất cả các Vương triều trên.

Câu số 3: Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ để
A. Thờ Linh vật
B. Thờ thần
C. Thờ Phật
D. Thờ đấng cứu thế

Câu số 4: Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là:
A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na.
B. Ma-ha-bha-ra-ta và Prit-si-cat.
C. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a.
D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-đu-ta.

Câu số 5: Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ IV
B. Thế kỉ VI
C. Thế kỉ VII
D. Thế kỉ VI TCN
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu số 1: Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì
A. Chứng tỏ nền văn minh lâu đời ở Ấn Độ
B. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển
C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa ở Ấn Độ
D. Tạo điều kiện cho một nền văn học cổ phát triển rực rỡ

Câu số 2: Thời gian từ 1526 - 1707, là thời kì tồn tại của Vương triều nào ở Ấn Độ
A. Vương triều Mô-gôn.
B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
C. Vương triều Gúp-ta.
D. Tất cả các Vương triều trên.

Câu số 3: Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ để
A. Thờ Linh vật
B. Thờ thần
C. Thờ Phật
D. Thờ đấng cứu thế

Câu số 4: Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là:
A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na.
B. Ma-ha-bha-ra-ta và Prit-si-cat.
C. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a.
D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-đu-ta.

Câu số 5: Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ IV
B. Thế kỉ VI
C. Thế kỉ VII
D. Thế kỉ VI TCN
 
Top Bottom