Hóa 9 NaOH+H3PO4

nhungtuyetbui08@gmail.com

Học sinh
Thành viên
8 Tháng chín 2021
89
64
36
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Hòa tan 14,88g Na2O vào nước thu được dd A. Cho 14,2 g P2O5 vô nước thu đc dd B. Cho A và B thu đc ddC. cô cạn dd C thì thu được bao nhiêu gam chất rắn
2/ Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi dư thì thu được chất X. Hòa tan chất X vào 500g nước thì thu đc dd Y. Tính C% dd Y
3/ Cho 6,39g P2O5 vào 25ml dd H3PO4 6% (D=1,03g/ml). tính C% của dd H3PO4 trong dd tạo thành
 
  • Like
Reactions: thuyduongne113

NhungBui2008

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng ba 2022
14
11
6
14
Gia Lai
1/ Hòa tan 14,88g Na2O vào nước thu được dd A. Cho 14,2 g P2O5 vô nước thu đc dd B. Cho A và B thu đc ddC. cô cạn dd C thì thu được bao nhiêu gam chất rắn
2/ Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi dư thì thu được chất X. Hòa tan chất X vào 500g nước thì thu đc dd Y. Tính C% dd Y
3/ Cho 6,39g P2O5 vào 25ml dd H3PO4 6% (D=1,03g/ml). tính C% của dd H3PO4 trong dd tạo thành
 

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
1/ Hòa tan 14,88g Na2O vào nước thu được dd A. Cho 14,2 g P2O5 vô nước thu đc dd B. Cho A và B thu đc ddC. cô cạn dd C thì thu được bao nhiêu gam chất rắn
2/ Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi dư thì thu được chất X. Hòa tan chất X vào 500g nước thì thu đc dd Y. Tính C% dd Y
3/ Cho 6,39g P2O5 vào 25ml dd H3PO4 6% (D=1,03g/ml). tính C% của dd H3PO4 trong dd tạo thành
nhungtuyetbui08@gmail.com1. [imath]n_{Na_2O}[/imath] = 0,24 => [imath]n_{NaOH}[/imath]=0,48 (BT Na)
[imath]n_{P_2O_5}[/imath] = 0,1 => [imath]n_{H_3PO_4}[/imath]= 0,2
Ta có: T=[imath]\dfrac{0,48}{0,2}[/imath]=2,4 => tạo 2 muối [imath]Na_2HPO_4[/imath] và [imath]Na_3PO_4[/imath]
Đặt x, y lần lượt là mol [imath]Na_2HPO_4[/imath] và [imath]Na_3PO_4[/imath]
Ta có: BT Na: 2x+3y=0,48
BT P: x + y=0,2
=> x,y => khối lượng 2 muối

2. [imath]n_P[/imath]=0,2 => [imath]n_{H_3PO_4}[/imath]=0,2
=> C% [imath]H_3PO_4[/imath]= [imath]\dfrac{0,2.98}{500+0,2.98}[/imath].100%

3. [imath]n_{P_2O_5}[/imath] =0,045 => [imath]n_{H_3PO_4}[/imath]= 0,09=> [imath]m_{H_3PO_4}[/imath]=8,82
[imath]m_{H_3PO_4}[/imath] ban đầu trong dung dịch = 25.1,03.6%=1,545
=> C% [imath]H_3PO_4[/imath]= [imath]\dfrac{8,82+1,545}{25.1,03+6,39}[/imath].100%

Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn tham khảo thêm BT có giải tương tự tại đây: BT1, BT2, BT3
 
  • Love
Reactions: Myfriend_FPT

nhungtuyetbui08@gmail.com

Học sinh
Thành viên
8 Tháng chín 2021
89
64
36
1. [imath]n_{Na_2O}[/imath] = 0,24 => [imath]n_{NaOH}[/imath]=0,48 (BT Na)
[imath]n_{P_2O_5}[/imath] = 0,1 => [imath]n_{H_3PO_4}[/imath]= 0,2
Ta có: T=[imath]\dfrac{0,48}{0,2}[/imath]=2,4 => tạo 2 muối [imath]Na_2HPO_4[/imath] và [imath]Na_3PO_4[/imath]
Đặt x, y lần lượt là mol [imath]Na_2HPO_4[/imath] và [imath]Na_3PO_4[/imath]
Ta có: BT Na: 2x+3y=0,48
BT P: x + y=0,2
=> x,y => khối lượng 2 muối

2. [imath]n_P[/imath]=0,2 => [imath]n_{H_3PO_4}[/imath]=0,2
=> C% [imath]H_3PO_4[/imath]= [imath]\dfrac{0,2.98}{500+0,2.98}[/imath].100%

3. [imath]n_{P_2O_5}[/imath] =0,045 => [imath]n_{H_3PO_4}[/imath]= 0,09=> [imath]m_{H_3PO_4}[/imath]=8,82
[imath]m_{H_3PO_4}[/imath] ban đầu trong dung dịch = 25.1,03.6%=1,545
=> C% [imath]H_3PO_4[/imath]= [imath]\dfrac{8,82+1,545}{25.1,03+6,39}[/imath].100%

Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn tham khảo thêm BT có giải tương tự tại đây: BT1, BT2, BT3
thuyduongne113chị ơi cho em hỏi bài 1 x,y chị ra số mấy vậy ạ
 
View previous replies…

nhungtuyetbui08@gmail.com

Học sinh
Thành viên
8 Tháng chín 2021
89
64
36
  • Sad
Reactions: thuyduongne113

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
2 NaOH + H3PO4 -> Na2HPO4 + 2 H2O
a 0,5a 0,5 a a
3 NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3 H2O
b 0,3b 0,3b b
n NaOH=a+b=0,48
nH3PO4= 0,5a + 0,3b=0,2
=> a=0.28
b=0.2
em làm như này ạ nó ra khác lắm:)))
nhungtuyetbui08@gmail.comKhối lượng 2 muối em ra bao nhiêu á nhỏ nếu ra 30,16g là OK nha. Vì em đặt x,y khác chị á
x,y của chị là [imath]Na_2HPO_4[/imath] và [imath]Na_3PO_4[/imath] còn em x,y đều là của NaOH
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
2 NaOH + H3PO4 -> Na2HPO4 + 2 H2O
a 0,5a 0,5 a a
3 NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3 H2O
b 0,3b 0,3b b
n NaOH=a+b=0,48
nH3PO4= 0,5a + 0,3b=0,2
=> a=0.28
b=0.2
em làm như này ạ nó ra khác lắm:)))
nhungtuyetbui08@gmail.comSai phương trình cho ra Na3PO4

2 NaOH + H3PO4 -> Na2HPO4 + 2 H2O
a ------------------0,5a --------0,5a
3 NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3 H2O
b-------------- ---b/3----------b/3
n NaOH=a+b=0,48
nH3PO4= 0,5a + b/3 =0,2
=> a= b = 0.24
m muối= 0,12*142 + 0,08*164 = 30,16
 
Top Bottom