Hóa Ôn lại Hoá học

Hồng Nhật

Cựu Trưởng nhóm Hóa|Cựu Chủ nhiệm CLB Hóa học vui
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
5,209
8,405
944
24
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
21/
nAgNO3 = 0,5 mol
nHCl = 0,6 mol
AgNO3 + HCl ---> AgCl (kt) + HNO3
0,5----------0,5-------0,5------------0,5
=> nHCl dư = 0,1 mol
Vdd = 0,5 + 0,3 = 0,8 lít
=> CM(HCl) = 0,1/0,8 = 0,125M
CM(HNO3) = 0,5/0,8 = 0,625M
mdd = V1.D1 + V2.D2 - mk.tủa = 500.1,2 + 300.1,5 - 0,5.143,5 = 978,25g
=> C%(HCl) = 0,1.36,5/978,25 ~ 0,37%
C%(HNO3) = 0,5.63/978,25 ~ 3,22%
 
Top Bottom