onlai

 1. Lâm hà Phương Nguyên

  Hóa Ôn lại hoá 10

  Một kim loại M chưa rõ hoá trị. Khi đốt 1g kim loại M tạo 1.4 g oxit. Phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định kim loại M?
 2. Lâm hà Phương Nguyên

  Hóa Ôn lại Hoá học

  Giúp mình giải bài 21. Cảm ơn mọi người.
 3. Lâm hà Phương Nguyên

  Hóa ôn tập kiến thức cũ Hóa hữu cơ

  Nung m (g) bột Cu trong không khí đến khối lượng không đổi, thấy khối lượng chất rắn tăng thêm 1,6 g. tính m?
Top Bottom