Nhật ký ...~~♥Nissilumi♥~~...

Thảo luận trong 'Nhật ký ngày xanh' bắt đầu bởi yennhi1312, 12 Tháng sáu 2018.

Lượt xem: 9,755

 1. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Giá trị con người.......không thể quyết định qua khả năng của họ.........
  Mà nó được quyết định qua cách họ sống...........
  Chúng ta luôn có thể quay đầu lại......và luôn có thể bắt đầu lại.......
  Đó là những gì tôi học được.........
  Nhưng......
  Sống như thế nào??
  Tôi không biết..........

  ~~~Unlissimi~~~
  #VTB
   
 2. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Có vẻ như anh rất đắc ý nhỉ? Vậy thì tôi sẽ cho anh thấy tôi "ngoan" cỡ nào. :))
  Lần này tôi sẽ cho nhà anh tưng bừng một phen. :D Ai bảo dám động vào tôi. Hưởng thụ được một lúc thì đau khổ cả đời chứ sao. :))
  Người ta nói rằng sau vẻ ngoan ngoãn của con người là một sự thực không thể chấp nhận nổi về tính cách của người đó, tôi nhất định sẽ cho anh thấy ý nghĩa của câu này. :))
  #Moon
   
  Kim KimLưu Thị Thu Kiều thích bài này.
 3. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  67111111-9110127-1117-367-9114676-142-746711-12392-67111111-1012911-42-05-911401, 05-911401-91106741-11001-12401
  #VTB
   
  Lưu Thị Thu Kiều thích bài này.
 4. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan


  477441092 ^^
  #Moon
   
  Lưu Thị Thu Kiều thích bài này.
 5. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  0113-293412..........
  711176-64111-100-119429-721-10421-104-14760119-11311-60.....1192101-100-119429-721-10421-104-14760119-11311-9419.....701-621-119761-141321-1221119-100119-11429-53-77630-100119-77601-91411-1114-1311176-1976216......701-621-119761-5421-14761-1311176-1976216-7761-60-7763-11763-11764119-1201-147601-10429.......117621119-776216-124-100-6761-24-64111-9146-11764111-2411-421-7121-6214-701-1114-77601.......24-229-100-701-740-124-103-102106-0-13311-1192101-429.......1701-64111-9146-11764111-2411-174-229-100-100-701-104-71241-02214-1476041176-147646-7641176-1976216.........
  41-1340-77601-91411-53-676214-241176-11101-1737-776210119-67621?? 77601-91411-53-6761-24111-6760-1737-776210119-7763111-121-111421-1114-77601........

  111214-763-114111-429...........
  ~~~Unlissimi~~~
  #VTB
   
 6. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

   
  Lưu Thị Thu Kiều thích bài này.
 7. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  62106-50119-11429-1001-14761-60-117621119-1101-10421-11111176-6764119-7763-901-77641176-7311......60-117621119-101321-1114229-7121-6764119-9141-7761676-1101-174-71241-71111-7761-621-721-29-02212937-1011176.....721-119429-760111-429-10210119-117621-62106-50119-6214-110-104-776429-1001....1201-721119-2311-174-170-76210119.....111429133-110-621119-104-776429-1001......110-6764119-761321-13411-776411-110-104119-119761-641-91-11214......1021-60-6762129311-91-110-621119-17411-72101-62101-174-1101-762129311-7762129311.....60-319-11111176-17211-173-7122106-11147-11101-1192101.....110-50-11101-1192101-13137-110-104119-1321011-174-110-14760119-11121011-41-776210119-7641-11111176......171-17429....110-6763-91421-1101-1321011-6214-11111176-134119-117621119-64111-96216-14760119-60-77647..........
  4-114111-11429.......676214-1340-910-110-011....110-621-11147-11921-7121311-1111311.....103111-0112-1247-147621294.....11901-7122106-111429-1114-6764119-13137-197641-24111-91......621-1176111-117621-7763.....621-90-117621119-100119-170-1197614-7120119-13411-171701210-174-9604-101-2216-1140-6764119-76429......110-1110-111429-117621-11107-77601-0221311-174-621-1176111-6764111-6764111-1740-111411-7611176......110-1110119-71111-102106-11107-1192101-13411-621119-0112-147621294-117621-110......1110119-71111-102106-11107-41-100-103-74111-521.....11107-676217-77601......1001-2216-1176111-54119-13311-641176.....110-6764119-7763-71111-776429-41.....7122106-11147-110-6761-24-11107-14760119-91411-7120119-120119-174-1111-24119-10311-12011-1192101......110-621119-117621-1340-1192101-147646......621119-6411-11107-1192101-103-24119-119763......117621119-10421-197641-11101-17136-2216-1140-621119-521011-53......621119-117621-29-11111176.......110-621119-11121011-24-67611176-110......11107-71241-71111-29321-102101-221011-6411-102106-53-67614.....117621119-110-14760119-11121011-1101-10421-6214-110-2411-54119-1192101-147646.....110-14760119-11121011-1192101-1114-110-29321-022129-1321011-19761311-171-110.......110-97637-197641-1176111-776429-1192101-147646-676121-1021119-171-110........
  "540-111-2216-1140-621119-6761-119761-10311-7606-102106-7763?", "2106-91-7-102106-117621-111", 376......2216-429-119041-62101-124-110-6011-13137-24111-91-147646-11214-10429?? 1192101-74-1101-124119-6760-1021-13411-104119-10421-10011-7761-1001-2216-1111111-62101-53-103-104119-76011-24-9141-7761676-1701-70411-7763-9101-741-540-13411-1321011......7120119-6011-11147-6214-1192101-119041-1176111-1740.....747-64-10321-117621-11107-9146-1110119-10319....7214-117621-7763-9101-60-71676.......117621119-21321-60-41-13137-124119-7120119-7764111-74111-110-621011-50119-6214-521-77647-170119-104119-240-10311-621119-6216??
  1201-110-621-60-94119-11141176-1113-174-240-1740-11107-17136-91-100.....111137-11141....5429-1113....103-77601-91411-71201-02214-77647-117641176.....103-0221311-101-117621119-1429-216-10421-1321011......11761321-14761-110-721-7641176-764-13411-776411-11111176......110-776216-521-776429-1247-11137-11101.....110-11121011-6764111-10217-747-64.....143-64-50119........
  1176111-1740-147604119-14760119-170-1011176......110-2106-110-102106-0221429-7120-173-1701-110-6214-119429-760111-02214....72101-17211....7120119-54119-174-10429-5216-50119.........
  "This decayed and ruthless world turned me into a frigid, insensitivity doll." #Akane
  609726_5.jpg
  Miệng mỉm cười nhưng tâm hồn buốt giá
  Khóc trong lòng nhưng mặt vẫn vui tươi
  Giấu nỗi đau một góc nào sâu thẳm
  Nguyện suốt đời làm một kẻ vô tâm...
  ~~~Unlissimi~~~
  #VTB
   
  Lưu Thị Thu KiềuCoco99 thích bài này.
 8. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Dư vị của hương thơm từ nơi xa bay đến
  Không nghe thấy lời thề đang cháy bỏng
  Đợi khi mong ước đều hóa thành tro bụi mới nguyện cầu
  Quá ít câu thề non hẹn biển
  Còn sớm để nói thiên trường địa cửu
  Càng đợi chờ, thời gian càng dài đằng đẵng vô định
  Không phân rõ cõi mộng ngày xưa
  Tình nguyện từ bỏ nguồn ánh sáng
  Chỉ vì được ở bên người
  Ta muốn hẹn thề suốt kiếp cuồng si
  Nấu một chung rượu
  Sưởi ấm con tim lạnh lẽo
  Không uống hết được, thế gian trùng phùng lại chia ly
  Khép cánh cửa sổ
  Không giấu nổi nét bi thương ngập tràn ánh mắt
  Ai vẫn dịu dàng cất lên tiếng hát sau bức rèm mây
  Dập tắt một buồng sáng, vượt qua sắc trời rực đỏ
  Không chiếu rõ bóng hình trước lời khẩu thị tâm phi
  Tỉnh mộng rồi không thể trốn được nỗi cô đơn
  Người liệu có như ta, lưu luyến mãi không quên?
   
  Lưu Thị Thu Kiều thích bài này.
 9. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Hôm ấy đi học về muộn....gặp mấy người đang giật đồ của một bác gái.....muốn giúp nhưng xung quanh lại chẳng có ai.....Cuối cùng tôi cố lao vào cản.....nhưng đám kia có những 3 người....chúng ấn tôi xuống đấy....tay trái bị đánh thâm tím.....máu dây cả ra đồng phục của tôi......Mấy người đó nhìn thấy máu nên bỏ chạy......Tôi ngẩng đầu lên nhưng chẳng thấy bác gái kia đâu.....đành tự mình lết về........
  Lúc đó tôi không thấy sợ....cũng không thấy đau.....chỉ thấy rất buồn.....lòng người lạnh quá.........
  Chiều nay có một bác lớn tuổi đem điện thoại đến tiêm điện thoại sửa chữa.....Người ta nói điện thoại của bác không hề bị hư hỏng gì cả.....Bác bỗng bật khóc: "Vậy sao con trai vẫn không gọi điện cho bác?"
  Họa hổ họa bì, nan họa cốt
  Tri nhân tri diện, bất tri tâm
  Khi tôi đối xử tốt với bạn.....bạn lại coi là lẽ đương nhiên.....
  Khi tôi giúp bạn bảy phần......bạn lại cho rằng lẽ ra tôi như thế là còn nợ bạn ba phần.....phải giúp trọn vẹn 10 phần chứ......
  Khi tôi nói đùa....bạn nói tôi quá đáng.....Lúc bạn nói đùa.....tôi không thích.....bạn lại bảo tôi không biết đùa.......
  Khi tôi tâm sự cho bạn nghe những điều khiến mình ấm ức.......bạn lại coi nó như trò đùa để kể cho mọi người nghe..........
  Khi tôi cho hay tặng bạn 1 thứ gì đó thì bạn nói "Sao nhận thế được" nhưng cuối cùng bạn vẫn mang về.........
  Khi tôi pha thuốc vô ý làm vỡ bình......tay bị đứt......máu chảy rất nhiều......dùng bông băng tạm vết thương vào nhưng máu vẫn thấm ra ngoài.....Ra ngoài thấy 1 đứa bé bị ngã.....tôi chạy ra đỡ.....mẹ đứa bé thấy thế liền nói "Sao chảy nhiều máu thế, đừng có làm rơi vào người con tôi, lỡ bị bệnh gì thì sao?"
  Lòng người thật đáng sợ.....Người ta nói rằng trên đời này có hai thứ ta không thể nhìn thẳng được....một là mặt trời.....hai là lòng người.........

  ~~~Unlissimi~~~
  #VTB
   
 10. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Năm ấy.......anh và em gặp tai nạn.........
  Cuối cùng.......anh bỏ em mà đi.............
  32709161_2056583681332301_3291028349941448704_n.jpg
  #VTB_to_VTP
   
  Lưu Thị Thu KiềuĐoan Nhi427 thích bài này.
 11. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  - Tại sao lúc nào m cũng cười được thế?
  - .......................
  - Kể cả khi người ta làm m tổn thương?
  - .......................
  - Sao lại vậy?
  - Vì chỉ cần m cười, họ sẽ nghĩ m không sao, dần dần họ cũng sẽ từ bỏ thôi.
  #VTB
   
  Lưu Thị Thu KiềuĐoan Nhi427 thích bài này.
 12. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Màu sắc về đêm là thứ dễ lừa gạt người khác nhất trên thế giới này..........
  Không phải là sự nhộn nhịp của nhân gian......chẳng qua chỉ là một tầng che đậy.......che dấu sự tàn nhẫn cùng dơ bẩn của thực tế........
  Đắm chìm trong cuộc sống phồn hoa......là dùng tiền xếp chồng lên........
  Là người luôn tách biệt với đám đông....luôn lạc lõng giữa dòng người.....thật ra chẳng có lý do nào cụ thể........
  Chỉ là bởi vì thế giới của họ......mình không chạm tới........Thế giới của mình.......mình lại chẳng để ai chạm vào.........
  076ed4c294d4d61d767b344e29586166.jpg
  ~~~Unlissimi~~~
  #VTB
   
  Lưu Thị Thu KiềuAnn Lee thích bài này.
 13. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Deleted
   
 14. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Mình đang định làm cái quái gì vậy? Trả thù sao?
  Không......mình không còn là một đứa trẻ con nữa.....mình không thể nghĩ như vậy..........
  Thù hận sẽ chỉ khiến con người ta mù quáng hơn thôi.........
  Cái suy nghĩ của mình......thật dơ bẩn................

  ~~~Unlissimi~~~
  #VTB
   
  Lưu Thị Thu Kiều thích bài này.
 15. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Cuối cùng......cũng chỉ đến thế thôi...........
   
  Lưu Thị Thu KiềuĐoan Nhi427 thích bài này.
 16. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.....1 tháng không được thì 2, 3 tháng......1 năm, 2 năm, 3 năm......rồi cũng sẽ quên thôi........
  Ước gì giờ có thể quên hết mọi chuyện..........hay là mất trí nhớ luôn cũng được............
  Lại đau mắt rồi........chắc phải đi ngủ thôi...........
  0.jpg
  ~~~Unlissimi~~~
  #VTB
   
  Lưu Thị Thu KiềuĐoan Nhi427 thích bài này.
 17. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Có chút hụt hẫng.........
   
  Lưu Thị Thu Kiều thích bài này.
 18. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

   
  Lưu Thị Thu Kiều thích bài này.
 19. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  The night is perfect time for the devils to hide in the darkness and disappear in external black.
   
  Đoan Nhi427Lưu Thị Thu Kiều thích bài này.
 20. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Tuy có buồn chán nhưng đã thành công......một thành công đau khổ..........

  #VTB
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->