Neither,either

C

chienkute_1999

Either và neither dùng cho câu phủ định

Either dùng ở đằng sau, neither dùng ở trước
 
U

uocmovahoaibao

Hình như đề của bạn sai rồi
Vì:
Either dùng ở đằng sau câu, neither dùng ở trước
Trong trường hợp trên, bạn có thể nói:
Neither do I
hoặc Me either

 
Last edited by a moderator:
N

nhungpro_196

Either và Neither giống nhau ở chỗ chỉ dùng trong các câu phủ định.
Nhưng:
- Either đứng cuối câu.
- Neither đứng đầu câu và phải mượn trợ động từ.
Nên xét câu của bạn thì có vẻ không được đúng lắm. Theo mình thì phải dùng như thế này:

- I will never go mountaineering again.
- Neither will I. / I won't, either.
 
D

dla

Me neither đúng rồi đó bạn :) trong cách nói thân mật, me neither ( thỉnh thoảng me either ) được dùng thay cho I ....n't either.

Khi dùng neither thì ko dùng not :
A: I can't swim.
B: Neither can I / Me neither

KHi dùng either thì phải có not:

A: I can't swim
B: I can't either.

người ta chỉ thỉnh thoảng dùng me either thôi, me neither được coi là đúng hơn vì lý do mình mới nói ở trên.
 
Top Bottom