Vật lí 10 ÔN BÀI ĐÊM KHUYA

Dương Minh Nhựt

Cựu Phó nhóm Vật lí
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
2,299
4,069
546
23
Cần Thơ
Đại Học Cần Thơ
ÔN BÀI ĐÊM KHUYA VẬT LÍ 10

Câu 1. Cho hệ gồm 2 vật m1 và m2 nối với nhau bởi một sợi dây mảnh không dãn như hình vẽ 34. Tác dụng lực F lên vật m2 để hệ chuyển động từ trạng thái nghỉ. Biết F = 48N, m1 = 3kg, m2 = 5kg. Lấy g = 10m/s^2 Tính gia tốc của hệ vật và sức căng dây nối trong hai trường hợp:
a) Mặt sàn nhẵn (không ma sát).
b) Hệ số ma sát giữa mặt sàn với các vật là [tex]\mu =0.2[/tex]

upload_2018-9-29_20-14-35.png


Câu 2. Người ta vắt qua một chiếc ròng rọc nhẹ một sợi dây, sở hai đầu có treo hai quả cân A và B có khối lượng là mA = 600g và mB = 400g như hình 35. Lấy g = 10 m/s^2 .Thả cho hệ bắt đầu chuyển động. Hãy tính:
a) Vận tốc của mỗi quả cân ở cuối giây thứ hai.
b) Quãng đường mà mỗi quả cân đi được trong hai giây đầu tiên.
c) Lực căng của dây nối các vật. Bỏ qua ma sát ở ròng rọc, coi dây không dãn.

upload_2018-9-29_20-17-44.png

P.s: cùng nhau thảo luận 2 câu này nhé các bạn
 

Thu trang _2216

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng bảy 2018
357
353
71
20
Thanh Hóa
THPT Hàm Rồng
Chúng ta cùng bắt đầu với 3 câu hỏi trước đã nhé:
Câu 1. Trong các câu dưới đây câu nào sai?
Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm:
A. Đặt vào vật chuyển động.
B. Phương tiếp tuyến quỹ đạo.
C. Chiều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.
D. Độ lớn a= v^2/r
Câu 2. Các công thức liên hệ giữa vận tốc dài với vận tốc góc, và gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là:
A. [tex]v=\omega .r, a_{ht}=v^{2}.r[/tex]
B. [tex]v=\frac{\omega }{r}, a_{ht}=\frac{v^{2}}{r}[/tex]
C. [tex]v= \omega .r, a_{ht}=\frac{v^{2}}{r}[/tex]
D. [tex]v=\omega .r, a_{ht}=\frac{v}{r}[/tex]
Câu 3 Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc [tex]\omega[/tex] với chu kỳ T và giữa tốc độ góc [tex]\omega[/tex] với tần số f trong chuyển động tròn đều là:
A. [tex]\omega =\frac{2\pi }{T},\omega =2\pi .f[/tex]
B.[tex]\omega = 2\pi .T, \omega =2\pi .f[/tex]
C. [tex]\omega = 2\pi .T, \omega \frac{2\pi }{f}[/tex]
D. [tex]\omega =\frac{2\pi }{T}, \omega =\frac{2\pi }{f}[/tex]
 

Phuong Vi

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2017
980
444
101
Bình Phước
Bình phước
âu 1. Trong các câu dưới đây câu nào sai?
Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm:
A. Đặt vào vật chuyển động.
B. Phương tiếp tuyến quỹ đạo.
C. Chiều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.
D. Độ lớn a= v^2/r
Câu 2. Các công thức liên hệ giữa vận tốc dài với vận tốc góc, và gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là:
A. v=ω.r,aht=v2.r" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ω.r,aht=v2.rv=ω.r,aht=v2.r
B. v=ωr,aht=v2r" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ωr,aht=v2rv=ωr,aht=v2r
C. v=ω.r,aht=v2r" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ω.r,aht=v2rv=ω.r,aht=v2r
D. v=ω.r,aht=vr" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ω.r,aht=vrv=ω.r,aht=vr
Câu 3 Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc ω" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ωω với chu kỳ T và giữa tốc độ góc ω" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ωω với tần số f trong chuyển động tròn đều là:
A. ω=2πT,ω=2π.f" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2πT,ω=2π.fω=2πT,ω=2π.f
B.ω=2π.T,ω=2π.f" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2π.T,ω=2π.fω=2π.T,ω=2π.f
C. ω=2π.T,ω2πf" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2π.T,ω2πfω=2π.T,ω2πf
D. ω=2πT,ω=2πf" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2πT,ω=2πf
 
  • Like
Reactions: Thu trang _2216

Trang Ran Mori

Học sinh gương mẫu
Thành viên
29 Tháng một 2018
1,518
2,051
351
Hà Nội
......
Chúng ta cùng bắt đầu với 3 câu hỏi trước đã nhé:
Câu 1. Trong các câu dưới đây câu nào sai?
Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm:
A. Đặt vào vật chuyển động.
B. Phương tiếp tuyến quỹ đạo.
C. Chiều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.
D. Độ lớn a= v^2/r
Câu 2. Các công thức liên hệ giữa vận tốc dài với vận tốc góc, và gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là:
A. [tex]v=\omega .r, a_{ht}=v^{2}.r[/tex]
B. [tex]v=\frac{\omega }{r}, a_{ht}=\frac{v^{2}}{r}[/tex]
C. [tex]v= \omega .r, a_{ht}=\frac{v^{2}}{r}[/tex]
D. [tex]v=\omega .r, a_{ht}=\frac{v}{r}[/tex]
Câu 3 Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc [tex]\omega[/tex] với chu kỳ T và giữa tốc độ góc [tex]\omega[/tex] với tần số f trong chuyển động tròn đều là:
A. [tex]\omega =\frac{2\pi }{T},\omega =2\pi .f[/tex]
B.[tex]\omega = 2\pi .T, \omega =2\pi .f[/tex]
C. [tex]\omega = 2\pi .T, \omega \frac{2\pi }{f}[/tex]
D. [tex]\omega =\frac{2\pi }{T}, \omega =\frac{2\pi }{f}[/tex]
1. B
2. A
3. A
 
  • Like
Reactions: Thu trang _2216

phamhiennb2003

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng sáu 2017
363
194
104
Ninh Bình
THPT GIA VIỄN C
Chúng ta cùng bắt đầu với 3 câu hỏi trước đã nhé:
Câu 1. Trong các câu dưới đây câu nào sai?
Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm:
A. Đặt vào vật chuyển động.
B. Phương tiếp tuyến quỹ đạo.
C. Chiều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.
D. Độ lớn a= v^2/r
Câu 2. Các công thức liên hệ giữa vận tốc dài với vận tốc góc, và gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là:
A. [tex]v=\omega .r, a_{ht}=v^{2}.r[/tex]
B. [tex]v=\frac{\omega }{r}, a_{ht}=\frac{v^{2}}{r}[/tex]
C. [tex]v= \omega .r, a_{ht}=\frac{v^{2}}{r}[/tex]
D. [tex]v=\omega .r, a_{ht}=\frac{v}{r}[/tex]
Câu 3 Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc [tex]\omega[/tex] với chu kỳ T và giữa tốc độ góc [tex]\omega[/tex] với tần số f trong chuyển động tròn đều là:
A. [tex]\omega =\frac{2\pi }{T},\omega =2\pi .f[/tex]
B.[tex]\omega = 2\pi .T, \omega =2\pi .f[/tex]
C. [tex]\omega = 2\pi .T, \omega \frac{2\pi }{f}[/tex]
D. [tex]\omega =\frac{2\pi }{T}, \omega =\frac{2\pi }{f}[/tex]
1 .A
2. C
3.A
 
  • Like
Reactions: Thu trang _2216

Thu trang _2216

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng bảy 2018
357
353
71
20
Thanh Hóa
THPT Hàm Rồng
âu 1. Trong các câu dưới đây câu nào sai?
Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm:
A. Đặt vào vật chuyển động.
B. Phương tiếp tuyến quỹ đạo.
C. Chiều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.
D. Độ lớn a= v^2/r
Câu 2. Các công thức liên hệ giữa vận tốc dài với vận tốc góc, và gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là:
A. v=ω.r,aht=v2.r" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ω.r,aht=v2.rv=ω.r,aht=v2.r
B. v=ωr,aht=v2r" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ωr,aht=v2rv=ωr,aht=v2r
C. v=ω.r,aht=v2r" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ω.r,aht=v2rv=ω.r,aht=v2r
D. v=ω.r,aht=vr" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ω.r,aht=vrv=ω.r,aht=vr
Câu 3 Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc ω" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ωω với chu kỳ T và giữa tốc độ góc ω" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ωω với tần số f trong chuyển động tròn đều là:
A. ω=2πT,ω=2π.f" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2πT,ω=2π.fω=2πT,ω=2π.f
B.ω=2π.T,ω=2π.f" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2π.T,ω=2π.fω=2π.T,ω=2π.f
C. ω=2π.T,ω2πf" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2π.T,ω2πfω=2π.T,ω2πf
D. ω=2πT,ω=2πf" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2πT,ω=2πf
hiccc bị lỗi rồi nè
 
  • Like
Reactions: Trang Ran Mori

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
19
Hà Nội
Trường Đời
Chúng ta cùng bắt đầu với 3 câu hỏi trước đã nhé:
Câu 1. Trong các câu dưới đây câu nào sai?
Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm:
A. Đặt vào vật chuyển động.
B. Phương tiếp tuyến quỹ đạo.
C. Chiều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.
D. Độ lớn a= v^2/r
Câu 2. Các công thức liên hệ giữa vận tốc dài với vận tốc góc, và gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là:
A. [tex]v=\omega .r, a_{ht}=v^{2}.r[/tex]
B. [tex]v=\frac{\omega }{r}, a_{ht}=\frac{v^{2}}{r}[/tex]
C. [tex]v= \omega .r, a_{ht}=\frac{v^{2}}{r}[/tex]
D. [tex]v=\omega .r, a_{ht}=\frac{v}{r}[/tex]
Câu 3 Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc [tex]\omega[/tex] với chu kỳ T và giữa tốc độ góc [tex]\omega[/tex] với tần số f trong chuyển động tròn đều là:
A. [tex]\omega =\frac{2\pi }{T},\omega =2\pi .f[/tex]
B.[tex]\omega = 2\pi .T, \omega =2\pi .f[/tex]
C. [tex]\omega = 2\pi .T, \omega \frac{2\pi }{f}[/tex]
D. [tex]\omega =\frac{2\pi }{T}, \omega =\frac{2\pi }{f}[/tex]
B
C
A
 
  • Like
Reactions: Thu trang _2216

Thu trang _2216

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng bảy 2018
357
353
71
20
Thanh Hóa
THPT Hàm Rồng
âu 1. Trong các câu dưới đây câu nào sai?
Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm:
A. Đặt vào vật chuyển động.
B. Phương tiếp tuyến quỹ đạo.
C. Chiều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.
D. Độ lớn a= v^2/r
Câu 2. Các công thức liên hệ giữa vận tốc dài với vận tốc góc, và gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là:
A. v=ω.r,aht=v2.r" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ω.r,aht=v2.rv=ω.r,aht=v2.r
B. v=ωr,aht=v2r" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ωr,aht=v2rv=ωr,aht=v2r
C. v=ω.r,aht=v2r" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ω.r,aht=v2rv=ω.r,aht=v2r
D. v=ω.r,aht=vr" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ω.r,aht=vrv=ω.r,aht=vr
Câu 3 Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc ω" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ωω với chu kỳ T và giữa tốc độ góc ω" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ωω với tần số f trong chuyển động tròn đều là:
A. ω=2πT,ω=2π.f" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2πT,ω=2π.fω=2πT,ω=2π.f
B.ω=2π.T,ω=2π.f" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2π.T,ω=2π.fω=2π.T,ω=2π.f
C. ω=2π.T,ω2πf" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2π.T,ω2πfω=2π.T,ω2πf
D. ω=2πT,ω=2πf" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2πT,ω=2πf
hicc mk nhìn được đáp án rồi nhưng bạn kiểm tra lại trước khi biết kết quả nào
 
  • Like
Reactions: Trang Ran Mori

Thu trang _2216

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng bảy 2018
357
353
71
20
Thanh Hóa
THPT Hàm Rồng
âu 1. Trong các câu dưới đây câu nào sai?
Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm:
A. Đặt vào vật chuyển động.
B. Phương tiếp tuyến quỹ đạo.
C. Chiều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.
D. Độ lớn a= v^2/r
Câu 2. Các công thức liên hệ giữa vận tốc dài với vận tốc góc, và gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là:
A. v=ω.r,aht=v2.r" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ω.r,aht=v2.rv=ω.r,aht=v2.r
B. v=ωr,aht=v2r" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ωr,aht=v2rv=ωr,aht=v2r
C. v=ω.r,aht=v2r" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ω.r,aht=v2rv=ω.r,aht=v2r
D. v=ω.r,aht=vr" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">v=ω.r,aht=vrv=ω.r,aht=vr
Câu 3 Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc ω" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ωω với chu kỳ T và giữa tốc độ góc ω" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ωω với tần số f trong chuyển động tròn đều là:
A. ω=2πT,ω=2π.f" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2πT,ω=2π.fω=2πT,ω=2π.f
B.ω=2π.T,ω=2π.f" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2π.T,ω=2π.fω=2π.T,ω=2π.f
C. ω=2π.T,ω2πf" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2π.T,ω2πfω=2π.T,ω2πf
D. ω=2πT,ω=2πf" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">ω=2πT,ω=2πf
1.B
2.C
3. A
chúc mừng các bạn đã trả lời đúng nhé à sorry bạn @Kuroko - chan nha mình nhìn nhầm đáp án của bạn:D
 
Top Bottom