English [NEXT 0.2] Chặng 1 - Lớp A

Status
Không mở trả lời sau này.

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
16
Vĩnh Phúc
THPTXH
1. "Are you willing to battle with Santa?" the interviewer asked her.
A. The interviewer asked her whether she is willing to battle with Santa.
B The interviewer asked her whether she was willing to battle with Santa.
C The interviewer asked her whether is she willing to battle with Santa.
D. The interviewer asked her whether was she willing to battle with Santa.

2. When we crossed the fields, we couldn’t see the mountains because of the rains.
A If it hadn’t been raining, we would have seen the mountain.
B If it had rained, we would have seen the mountain.
C Had it rained, we would have seen the mountain.
D Had it not been for the rain, we wouldn’t have seen the mountain.

3. I find their lifestyle quite attractive, although I probably wouldn’t really enjoy it.
A I wouldn’t really enjoy their lifestyle as it is attractive.
B I enjoy their lifestyle on account of its attractiveness.
C Their lifestyle doesn’t attract me, but I probably would really enjoy it.
D Their lifestyle appeals to me, although I probably wouldn’t really enjoy it.

4. The people sitting next to me on the plane were very nervous. They hadn't flown before.
A If they had flown before, the people sitting next to me on the plane wouldn't have been so nervous.
B The people sitting next to me on the plane hadn't flown before, otherwise, they hadn't been nervous.
C The people sitting next to me on the plane were very nervous as if they hadn't flown before.
D Being very nervous, the people sitting next to me on the plane said they hadn't flown before.

5. He was so rude to them last night. Now he feels regretful.
A He regrets to have been so rude to them last night.
B He regrets having so rude to them last night.
C He wishes he hadn’t been so rude to them last night.
D He wishes he wasn’t so rude to them last night.

6. The manager contributes generously. As a result, I can continue my plan.
A Had it not been for the manager’s generous contribution, I couldn’t continue my plan.
B The manager’s generous contribution gets my plan continue.
C But for the manager’s generous contribution, I couldn’t continue my plan.
D Should the manager contribute generously, I could continue my plan.
 

Nguyễn Lan Hương 2907

Học sinh
Thành viên
12 Tháng chín 2020
22
15
21
18
TP Hồ Chí Minh
THPT Nguyễn Công Trứ
1. "Are you willing to battle with Santa?" the interviewer asked her.
A. The interviewer asked her whether she is willing to battle with Santa.
B The interviewer asked her whether she was willing to battle with Santa.
C The interviewer asked her whether is she willing to battle with Santa.
D. The interviewer asked her whether was she willing to battle with Santa.

2. When we crossed the fields, we couldn’t see the mountains because of the rains.
A If it hadn’t been raining, we would have seen the mountain.
B If it had rained, we would have seen the mountain.
C Had it rained, we would have seen the mountain.
D Had it not been for the rain, we wouldn’t have seen the mountain.

3. I find their lifestyle quite attractive, although I probably wouldn’t really enjoy it.
A I wouldn’t really enjoy their lifestyle as it is attractive.
B I enjoy their lifestyle on account of its attractiveness.
C Their lifestyle doesn’t attract me, but I probably would really enjoy it.
D Their lifestyle appeals to me, although I probably wouldn’t really enjoy it.

4. The people sitting next to me on the plane were very nervous. They hadn't flown before.
A If they had flown before, the people sitting next to me on the plane wouldn't have been so nervous.
B The people sitting next to me on the plane hadn't flown before, otherwise, they hadn't been nervous.
C The people sitting next to me on the plane were very nervous as if they hadn't flown before.
D Being very nervous, the people sitting next to me on the plane said they hadn't flown before.

5. He was so rude to them last night. Now he feels regretful.
A He regrets to have been so rude to them last night.
B He regrets having so rude to them last night.
C He wishes he hadn’t been so rude to them last night.

D He wishes he wasn’t so rude to them last night.

6. The manager contributes generously. As a result, I can continue my plan.
A Had it not been for the manager’s generous contribution, I couldn’t continue my plan.
B The manager’s generous contribution gets my plan continue.
C But for the manager’s generous contribution, I couldn’t continue my plan.
D Should the manager contribute generously, I could continue my plan.
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,742
301
...
Long An
1. "Are you willing to battle with Santa?" the interviewer asked her.
A. The interviewer asked her whether she is willing to battle with Santa.
B The interviewer asked her whether she was willing to battle with Santa.
C The interviewer asked her whether is she willing to battle with Santa.
D. The interviewer asked her whether was she willing to battle with Santa.

2. When we crossed the fields, we couldn’t see the mountains because of the rains.
A If it hadn’t been raining, we would have seen the mountain.
B If it had rained, we would have seen the mountain.
C Had it rained, we would have seen the mountain.
D Had it not been for the rain, we wouldn’t have seen the mountain.

3. I find their lifestyle quite attractive, although I probably wouldn’t really enjoy it.
A I wouldn’t really enjoy their lifestyle as it is attractive.
B I enjoy their lifestyle on account of its attractiveness.
C Their lifestyle doesn’t attract me, but I probably would really enjoy it.
D Their lifestyle appeals to me, although I probably wouldn’t really enjoy it.

4. The people sitting next to me on the plane were very nervous. They hadn't flown before.
A If they had flown before, the people sitting next to me on the plane wouldn't have been so nervous.
B The people sitting next to me on the plane hadn't flown before, otherwise, they hadn't been nervous.
C The people sitting next to me on the plane were very nervous as if they hadn't flown before.
D Being very nervous, the people sitting next to me on the plane said they hadn't flown before.

5. He was so rude to them last night. Now he feels regretful.
A He regrets to have been so rude to them last night.
B He regrets having so rude to them last night.
C He wishes he hadn’t been so rude to them last night.
D He wishes he wasn’t so rude to them last night.

6. The manager contributes generously. As a result, I can continue my plan.
A Had it not been for the manager’s generous contribution, I couldn’t continue my plan.
B The manager’s generous contribution gets my plan continue.
C But for the manager’s generous contribution, I couldn’t continue my plan.
D Should the manager contribute generously, I could continue my plan.
 

dtlam385

Học sinh
Thành viên
7 Tháng chín 2021
29
52
31
17
Gia Lai
Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương - Gia Lai
1. "Are you willing to battle with Santa?" the interviewer asked her.
A. The interviewer asked her whether she is willing to battle with Santa.
B The interviewer asked her whether she was willing to battle with Santa.
C The interviewer asked her whether is she willing to battle with Santa.
D. The interviewer asked her whether was she willing to battle with Santa.

2. When we crossed the fields, we couldn’t see the mountains because of the rains.
A If it hadn’t been raining, we would have seen the mountain.
B If it had rained, we would have seen the mountain.
C Had it rained, we would have seen the mountain.
D Had it not been for the rain, we wouldn’t have seen the mountain.

3. I find their lifestyle quite attractive, although I probably wouldn’t really enjoy it.
A I wouldn’t really enjoy their lifestyle as it is attractive.
B I enjoy their lifestyle on account of its attractiveness.
C Their lifestyle doesn’t attract me, but I probably would really enjoy it.
D Their lifestyle appeals to me, although I probably wouldn’t really enjoy it.

4. The people sitting next to me on the plane were very nervous. They hadn't flown before.
A If they had flown before, the people sitting next to me on the plane wouldn't have been so nervous.
B The people sitting next to me on the plane hadn't flown before, otherwise, they hadn't been nervous.
C The people sitting next to me on the plane were very nervous as if they hadn't flown before.
D Being very nervous, the people sitting next to me on the plane said they hadn't flown before.

5. He was so rude to them last night. Now he feels regretful.
A He regrets to have been so rude to them last night.
B He regrets having so rude to them last night.
C He wishes he hadn’t been so rude to them last night.
D He wishes he wasn’t so rude to them last night.

6. The manager contributes generously. As a result, I can continue my plan.
A Had it not been for the manager’s generous contribution, I couldn’t continue my plan.
B The manager’s generous contribution gets my plan continue.
C But for the manager’s generous contribution, I couldn’t continue my plan.
D Should the manager contribute generously, I could continue my plan.
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,383
9
4,327
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Đáp án VLC 1
1. "Are you willing to battle with Santa?" the interviewer asked her.
Dịch: “Bạn có sẵn sàng battle với Santa không?” người phỏng vấn hỏi cô ấy
*battle là một hình thức đối kháng trong các cuộc thi nhảy
A. The interviewer asked her whether she is willing to battle with Santa.
B The interviewer asked her whether she was willing to battle with Santa.
C The interviewer asked her whether is she willing to battle with Santa.
D. The interviewer asked her whether was she willing to battle with Santa.
Có thể thấy câu này thuộc dạng câu tường thuật và chắc chắn chúng ta sẽ lùi thì khi từ tường thuật ở thì QKD, đối với các đáp án A và D không lùi thì => loại, với hai đáp án còn lại, không được đổi tobe lên trước chủ ngữ nên chọn B.
Các bạn có thể xem thêm lý thuyết tại đây

2. When we crossed the fields, we couldn’t see the mountains because of the rains.
Dịch: Khi chúng tôi băng qua cánh đồng, chúng tôi không thể nhìn thấy những ngọn núi, vì trời mưa
A If it hadn’t been raining, we would have seen the mountain.
B If it had rained, we would have seen the mountain.
C Had it rained, we would have seen the mountain.
D Had it not been for the rain, we wouldn’t have seen the mountain.
Hầu hết các đáp án ở đây đều về câu điều kiện, sử dụng nghĩa của câu gốc ta thấy khi dùng câu điều kiện loại 3 thì phải dùng một điều không có thật trong quá khứ. Điều có thật là mưa nên điều không có thật sẽ là nếu không mưa thì chúng tôi sẽ thấy những ngọn núi.
=> Chọn A
Xem thêm lý thuyết câu điều kiện ở đây (phần câu giả định)

3. I find their lifestyle quite attractive, although I probably wouldn’t really enjoy it.
Dịch: Tôi thấy lối sống của họ khá thú vị, mặc dù thế, dường như tôi không thực sự thích nó.
A I wouldn’t really enjoy their lifestyle as it is attractive.
(Tôi thực sự không thích lối sống của họ bởi vì nó rất thú vị)
B I enjoy their lifestyle on account of it attractiveness.
(Tôi thích lối sống của họ vì nó thú vị)
C Their lifestyle doesn’t attract me, but I probably would really enjoy it.
(Lối sống của họ không hề gây hứng thú với tối, nhưng có lẽ tôi thật sự thích nó)
D Their lifestyle appeals to me, although I probably wouldn’t really enjoy it. (Lối sống của họ thu hút tôi, mặc dù thế, dường như tôi không thực sự thích nó)
Dựa vào ý nghĩa câu gốc, ta có thể chọn D

4. The people sitting next to me on the plane were very nervous. They hadn't flown before.
Dịch: Những người ngồi cạnh tôi trên máy bay rất lo lắng. Họ chưa từng bay trước đó.
A If they had flown before, the people sitting next to me on the plane wouldn't have been so nervous.
(Sử dụng câu điều kiện loại 3 để nói về một hành động không có thật trong quá khứ)

B The people sitting next to me on the plane hadn't flown before, otherwise, they hadn't been nervous.
(Khi dùng otherwise, không cần lùi thì)
C The people sitting next to me on the plane were very nervous as if they hadn't flown before.
(As if = như thể là, tuy nhiên as if này dùng về điều có thể xảy ra nên không cần lùi thì)
D Being very nervous, the people sitting next to me on the plane said they hadn't flown before.
(Sự thật là họ không nói gì cả, câu thừa nội dung)

5. He was so rude to them last night. Now he feels regretful.
Dịch: Anh ấy đã rất thô lỗ với họ vào tối qua. Giờ thì anh vô cùng hối hận
A He regrets to have been so rude to them last night.
B He regrets having so rude to them last night.
C He wishes he hadn’t been so rude to them last night.
D He wishes he wasn’t so rude to them last night.
Trước hết về mặt ngữ pháp, regret to V = tiêc khi phải làm gì và regret v-ing = tiếc vì đã làm gì; khi dùng tính từ không thể viết have + adj; hơn thế nữa, vì trong câu gốc hai vế ở hai thì khác nhau và vế 1 nói về hành động đã xảy ra trong quá khứ nên khi sử dụng cấu trúc wish, phải lùi về QKHT
=> Loại A, B, D chọn C là phù hợp

6. The manager contributes generously. As a result, I can continue my plan.
Dịch: Quản lý đã đóng góp một cách hào phóng. Kết quả là, tôi có thể tiếp tục kế hoạch của mình.
A Had it not been for the manager’s generous contribution, I couldn’t continue my plan.
B The manager’s generous contribution gets my plan continue.
C But for the manager’s generous contribution, I couldn’t continue my plan.
D Should the manager contribute generously, I could continue my plan.
Trước hết về mặt ngữ pháp có thể thấy nếu sử dụng câu điều kiện (CDK) diễn tả ý nghĩa trái với câu gốc, trong trường hợp này chỉ có thể dùng CDK loại 2 => Loại A và D (câu D sai form CDK). Tiếp theo khi sử dụng get với ý nghĩa bị động ta phải dùng get sth V(p2) => Loại B. Với câu C thỏa mãn điều kiện ~ CDK loại 2 và không sai ngữ pháp
=> Chọn C
Xem thêm lý thuyết câu điều kiện ở đây (phần câu giả định)

Điểm số của các bạn như sau:
@Vinhtrong2601 6/6
@mtltfb@gmail.com 6/6
@Beo1206 6/6
@Nguyễn Lan Hương 2907 5/6
@sannhi14112009 6/6
@dtlam385 5/6
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,383
9
4,327
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
VLC 2
1. It’s hard to concentrate when you’re tired.
A Your being tired makes you unable to concentrate.
B You’re impossible to concentrate as a result of your being tired.
C Your tiredness leads to your incapable of concentration.
D The more tired you are, the harder it is to concentrate.

2. By chance I was there when she revealed the truth.
A I happened to be there when she revealed the truth.
B I didn't know the truth from her by accident.
C I had a chance to hear the truth from her.
D She confide to me by mistake.

3. He suddenly thought that he might have misunderstood her.
A It suddenly dawned on him that he had misunderstood her
B It might occur to him that he had misunderstood her.
C It crossed his mind that he might have misunderstood her.
D It never entered his mind to understand her.

4. Rikimaru travelled to China because he wanted to debut as a member in a boy group there.
A Although Rikimaru wanted to debut as a member in a boy group in China, he didn’t travel to there.
B Rikimaru travelled to China so that he could debut as a member in a boy group there.
C With a view to debuting as a member in a boy group in China, Rikimaru didn’t travel to there.
D If Rikimaru had travelled to China, he would have wanted to debut as a member in a boy group there.

5. John took a packed lunch on his walk because he thought he might be hungry.
A John took a packed lunch on his walk so that he could be hungry.
B John would take a packed lunch on his walk unless he was hungry.
C John took a packed lunch on his walk lest he not be hungry.
D John took a packed lunch on his walk in case he was hungry.

6. They worked together very hard but only Ali passed the exam.
A They worked together very hard but Ali was the only one that didn’t pass the exam.
B They worked together very hard but Ali was the only one to pass the exam.
C They worked together very hard but Ali was the only one to fail the exam.
D They hardly worked together but Ali was the only one to pass the exam.

7. You’re allowed to eat at that restaurant without wearing a tie.
A Eating without wearing a tie is forbidden at that restaurant
B It is obligatory to wear a tie when eating at that restaurant
C Don’t wear a tie, otherwise, you are allowed to eat
D You don’t have to wear a tie when eating at that restaurant.​
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,742
301
...
Long An
1. It’s hard to concentrate when you’re tired.
A Your being tired makes you unable to concentrate.
B You’re impossible to concentrate as a result of your being tired.
C Your tiredness leads to your incapable of concentration.
D The more tired you are, the harder it is to concentrate.

2. By chance I was there when she revealed the truth.
A I happened to be there when she revealed the truth.
B I didn't know the truth from her by accident.
C I had a chance to hear the truth from her.
D She confide to me by mistake.

3. He suddenly thought that he might have misunderstood her.
A It suddenly dawned on him that he had misunderstood her
B It might occur to him that he had misunderstood her.
C It crossed his mind that he might have misunderstood her.
D It never entered his mind to understand her.

4. Rikimaru travelled to China because he wanted to debut as a member in a boy group there.
A Although Rikimaru wanted to debut as a member in a boy group in China, he didn’t travel to there.
B Rikimaru travelled to China so that he could debut as a member in a boy group there.
C With a view to debuting as a member in a boy group in China, Rikimaru didn’t travel to there.
D If Rikimaru had travelled to China, he would have wanted to debut as a member in a boy group there.

5. John took a packed lunch on his walk because he thought he might be hungry.
A John took a packed lunch on his walk so that he could be hungry.
B John would take a packed lunch on his walk unless he was hungry.
C John took a packed lunch on his walk lest he not be hungry.
D John took a packed lunch on his walk in case he was hungry.

6. They worked together very hard but only Ali passed the exam.
A They worked together very hard but Ali was the only one that didn’t pass the exam.
B They worked together very hard but Ali was the only one to pass the exam.
C They worked together very hard but Ali was the only one to fail the exam.
D They hardly worked together but Ali was the only one to pass the exam.

7. You’re allowed to eat at that restaurant without wearing a tie.
A Eating without wearing a tie is forbidden at that restaurant
B It is obligatory to wear a tie when eating at that restaurant
C Don’t wear a tie, otherwise, you are allowed to eat
D You don’t have to wear a tie when eating at that restaurant.
 

Nguyễn Lan Hương 2907

Học sinh
Thành viên
12 Tháng chín 2020
22
15
21
18
TP Hồ Chí Minh
THPT Nguyễn Công Trứ
1. It’s hard to concentrate when you’re tired.
A Your being tired makes you unable to concentrate.
B You’re impossible to concentrate as a result of your being tired.
C Your tiredness leads to your incapable of concentration.
D The more tired you are, the harder it is to concentrate.

2. By chance I was there when she revealed the truth.
A I happened to be there when she revealed the truth.
B I didn't know the truth from her by accident.
C I had a chance to hear the truth from her.
D She confide to me by mistake.

3. He suddenly thought that he might have misunderstood her.
A It suddenly dawned on him that he had misunderstood her
B It might occur to him that he had misunderstood her.
C It crossed his mind that he might have misunderstood her.
D It never entered his mind to understand her.

4. Rikimaru travelled to China because he wanted to debut as a member in a boy group there.
A Although Rikimaru wanted to debut as a member in a boy group in China, he didn’t travel to there.
B Rikimaru travelled to China so that he could debut as a member in a boy group there.
C With a view to debuting as a member in a boy group in China, Rikimaru didn’t travel to there.
D If Rikimaru had travelled to China, he would have wanted to debut as a member in a boy group there.

5. John took a packed lunch on his walk because he thought he might be hungry.
A John took a packed lunch on his walk so that he could be hungry.
B John would take a packed lunch on his walk unless he was hungry.
C John took a packed lunch on his walk lest he not be hungry.
D John took a packed lunch on his walk in case he was hungry.

6. They worked together very hard but only Ali passed the exam.
A They worked together very hard but Ali was the only one that didn’t pass the exam.
B They worked together very hard but Ali was the only one to pass the exam.
C They worked together very hard but Ali was the only one to fail the exam.
D They hardly worked together but Ali was the only one to pass the exam.

7. You’re allowed to eat at that restaurant without wearing a tie.
A Eating without wearing a tie is forbidden at that restaurant
B It is obligatory to wear a tie when eating at that restaurant
C Don’t wear a tie, otherwise, you are allowed to eat
D You don’t have to wear a tie when eating at that restaurant.
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

dtlam385

Học sinh
Thành viên
7 Tháng chín 2021
29
52
31
17
Gia Lai
Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương - Gia Lai
1. It’s hard to concentrate when you’re tired.
A Your being tired makes you unable to concentrate.
B You’re impossible to concentrate as a result of your being tired.
C Your tiredness leads to your incapable of concentration.
D The more tired you are, the harder it is to concentrate.

2. By chance I was there when she revealed the truth.
A I happened to be there when she revealed the truth.
B I didn't know the truth from her by accident.
C I had a chance to hear the truth from her.
D She confide to me by mistake.

3. He suddenly thought that he might have misunderstood her.
A It suddenly dawned on him that he had misunderstood her
B It might occur to him that he had misunderstood her.
C It crossed his mind that he might have misunderstood her.
D It never entered his mind to understand her.

4. Rikimaru travelled to China because he wanted to debut as a member in a boy group there.
A Although Rikimaru wanted to debut as a member in a boy group in China, he didn’t travel to there.
B Rikimaru travelled to China so that he could debut as a member in a boy group there.
C With a view to debuting as a member in a boy group in China, Rikimaru didn’t travel to there.
D If Rikimaru had travelled to China, he would have wanted to debut as a member in a boy group there.

5. John took a packed lunch on his walk because he thought he might be hungry.
A John took a packed lunch on his walk so that he could be hungry.
B John would take a packed lunch on his walk unless he was hungry.
C John took a packed lunch on his walk lest he not be hungry.
D John took a packed lunch on his walk in case he was hungry.

6. They worked together very hard but only Ali passed the exam.
A They worked together very hard but Ali was the only one that didn’t pass the exam.
B They worked together very hard but Ali was the only one to pass the exam.
C They worked together very hard but Ali was the only one to fail the exam.
D They hardly worked together but Ali was the only one to pass the exam.

7. You’re allowed to eat at that restaurant without wearing a tie.
A Eating without wearing a tie is forbidden at that restaurant
B It is obligatory to wear a tie when eating at that restaurant
C Don’t wear a tie, otherwise, you are allowed to eat
D You don’t have to wear a tie when eating at that restaurant.
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
1. It’s hard to concentrate when you’re tired.
A Your being tired makes you unable to concentrate.
B You’re impossible to concentrate as a result of your being tired.
C Your tiredness leads to your incapable of concentration.
D The more tired you are, the harder it is to concentrate.

2. By chance I was there when she revealed the truth.
A I happened to be there when she revealed the truth.
B I didn't know the truth from her by accident.
C I had a chance to hear the truth from her.
D She confide to me by mistake.

3. He suddenly thought that he might have misunderstood her.
A It suddenly dawned on him that he had misunderstood her
B It might occur to him that he had misunderstood her.
C It crossed his mind that he might have misunderstood her.
D It never entered his mind to understand her.

4. Rikimaru travelled to China because he wanted to debut as a member in a boy group there.
A Although Rikimaru wanted to debut as a member in a boy group in China, he didn’t travel to there.
B Rikimaru travelled to China so that he could debut as a member in a boy group there.
C With a view to debuting as a member in a boy group in China, Rikimaru didn’t travel to there.
D If Rikimaru had travelled to China, he would have wanted to debut as a member in a boy group there.

5. John took a packed lunch on his walk because he thought he might be hungry.
A John took a packed lunch on his walk so that he could be hungry.
B John would take a packed lunch on his walk unless he was hungry.
C John took a packed lunch on his walk lest he not be hungry.
D John took a packed lunch on his walk in case he was hungry.

6. They worked together very hard but only Ali passed the exam.
A They worked together very hard but Ali was the only one that didn’t pass the exam.
B They worked together very hard but Ali was the only one to pass the exam.
C They worked together very hard but Ali was the only one to fail the exam.
D They hardly worked together but Ali was the only one to pass the exam.

7. You’re allowed to eat at that restaurant without wearing a tie.
A Eating without wearing a tie is forbidden at that restaurant
B It is obligatory to wear a tie when eating at that restaurant
C Don’t wear a tie, otherwise, you are allowed to eat
D You don’t have to wear a tie when eating at that restaurant.
 
  • Like
Reactions: vangiang124

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,383
9
4,327
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Đáp án VLC 2
1. It’s hard to concentrate when you’re tired.
Dịch: Rất khó để tập trung khi bạn đang mệt.
A Your being tired makes you unable to concentrate.
(Mệt mỏi khiến bạn không thể tập trung)
B You’re impossible to concentrate as a result of your being tired.
(Bạn không thể tập trung là do bạn mệt mỏi)
C Your tiredness leads to your incapable of concentration.
(Sự mệt mỏi của bạn gây ra việc không thể tập trung)
D The more tired you are, the harder it is to concentrate.
(Càng mệt thì, càng khó tập trung)

Đối với câu A, B, C , câu gốc ghi khó tập trung chứ không phải không tập trung được => Loại. Đối với câu D, ta thấy nó gần nghĩa nhất
=> Chọn D

2. By chance I was there when she revealed the truth.
Dịch: Tôi tình cờ có mặt ở đó, khi cô ấy nói ra sự thật.
A I happened to be there when she revealed the truth.
(Happen to = tình cờ, dịch: Tôi tình cờ có mặt ở đó khi cô ấy nói ra sự thật)

B I didn’t know the truth from her by accident.
(Tôi không biết sự thật từ cô ấy một cách tình cờ => Sai nghĩa hoàn toàn)
C I had a chance to hear the truth from her.
(Tôi có cơ hội được nghe sự thật từ cô ấy => Xa nghĩa)
D She confide to me by mistake.
(Cô ấy thổ lộ với tôi một cách tình cờ => Xa nghĩa)

3. He suddenly thought that he might have misunderstood her.
Dịch: Bất chợt, anh ấy nghĩ rằng có thể anh đã hiểu nhầm cô ta.
A It suddenly dawned on him that he had misunderstood her
(Tự dưng anh ấy nhận ra, anh ấy đã hiểu nhầm cô ấy => Nghĩa quá xa, câu gốc chỉ là có thể đã hiểu nhầm)
B It might occur to him that he had misunderstood her.
(Anh ấy có thể nghĩ rằng anh ấy đã hiểu nhầm cô ấy => Xa nghĩa)
C It crossed his mind that he might have misunderstood her.
(Anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể đã hiểu nhầm cô ta)

D It never entered his mind to understand her.
(Anh ấy chưa từng nghĩ đến việc hiểu cô ta => Không đúng nội dung)

4. Rikimaru travelled to China because he wanted to debut as a member in a boy group there.
Dịch: Rikimaru đến Trung Quốc vì anh ấy muốn được ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam tại nơi đây.
A Although Rikimaru wanted to debut as a member in a boy group in China, he didn’t travel to there.
(Mặc dù Rikimaru muốn ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam ở Trung Quốc, anh ấy không đến đó => Sai nghĩa)
B Rikimaru travelled to China so that he could debut as a member in a boy group there.
(Rikimary đến Trung Quốc để có thể ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam ở nơi này)

C With a view to debuting as a member in a boy group in China, Rikimaru didn’t travel to there.
(Với mục đích là ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam ở Trung Quốc, Rikimaru không đến đó => Sai nghĩa)
D If Rikimaru had travelled to China, he would have wanted to debut as a member in a boy group there.
(Nếu mà Rikimaru đến Trung Quốc, anh ấy sẽ muốn ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam ở nơi này => Khi sử dụng CDK loại 3, nghĩa là điều kiện không có thật ở quá khứ => Sai nghĩa)

5. John took a packed lunch on his walk because he thought he might be hungry.
Dịch: John mang theo bữa trưa khi đi đường bởi anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể đói.
A John took a packed lunch on his walk so that he could be hungry.
(John mang theo bữa trưa khi đi đường vì anh ấy sẽ đói => Xa nghĩa)
B John would take a packed lunch on his walk unless he was hungry.
(John sẽ mang theo bữa trưa khi đi đường trừ khi anh ấy đói => nghĩa là anh ấy không đói thì anh ấy mới mang bữa trưa => Sai nghĩa)
C John took a packed lunch on his walk lest he not be hungry.
(John mang theo bữa trưa khi đi đường để tránh việc không đói => Sai nghĩa)
D John took a packed lunch on his walk in case he was hungry.
(John mang theo bữa trưa khi đi đường để phòng khi bị đói)

6. They worked together very hard but only Ali passed the exam.
Dịch: Họ đã làm việc chăm chỉ cùng nhau nhưng chỉ có mình Ali vượt qua kì thi.
A They worked together very hard but Ali was the only one that didn’t pass the exam.
(Họ đã làm việc chăm chỉ cùng nhau nhưng Ali là người duy nhất không vượt qua kì thi => Sai nghĩa)
B They worked together very hard but Ali was the only one to pass the exam.
(Họ đã làm việc chăm chỉ cùng nhau nhưng Ali là người duy nhất vượt qua kì thi)

C They worked together very hard but Ali was the only one to fail the exam.
(Họ làm việc chăm chỉ cùng nhau nhưng Ali là người duy nhất bị trượt => Sai nghĩa)
D They hardly worked together but Ali was the only one to pass the exam.
(Họ đã không làm việc chăm chỉ cùng nhau nhưng Ali là người duy nhất vượt qua kì thi => Sai nghĩa)

7. You’re allowed to eat at that restaurant without wearing a tie.
Dịch: Bạn được phép ăn ở nhà hàng này khi không đeo cà vạt
A Eating without wearing a tie is forbidden at that restaurant.
(Ăn mà không đeo cà vạt thì bị cấm ở nhà hàng này => Sai nghĩa)
B It is obligatory to wear a tie when eating at that restaurant.
(Người ăn ở nhà hàng này bắt buộc phải đeo cà vạt => Sai nghĩa)
C Don’t wear a tie, otherwise, you are allowed to eat.
(Đừng đeo cà vạt, nếu không thì, bạn sẽ được phép ăn => Khi dùng otherwise có nghĩa là nói về một điều ngược lại => Sai nghĩa)
D You don’t have to wear a tie when eating at that restaurant.
(Bạn không cần phải đeo cà vạt khi ăn ở nhà hàng này)

Điểm của các bạn
@sannhi14112009 7/7
@Nguyễn Lan Hương 2907 6/7
@dtlam385 7/7
@Vinhtrong2601 7/7
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,383
9
4,327
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Bài tập viết lại câu cuối cùng khép lại chặng 1, trước khi vào chặng 2: Luyện đề:Rabbit27:Rabbit27:Rabbit27

VLC 3

1. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam. He didn't want it to get broken.
A.
The young boy packed the ceramic vase in polyester foam so that it wouldn't get broken in the post.
B. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam so it didn't get broken in the post.
C. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam so as it wouldn't get broken in the post.
D. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam for it didn't get broken in the post.

2. The agreement ended three-month negotiation. It was signed two days ago.
A.
The agreement which ends three-month negotiation was signed two days ago.
B. The agreement which was signed two days ago lasted three months.
C. The negotiation which lasted three months was signed two days ago.
D. The agreement which was signed two days ago ended three-month negotiation.

3. "Why don't you participate in the volunteer work in summer?" said Anna.
A.
Anna suggested my participating in the volunteer work in summer.
B. Anna made me participate in the volunteer work in summer.
C. Anna asked me why not participate in the volunteer work in summer.
D. Anna suggested me to participate in the volunteer work in summer.

4. Jack is repairing the dish-washer in the kitchen at the moment.
A.
The dish-washer is being repaired in the kitchen at the moment by Jack.
B. The dish-washer is repaired in the kitchen by Jack at the moment.
C. The dish-washer is being repaired in the kitchen by Jack at the moment.
D. The dish-washer is being repaired at the moment by Jack in the kitchen.

5. She missed the opportunity to study abroad. She didn't realize the importance of English.
A.
She hadn't realized the importance of English until she missed the opportunity to study abroad.
B. Had she missed the opportunity to study abroad, she wouldn't have realized the importance of English.
C. It was only after she realized the importance of English that she missed the opportunity to study abroad.
D. Not until she realized the importance of English did she miss the opportunity to study abroad.

6. The police issued a warning on the television. A dangerous man had escaped from prison.
A.
A dangerous man had escaped from prison, so the police issued a warning on the television.
B. The police issued a warning on the television about a dangerous man had escaped from prison.
C. The police issued a warning on the television, namely, a dangerous man had escaped from prison.
D. A dangerous man had escaped from prison where the police issued a warning on the television.

7. It isn't just that the level of education of this school is high. It's that it's also been consistent for years.
A.
The level of education in this school, which is usually quite high, shows only slight variations from year to year.
B. The standard of education is not high in this school, but at least all the students are at the same level.
C. Not only are the standards of education good in this school, but it also maintained those standards over the years.
D. It isn’t fair to deny that this school is successful, as it has had the same high standard for many years now.
 

Nguyễn Lan Hương 2907

Học sinh
Thành viên
12 Tháng chín 2020
22
15
21
18
TP Hồ Chí Minh
THPT Nguyễn Công Trứ
1. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam. He didn't want it to get broken.
A. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam so that it wouldn't get broken in the post.
B. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam so it didn't get broken in the post.
C. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam so as it wouldn't get broken in the post.
D. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam for it didn't get broken in the post.

2. The agreement ended three-month negotiation. It was signed two days ago.
A.
The agreement which ends three-month negotiation was signed two days ago.
B. The agreement which was signed two days ago lasted three months.
C. The negotiation which lasted three months was signed two days ago.
D. The agreement which was signed two days ago ended three-month negotiation.

3. "Why don't you participate in the volunteer work in summer?" said Anna.
A.
Anna suggested my participating in the volunteer work in summer.
B. Anna made me participate in the volunteer work in summer.
C. Anna asked me why not participate in the volunteer work in summer.
D. Anna suggested me to participate in the volunteer work in summer.

4. Jack is repairing the dish-washer in the kitchen at the moment.
A.
The dish-washer is being repaired in the kitchen at the moment by Jack.
B. The dish-washer is repaired in the kitchen by Jack at the moment.
C. The dish-washer is being repaired in the kitchen by Jack at the moment.
D. The dish-washer is being repaired at the moment by Jack in the kitchen.

5. She missed the opportunity to study abroad. She didn't realize the importance of English.
A.
She hadn't realized the importance of English until she missed the opportunity to study abroad.
B. Had she missed the opportunity to study abroad, she wouldn't have realized the importance of English.
C. It was only after she realized the importance of English that she missed the opportunity to study abroad.
D. Not until she realized the importance of English did she miss the opportunity to study abroad.

6. The police issued a warning on the television. A dangerous man had escaped from prison.
A.
A dangerous man had escaped from prison, so the police issued a warning on the television.
B. The police issued a warning on the television about a dangerous man had escaped from prison.
C. The police issued a warning on the television, namely, a dangerous man had escaped from prison.
D. A dangerous man had escaped from prison where the police issued a warning on the television.

7. It isn't just that the level of education of this school is high. It's that it's also been consistent for years.
A.
The level of education in this school, which is usually quite high, shows only slight variations from year to year.
B. The standard of education is not high in this school, but at least all the students are at the same level.
C. Not only are the standards of education good in this school, but it also maintained those standards over the years.
D. It isn’t fair to deny that this school is successful, as it has had the same high standard for many years now.
 
  • Like
Reactions: S I M O

dtlam385

Học sinh
Thành viên
7 Tháng chín 2021
29
52
31
17
Gia Lai
Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương - Gia Lai
VLC 3

1. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam. He didn't want it to get broken.
A. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam so that it wouldn't get broken in the post.
B. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam so it didn't get broken in the post.
C. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam so as it wouldn't get broken in the post.
D. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam for it didn't get broken in the post.

2. The agreement ended three-month negotiation. It was signed two days ago.
A.
The agreement which ends three-month negotiation was signed two days ago.
B. The agreement which was signed two days ago lasted three months.
C. The negotiation which lasted three months was signed two days ago.
D. The agreement which was signed two days ago ended three-month negotiation.

3. "Why don't you participate in the volunteer work in summer?" said Anna.
A.
Anna suggested my participating in the volunteer work in summer.
B. Anna made me participate in the volunteer work in summer.
C. Anna asked me why not participate in the volunteer work in summer.
D. Anna suggested me to participate in the volunteer work in summer.

4. Jack is repairing the dish-washer in the kitchen at the moment.
A.
The dish-washer is being repaired in the kitchen at the moment by Jack.
B. The dish-washer is repaired in the kitchen by Jack at the moment.
C. The dish-washer is being repaired in the kitchen by Jack at the moment.
D. The dish-washer is being repaired at the moment by Jack in the kitchen.

5. She missed the opportunity to study abroad. She didn't realize the importance of English.
A.
She hadn't realized the importance of English until she missed the opportunity to study abroad.
B. Had she missed the opportunity to study abroad, she wouldn't have realized the importance of English.
C. It was only after she realized the importance of English that she missed the opportunity to study abroad.
D. Not until she realized the importance of English did she miss the opportunity to study abroad.

6. The police issued a warning on the television. A dangerous man had escaped from prison.
A.
A dangerous man had escaped from prison, so the police issued a warning on the television.
B. The police issued a warning on the television about a dangerous man had escaped from prison.

C. The police issued a warning on the television, namely, a dangerous man had escaped from prison.
D. A dangerous man had escaped from prison where the police issued a warning on the television.

7. It isn't just that the level of education of this school is high. It's that it's also been consistent for years.
A.
The level of education in this school, which is usually quite high, shows only slight variations from year to year.
B. The standard of education is not high in this school, but at least all the students are at the same level.
C. Not only are the standards of education good in this school, but it also maintained those standards over the years.
D. It isn’t fair to deny that this school is successful, as it has had the same high standard for many years now.
 
  • Like
Reactions: S I M O

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,383
9
4,327
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Đáp án VLC 3

1. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam. He didn't want it to get broken.
Dịch:
Cậu bé quấn bình gốm bằng polyester foam (nhựa tổng hợp dạng bọt cứng). Cậu ấy không muốn nó bị vỡ
A. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam so that it wouldn't get broken in the post.
(Cậu bé quấn bình gốm trong polyester foam để nó không bị vỡ khi vận chuyển)
B.
The young boy packed the ceramic vase in polyester foam so it didn't get broken in the post.
Ở câu gốc không đề cập đến việc có vỡ hay không mà chỉ nói đến mong muốn là muốn không vỡ trong khi vế 2 câu B lại khẳng định chắc chắn một hành động xảy ra trong quá khứ là không vỡ => Xa nghĩa
C. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam so as it wouldn't get broken in the post.
Phân tích ngữ pháp, so as to + V, so that + Cl => Đáp án C sai ngữ pháp
D. The young boy packed the ceramic vase in polyester foam for it didn't get broken in the post.
Về ý nghĩa, câu D và câu B đều xa nghĩa như nhau

2. The agreement ended three-month negotiation. It was signed two days ago.
Dịch:
Thỏa thuận đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài ba tháng. Nó được ký vào 2 ngày trước.
A. The agreement which ends three-month negotiation was signed two days ago.
B. The agreement which was signed two days ago lasted three months.
(Thỏa thuận ký hai ngày trước kéo dài ba tháng => Sai nghĩa)
C. The negotiation which lasted three months was signed two days ago.
(Cuộc đàm phàn kéo dài ba tháng được ký vào 2 ngày trước => Câu gốc là ký thỏa thuận => Sai nghĩa)
D. The agreement which was signed two days ago ended three-month negotiation.
(Thỏa thuận được ký hai ngày trước đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 3 tháng)

Câu A và câu D chỉ khác nhau về mệnh đề quan hệ, và theo quy tắc thông thường của mệnh đề quan hệ thì thông tin bổ sung sẽ ở giữa, và thông tin chính sẽ ở ngoài
=> Chọn D

3. "Why don't you participate in the volunteer work in summer?" said Anna.
Dịch:
“Tại sao bạn lại không tham gia vào các công việc tình nguyện trong hè nhỉ?” Anna hỏi
A. Anna suggested my participating in the volunteer work in summer.
(Anna đề xuất tôi tham gia vào công việc tình nguyện trong hè)
B.
Anna made me participate in the volunteer work in summer.
(Anna khiến tôi tham gia vào công việc tình nguyện trong hè => Sai nghĩa)
C. Anna asked me why not participate in the volunteer work in summer.
Đối với câu viết ở dạng gián tiếp, vì câu gốc không là wh_question nên câu viết lại không viết như thế này
D. Anna suggested me to participate in the volunteer work in summer.
Không tồn tại suggest sb to V

4. Jack is repairing the dish-washer in the kitchen at the moment.
Dịch:
Jack đang sửa máy rửa bát trong phòng bếp
A. The dish-washer is being repaired in the kitchen at the moment by Jack.
Trong câu bị động, nếu có sử dụng by + sb/sth cần tuân theo qui tắc nơi chốn + by + S + thời gian, câu A bị sai cấu trúc
B. The dish-washer is repaired in the kitchen by Jack at the moment.
Cấu trúc bị động ở dạng tiếp diễn là S + to be + being + V(p2) => câu B sai cấu trúc
C. The dish-washer is being repaired in the kitchen by Jack at the moment.
(Máy rửa bát đang được sửa ở trong bếp bởi Jack)
D.
The dish-washer is being repaired at the moment by Jack in the kitchen.
Trong câu bị động, nếu có sử dụng by + sb/sth cần tuân theo qui tắc nơi chốn + by + S + thời gian, câu D bị sai cấu trúc

5. She missed the opportunity to study abroad. She didn't realize the importance of English.
Dịch:
Cô ấy lỡ mất cơ hội đi du học. Cô ấy đã không nhận ra tầm quan trọng của tiếng Anh.
A. She hadn't realized the importance of English until she missed the opportunity to study abroad
(Cô ấy không nhận ra tầm quan trọng của tiếng Anh cho đến khi cô ấy lỡ mất cơ hội du học)
B.
Had she missed the opportunity to study abroad, she wouldn't have realized the importance of English.
(Nếu cô ấy lỡ cơ hội du học, cô ấy sẽ không nhận ra tầm quan trọng của tiếng Anh => Sai nghĩa khi áp dụng câu điều kiện loại 3)
C. It was only after she realized the importance of English that she missed the opportunity to study abroad.
(Chỉ sau khi cô ấy nhận ra tầm quan trọng của tiếng Anh, cô ấy bị lỡ cơ hội du học => Không thể hiện đúng và đủ nghĩa)
D. Not until she realized the importance of English did she miss the opportunity to study abroad.
(Mãi đến khi cô ấy nhận ra tầm quan trọng của tiếng Anh, cô ấy lỡ cơ hội du học => Sai nghĩa)

6. The police issued a warning on the television. A dangerous man had escaped from prison.
Dịch:
Cảnh sát đưa ra cảnh báo trên TV. Một gã đàn ông nguy hiểm vừa mới vượt ngục thành công.
A. A dangerous man had escaped from prison, so the police issued a warning on the television.
(Một gã đàn ông nguy hiểm vừa mới vượt ngục, nên cảnh sát đưa ra cảnh báo trên TV => Vì dangerous man vượt ngục nên cảnh sát mới đưa ra cảnh báo => Đúng nhất với nghĩa câu gốc)
B.
The police issued a warning on the television about a dangerous man had escaped from prison.
(Cảnh sát đưa ra cảnh báo trên TV về một gã đàn ông nguy hiểm vừa vượt ngục => Phân tích cấu tạo ngữ pháp câu này, vế sau rút gọn mệnh đề quan hệ khi không mang ý nghĩa thay thế cho chủ ngữ => Sai)
C. The police issued a warning on the television, namely, a dangerous man had escaped from prison.
(Cảnh sát đưa ra cảnh báo trên TV, tức là, một gã đàn ông nguy hiểm vừa vượt ngục => sau namely là sự giải thích rõ hơn về vấn đề chứ không nói đến việc cái A là về cái B)
D. A dangerous man had escaped from prison where the police issued a warning on the television.
(Một gã đàn ông nguy hiểm vừa vượt ngục, nơi mà cảnh sát đưa ra cảnh báo trên TV => Sai nghĩa)

7. It isn't just that the level of education of this school is high. It's that it's also been consistent for years.
Dịch:
Không chỉ trình độ học vấn của học sinh ở trường này rất cao. Mà nó còn giữ nguyên trong vài năm.
A. The level of education in this school, which is usually quite high, shows only slight variations from year to year.
(Trình độ học vấn của học sinh ở trường này, thứ luôn rất cao, chỉ thay đổi rất một lượng nhỏ từ năm nay qua năm khác => Sai nghĩa, câu gốc ghi không thay đổi)
B. The standard of education is not high in this school, but at least all the students are at the same level.
(Tiêu chuẩn học tập ở trường này thì không cao, nhưng ít nhất thì học lực của học sinh đều cân bằng nhau => Sai nghĩa)
C. Not only are the standards of education good in this school, but it also maintained those standards over the years.
(Không chỉ tiêu chuẩn học tập ở ngôi trường này rất tốt, tiêu chuẩn đó còn được giữ vững qua nhiều năm)
D.
It isn’t fair to deny that this school is successful, as it has had the same high standard for many years now.
(Rất không công bằng khi phủ nhận sự thành công của ngôi trường này, vì nó có cùng một tiêu chuẩn <học tập> rất cao trong nhiều năm => Xa nghĩa)

Điểm của các bạn
@Nguyễn Lan Hương 2907 6/7
@dtlam385 4/7
 
  • Like
Reactions: dtlam385
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom