Sử 10 Ôn tập kiểm tra giữa kì - Lịch sử 10

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
05 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SỐ 5
Câu số 1: Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào?
A. Tần
B. Hán
C. Sở
D. Triệu

Câu số 2: Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
A. Địa chủ
B. Nông dân tự canh
C. Nông dân lĩnh canh
D. Lãnh chúa

Câu số 3: Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là
A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã
B. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân tự canh
C. Quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô
D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh

Câu số 4: Các triều đại Tần – Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kì nào trong lịch sử Việt Nam?
A. Thời nhà nước Văn Lang
B. Cuối thời Văn Lang và thời Âu lạc
C. Thời kì tiền Văn Lang – Âu Lạc
D. Thời Bắc thuộc

Câu số 5: Người sáng lập ra nhà Minh ở Trung Quốc là
A. Trần Thắng – Ngô Quảng
B. Triệu Khuông Dẫn
C. Chu Nguyên Chương
D. Hoàng Sào
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu số 1: Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào?
A. Tần
B. Hán
C. Sở
D. Triệu

Câu số 2: Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
A. Địa chủ
B. Nông dân tự canh
C. Nông dân lĩnh canh
D. Lãnh chúa

Câu số 3: Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là
A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã
B. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân tự canh
C. Quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô
D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh

Câu số 4: Các triều đại Tần – Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kì nào trong lịch sử Việt Nam?
A. Thời nhà nước Văn Lang
B. Cuối thời Văn Lang và thời Âu lạc
C. Thời kì tiền Văn Lang – Âu Lạc
D. Thời Bắc thuộc

Câu số 5: Người sáng lập ra nhà Minh ở Trung Quốc là
A. Trần Thắng – Ngô Quảng
B. Triệu Khuông Dẫn
C. Chu Nguyên Chương
D. Hoàng Sào
 
  • Like
Reactions: Duy Quang Vũ 2007

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Câu số 1: Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào?
A. Tần
B. Hán
C. Sở
D. Triệu

Câu số 2: Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
A. Địa chủ
B. Nông dân tự canh
C. Nông dân lĩnh canh
D. Lãnh chúa

Câu số 3: Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là
A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã
B. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân tự canh
C. Quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô
D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh

Câu số 4: Các triều đại Tần – Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kì nào trong lịch sử Việt Nam?
A. Thời nhà nước Văn Lang
B. Cuối thời Văn Lang và thời Âu lạc
C. Thời kì tiền Văn Lang – Âu Lạc
D. Thời Bắc thuộc

Câu số 5: Người sáng lập ra nhà Minh ở Trung Quốc là
A. Trần Thắng – Ngô Quảng
B. Triệu Khuông Dẫn
C. Chu Nguyên Chương
D. Hoàng Sào
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu số 1: Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào?
A. Tần
B. Hán
C. Sở
D. Triệu

Câu số 2: Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
A. Địa chủ
B. Nông dân tự canh
C. Nông dân lĩnh canh
D. Lãnh chúa

Câu số 3: Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là
A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã
B. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân tự canh
C. Quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô
D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh

Câu số 4: Các triều đại Tần – Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kì nào trong lịch sử Việt Nam?
A. Thời nhà nước Văn Lang
B. Cuối thời Văn Lang và thời Âu lạc
C. Thời kì tiền Văn Lang – Âu Lạc
D. Thời Bắc thuộc

Câu số 5: Người sáng lập ra nhà Minh ở Trung Quốc là
A. Trần Thắng – Ngô Quảng
B. Triệu Khuông Dẫn
C. Chu Nguyên Chương
D. Hoàng Sào
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
Câu số 1: Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào?
A. Tần
B. Hán
C. Sở
D. Triệu

Câu số 2: Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
A. Địa chủ
B. Nông dân tự canh
C. Nông dân lĩnh canh
D. Lãnh chúa

Câu số 3: Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là
A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã
B. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân tự canh
C. Quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô
D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh

Câu số 4: Các triều đại Tần – Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kì nào trong lịch sử Việt Nam?
A. Thời nhà nước Văn Lang
B. Cuối thời Văn Lang và thời Âu lạc
C. Thời kì tiền Văn Lang – Âu Lạc
D. Thời Bắc thuộc

Câu số 5: Người sáng lập ra nhà Minh ở Trung Quốc là
A. Trần Thắng – Ngô Quảng
B. Triệu Khuông Dẫn
C. Chu Nguyên Chương
D. Hoàng Sào
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
16
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
Câu số 1: Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào?
A. Tần
B. Hán
C. Sở
D. Triệu

Câu số 2: Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
A. Địa chủ
B. Nông dân tự canh
C. Nông dân lĩnh canh
D. Lãnh chúa

Câu số 3: Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là
A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã
B. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân tự canh
C. Quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô
D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh

Câu số 4: Các triều đại Tần – Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kì nào trong lịch sử Việt Nam?
A. Thời nhà nước Văn Lang
B. Cuối thời Văn Lang và thời Âu lạc
C. Thời kì tiền Văn Lang – Âu Lạc
D. Thời Bắc thuộc

Câu số 5: Người sáng lập ra nhà Minh ở Trung Quốc là
A. Trần Thắng – Ngô Quảng
B. Triệu Khuông Dẫn
C. Chu Nguyên Chương
D. Hoàng Sào
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
05 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ 6

Câu số 1: Con sông gắn liền với nên văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là
A. Sông Ấn
B. Sông Hằng
C. Sông Gôđavari
D. Sông Namada

Câu số 2: Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của Ấn Độ phát triển hơn cả là
A. Miền Bắc
B. Miền tây Bắc
C. Miền Đông Bắc
D. Miền Nam

Câu số 3: Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là
A. Vương triều Asôca
B. Vương triều Gúpta
C. Vương triều Hácsa
D. Vương triều Hậu Gúpta

Câu số 4: Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ VI TCN
B. Thế kỉ IV
C. Thế kỉ VI
D. Thế kỉ VII

Câu số 5: Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ
A. Chủ yếu 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra
B. 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra
C. 2 vị thần: Brama và Siva
D. Đa thần
 
  • Like
Reactions: iwasyourfriend

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
05 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ 6

Câu số 1: Con sông gắn liền với nên văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là
A. Sông Ấn
B. Sông Hằng
C. Sông Gôđavari
D. Sông Namada

Câu số 2: Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của Ấn Độ phát triển hơn cả là
A. Miền Bắc
B. Miền tây Bắc
C. Miền Đông Bắc
D. Miền Nam

Câu số 3: Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là
A. Vương triều Asôca
B. Vương triều Gúpta
C. Vương triều Hácsa
D. Vương triều Hậu Gúpta

Câu số 4: Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ VI TCN
B. Thế kỉ IV
C. Thế kỉ VI
D. Thế kỉ VII

Câu số 5: Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ
A. Chủ yếu 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra
B. 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra
C. 2 vị thần: Brama và Siva
D. Đa thần
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu số 1: Con sông gắn liền với nên văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là
A. Sông Ấn
B. Sông Hằng
C. Sông Gôđavari
D. Sông Namada

Câu số 2: Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của Ấn Độ phát triển hơn cả là
A. Miền Bắc
B. Miền tây Bắc
C. Miền Đông Bắc
D. Miền Nam

Câu số 3: Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là
A. Vương triều Asôca
B. Vương triều Gúpta
C. Vương triều Hácsa
D. Vương triều Hậu Gúpta

Câu số 4: Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ VI TCN
B. Thế kỉ IV
C. Thế kỉ VI
D. Thế kỉ VII

Câu số 5: Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ
A. Chủ yếu 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra
B. 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra
C. 2 vị thần: Brama và Siva
D. Đa thần
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Câu số 1: Con sông gắn liền với nên văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là
A. Sông Ấn
B. Sông Hằng
C. Sông Gôđavari
D. Sông Namada

Câu số 2: Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của Ấn Độ phát triển hơn cả là
A. Miền Bắc
B. Miền tây Bắc
C. Miền Đông Bắc
D. Miền Nam

Câu số 3: Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là
A. Vương triều Asôca
B. Vương triều Gúpta
C. Vương triều Hácsa
D. Vương triều Hậu Gúpta

Câu số 4: Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ VI TCN
B. Thế kỉ IV
C. Thế kỉ VI
D. Thế kỉ VII

Câu số 5: Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ
A. Chủ yếu 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra
B. 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra
C. 2 vị thần: Brama và Siva
D. Đa thần
 

Normal_person

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng năm 2021
212
896
96
14
Ninh Bình
THCS Gia Lạc
Câu số 1: Con sông gắn liền với nên văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là
A. Sông Ấn
B. Sông Hằng
C. Sông Gôđavari
D. Sông Namada

Câu số 2: Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của Ấn Độ phát triển hơn cả là
A. Miền Bắc
B. Miền tây Bắc
C. Miền Đông Bắc
D. Miền Nam

Câu số 3: Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là
A. Vương triều Asôca
B. Vương triều Gúpta
C. Vương triều Hácsa
D. Vương triều Hậu Gúpta

Câu số 4: Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ VI TCN
B. Thế kỉ IV
C. Thế kỉ VI
D. Thế kỉ VII

Câu số 5: Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ
A. Chủ yếu 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra
B. 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra
C. 2 vị thần: Brama và Siva
D. Đa thần
 

Lê Nguyễn Nhật Kim

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng mười 2021
34
76
16
16
TP Hồ Chí Minh
Câu số 1: Con sông gắn liền với nên văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là
A. Sông Ấn
B. Sông Hằng
C. Sông Gôđavari
D. Sông Namada

Câu số 2: Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của Ấn Độ phát triển hơn cả là
A. Miền Bắc
B. Miền tây Bắc
C. Miền Đông Bắc
D. Miền Nam

Câu số 3: Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là
A. Vương triều Asôca
B. Vương triều Gúpta
C. Vương triều Hácsa
D. Vương triều Hậu Gúpta

Câu số 4: Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ VI TCN
B. Thế kỉ IV
C. Thế kỉ VI
D. Thế kỉ VII

Câu số 5: Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ
A. Chủ yếu 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra
B. 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra
C. 2 vị thần: Brama và Siva
D. Đa thần
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
ĐÁP ÁN 05 CÂU HỎI ÔN TẬP SỐ 2
Câu số 1: Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người được gọi là:
A. Làng bản
B. Công xã
C. Thị tộc
D. Bộ Lạc
Câu số 2: Công việc thường xuyên và hàng đầu của thị tộc là
A. Tìm kiếm thức ăn để nuôi sống thị tộc.
B. Sáng tạo ra công cụ lao động để nâng cao năng suất lao động.
C. Di chuyển chỗ ở đến những địa điểm có sẵn nguồn thức ăn và nguồn nước.
D. Đương đầu với thiên nhiên và sự tấn công của các thị tộc khác để sinh tồn.
Câu số 3: Trong xã hội nguyên thủy, sự bình đẳng được coi là “nguyên tắc vàng” vì
A. Mọi người sống trong cộng đồng
B. Phải dựa vào nhau vì tình trạng đời sống còn quá thấp.
C. Là cách duy nhất để duy trì cuộc sống.
D. Đó là quy định của các thị tộc.
Câu số 4: Loại hình công cụ mới được phát minh khi con người bước vào giai đoạn thị tộc là
A. Rìu đá ghè đẽo.
B. Rìu đá mài lưỡi.
C. Công cụ bằng xương, sừng.
D. Công cụ bằng đồng.
Câu số 5: Ý nào không phản ánh đúng sự thay đổi trong xã hội nguyên thủy khi tư hữu xuất hiện?
A. Gia đình phụ hệ xuất hiện thay thế cho gia đình mẫu hệ.
B. Xã hội phân hóa kẻ giàu – người nghèo.
C. Quan hệ cộng đồng bị phá vỡ.
D. Xã hội phân chia thành 2 giai cấp: thống trị và bị trị
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
05 CÂU HỎI ÔN TẬP SỐ 3
Câu số 1: Sống chung thành từng bầy để bảo vệ nhau và cùng nhau tìm kiếm thức ăn trong rừng. Đó là đặc điểm của:
A. Người tối cổ.
B. Người tinh khôn.
C. người nguyên thủy
D. bầy người nguyên thuỷ và bầy động vật
Câu số 2: Quá trình hình thành các nhà nước ở Ấn Độ mang màu sắc của
A. Phương Đông.
B. Phương Tây.
C. Châu Âu.
D. Châu Á.
Câu số 3: Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào?
A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn đến phân chia thành giai cấp.
B. Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa.
C. Những người giàu có, phung phí tài sản.
D. Tất cả các sự thay đổi trên.
Câu số 4: Trong các quốc gia cô đại Hi Lạp và Rô-ma, có những giai cấp, tầng lớp nào?
A. Chủ nô - nô lệ - bình dân.
B. Quý tộc - nông dân công xã - nô lệ.
C. Chủ nô - nông dân công xã - nô lệ.
D. Quý tộc - chủ nô - nông dân công xã nô lệ.
Câu số 5: Việt Nam cũng ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ, đó là:
A. Tháp Chăm.
B. Đạo Phật, đạo Hin-đu
C. Chữ Phạn
D. Chữ Phạn, tháp Chàm, đạo Phật, đạo
Hin-đu.
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
05 CÂU HỎI ÔN TẬP SỐ 3
Câu số 1: Sống chung thành từng bầy để bảo vệ nhau và cùng nhau tìm kiếm thức ăn trong rừng. Đó là đặc điểm của:
A. Người tối cổ.
B. Người tinh khôn.
C. người nguyên thủy
D. bầy người nguyên thuỷ và bầy động vật
Câu số 2: Quá trình hình thành các nhà nước ở Ấn Độ mang màu sắc của
A. Phương Đông.
B. Phương Tây.
C. Châu Âu.
D. Châu Á.
Câu số 3: Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào?
A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn đến phân chia thành giai cấp.
B. Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa.
C. Những người giàu có, phung phí tài sản.
D. Tất cả các sự thay đổi trên.
Câu số 4: Trong các quốc gia cô đại Hi Lạp và Rô-ma, có những giai cấp, tầng lớp nào?
A. Chủ nô - nô lệ - bình dân.
B. Quý tộc - nông dân công xã - nô lệ.
C. Chủ nô - nông dân công xã - nô lệ.
D. Quý tộc - chủ nô - nông dân công xã nô lệ.
Câu số 5: Việt Nam cũng ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ, đó là:
A. Tháp Chăm.
B. Đạo Phật, đạo Hin-đu
C. Chữ Phạn
D. Chữ Phạn, tháp Chàm, đạo Phật, đạo
Hin-đu.
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu số 1: Sống chung thành từng bầy để bảo vệ nhau và cùng nhau tìm kiếm thức ăn trong rừng. Đó là đặc điểm của:
A. Người tối cổ.
B. Người tinh khôn.
C. người nguyên thủy
D. bầy người nguyên thuỷ và bầy động vật
Câu số 2: Quá trình hình thành các nhà nước ở Ấn Độ mang màu sắc của
A. Phương Đông.
B. Phương Tây.
C. Châu Âu.
D. Châu Á.
Câu số 3: Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào?
A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn đến phân chia thành giai cấp.
B. Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa.
C. Những người giàu có, phung phí tài sản.
D. Tất cả các sự thay đổi trên.
Câu số 4: Trong các quốc gia cô đại Hi Lạp và Rô-ma, có những giai cấp, tầng lớp nào?
A. Chủ nô - nô lệ - bình dân.
B. Quý tộc - nông dân công xã - nô lệ.
C. Chủ nô - nông dân công xã - nô lệ.
D. Quý tộc - chủ nô - nông dân công xã nô lệ.
Câu số 5: Việt Nam cũng ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ, đó là:
A. Tháp Chăm.
B. Đạo Phật, đạo Hin-đu
C. Chữ Phạn
D. Chữ Phạn, tháp Chàm, đạo Phật, đạo
Hin-đu.
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Câu số 1: Sống chung thành từng bầy để bảo vệ nhau và cùng nhau tìm kiếm thức ăn trong rừng. Đó là đặc điểm của:
A. Người tối cổ.
B. Người tinh khôn.
C. người nguyên thủy
D. bầy người nguyên thuỷ và bầy động vật
Câu số 2: Quá trình hình thành các nhà nước ở Ấn Độ mang màu sắc của
A. Phương Đông.
B. Phương Tây.
C. Châu Âu.
D. Châu Á.
Câu số 3: Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào?
A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn đến phân chia thành giai cấp.
B. Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa.
C. Những người giàu có, phung phí tài sản.
D. Tất cả các sự thay đổi trên.
Câu số 4: Trong các quốc gia cô đại Hi Lạp và Rô-ma, có những giai cấp, tầng lớp nào?
A. Chủ nô - nô lệ - bình dân.
B. Quý tộc - nông dân công xã - nô lệ.
C. Chủ nô - nông dân công xã - nô lệ.
D. Quý tộc - chủ nô - nông dân công xã nô lệ.
Câu số 5: Việt Nam cũng ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ, đó là:
A. Tháp Chăm.
B. Đạo Phật, đạo Hin-đu
C. Chữ Phạn
D. Chữ Phạn, tháp Chàm, đạo Phật, đạo Hin-đu.
 

Lê Nguyễn Nhật Kim

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng mười 2021
34
76
16
16
TP Hồ Chí Minh
Câu số 1: Sống chung thành từng bầy để bảo vệ nhau và cùng nhau tìm kiếm thức ăn trong rừng. Đó là đặc điểm của:
A. Người tối cổ.
B. Người tinh khôn.
C. người nguyên thủy
D. bầy người nguyên thuỷ và bầy động vật
Câu số 2: Quá trình hình thành các nhà nước ở Ấn Độ mang màu sắc của
A. Phương Đông.
B. Phương Tây.
C. Châu Âu.
D. Châu Á.
Câu số 3: Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào?
A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn đến phân chia thành giai cấp.
B. Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa.
C. Những người giàu có, phung phí tài sản.
D. Tất cả các sự thay đổi trên.
Câu số 4: Trong các quốc gia cô đại Hi Lạp và Rô-ma, có những giai cấp, tầng lớp nào?
A. Chủ nô - nô lệ - bình dân.
B. Quý tộc - nông dân công xã - nô lệ.
C. Chủ nô - nông dân công xã - nô lệ.
D. Quý tộc - chủ nô - nông dân công xã nô lệ.
Câu số 5: Việt Nam cũng ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ, đó là:
A. Tháp Chăm.
B. Đạo Phật, đạo Hin-đu
C. Chữ Phạn
D. Chữ Phạn, tháp Chàm, đạo Phật, đạo
Hin-đu.
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu số 1: Sống chung thành từng bầy để bảo vệ nhau và cùng nhau tìm kiếm thức ăn trong rừng. Đó là đặc điểm của:
A. Người tối cổ.
B. Người tinh khôn.
C. người nguyên thủy
D. bầy người nguyên thuỷ và bầy động vật
Câu số 2: Quá trình hình thành các nhà nước ở Ấn Độ mang màu sắc của
A. Phương Đông.
B. Phương Tây.
C. Châu Âu.
D. Châu Á.
Câu số 3: Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào?
A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn đến phân chia thành giai cấp.
B. Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa.
C. Những người giàu có, phung phí tài sản.
D. Tất cả các sự thay đổi trên.
Câu số 4: Trong các quốc gia cô đại Hi Lạp và Rô-ma, có những giai cấp, tầng lớp nào?
A. Chủ nô - nô lệ - bình dân.
B. Quý tộc - nông dân công xã - nô lệ.
C. Chủ nô - nông dân công xã - nô lệ.
D. Quý tộc - chủ nô - nông dân công xã nô lệ.
Câu số 5: Việt Nam cũng ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ, đó là:
A. Tháp Chăm.
B. Đạo Phật, đạo Hin-đu
C. Chữ Phạn
D. Chữ Phạn, tháp Chàm, đạo Phật, đạo Hin-đu.
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
Câu số 1: Sống chung thành từng bầy để bảo vệ nhau và cùng nhau tìm kiếm thức ăn trong rừng. Đó là đặc điểm của:
A. Người tối cổ.
B. Người tinh khôn.
C. người nguyên thủy
D. bầy người nguyên thuỷ và bầy động vật
Câu số 2: Quá trình hình thành các nhà nước ở Ấn Độ mang màu sắc của
A. Phương Đông.
B. Phương Tây.
C. Châu Âu.
D. Châu Á.
Câu số 3: Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào?
A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn đến phân chia thành giai cấp.
B. Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa.
C. Những người giàu có, phung phí tài sản.
D. Tất cả các sự thay đổi trên.
Câu số 4: Trong các quốc gia cô đại Hi Lạp và Rô-ma, có những giai cấp, tầng lớp nào?
A. Chủ nô - nô lệ - bình dân.
B. Quý tộc - nông dân công xã - nô lệ.
C. Chủ nô - nông dân công xã - nô lệ.
D. Quý tộc - chủ nô - nông dân công xã nô lệ.
Câu số 5: Việt Nam cũng ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ, đó là:
A. Tháp Chăm.
B. Đạo Phật, đạo Hin-đu
C. Chữ Phạn
D. Chữ Phạn, tháp Chàm, đạo Phật, đạo Hin-đu.
 
Top Bottom