NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN

T

theempire

NH = nguyên hàm
Bài 1: đặt t= [tex] sqrt {x} [/tex]
I = (NH) [tex] 2 sqrt {1+t^2} dt [/tex]
Sau đó đặt tiếp t=tgx

Bài 2: Khi gặp bài này tui chắc chắn rằng bạn nghĩ là sẽ nhân tử và mẫu với cosx rồi đặt t=sinx, nhưng ở bài này nếu đặt như vậy sẽ ra cái NH [tex] \frac{1}{(1-t^2)^3} [/tex]
Cái nguyên hàm này sẽ tính được nhưng rất dài.
Tui có 1 cách này, rất hay ấy
Đặt [tex] u= \frac{1}{cos^3x} ; dv = \frac{dx}{cos^2 x} [/tex]
[tex] du = \frac{-3sinx}{cos^4x} ; v=tgx [/tex]
[tex] I= ..... + (NH) \frac{3sin^2 x}{cos^5 x} [/tex]
[tex] I= ..... + 3I - (NH)\frac{dx}{cos^3 x} [/tex]
Từ chỗ này đặt tiếp I' = [tex] (NH) \frac{dx}{cos^3 x} [/tex]
Rồi giải như trên
 
A

akai

theempire said:
NH = nguyên hàm
Bài 1: đặt t= [tex] sqrt {x} [/tex]
I = (NH) [tex] 2 sqrt {1+t^2} dt [/tex]
Sau đó đặt tiếp t=tgx

Bài 2: Khi gặp bài này tui chắc chắn rằng bạn nghĩ là sẽ nhân tử và mẫu với cosx rồi đặt t=sinx, nhưng ở bài này nếu đặt như vậy sẽ ra cái NH [tex] \frac{1}{(1-t^2)^3} [/tex]
Cái nguyên hàm này sẽ tính được nhưng rất dài.
ủa có chết đâu
dx=costdt
[tex] \frac{dx}{(1-t^2)^3} [/tex]= [tex] \frac{costdt}{cost^3} [/tex]=d(tgt)
I=tgt +C
 
A

akai

9999999tears said:
akai said:
9999999tears said:
[tex]\int_{}^{}sqrt{sinx}dx[/tex]
bài này hok làm đc thì chết đi bã đậu ;)
đặt cotgt=x thì [tex]\frac{sqrt{x}}{sqrt{(x^2+1)^}}= sqrt{sinx}[/tex]
đến đây ku tự làm, nhớ đk
eo, cái này chính tao làm từ cái căn 2 của sin x ko ra đây:)), mày tính cái sinx thế nào?
eo thằng này bị bã đậu
tao làm bài 3 cho nó, nó lại quote bài 1
mà tao dek hiểu mày nói gì
hỏi bài nào :-/ :-/ :-/
 
A

akai

A

alph@

Sorry các bạn có bạn nhờ mình giải bài này!!
intx1trenx.JPG
 
A

anhthu

Lam gium to bài này với , làm mãi mà không ra. T]s nghĩ đây cũng là 1 dạng khá hay đấy:[tex]\int\limits_{0}^{ln2}\sqrt[2]{e^x-1}dx[/tex].T[s đang rất cần ,cám ơn mọi người trước nha
 
A

anhthu

làm giùm tớ bài này với , làm mãi mà không ra. Tớnghĩ đây cũng là 1 dạng khá hay đấy:[tex]\int\limits_{0}^{ln2}\sqrt[2]{e^x-1}dx[/tex]
 
V

vodichhocmai

Lam gium to bài này với , làm mãi mà không ra. T]s nghĩ đây cũng là 1 dạng khá hay đấy:[tex]\int\limits_{0}^{ln2}\sqrt[2]{e^x-1}dx[/tex].T[s đang rất cần ,cám ơn mọi người trước nha

Đặt [TEX]t=\sqrt{e^x-1}\righ t^2=e^x-1[/TEX]
[TEX]\righ 2tdt=e^x.dx\righ \frac{2t}{t^2+1}dt=dx[/TEX]
[TEX]I=\int_{0}^{1}\frac{2t^2}{t^2+1}.dt=2\int_{0}^{1}dt-2\int_{0}^{1}\frac{1}{t^2+1}.dt=\frac{4-\pi}{2}[/TEX]
 
H

hoanhtu

thành viên mới xin chào giúp đỡ tôi với nha có ai ở bạn ***** có biết sao không vào được khong nhỉ lạ quá ta
 
Top Bottom