Mình có vài câu trong đề muốn hỏi(vừa lý thuyết vừa bài tập)

H

hangsn1

Re: Cont

tranglovely said:
Tiếp theo nữa nè:
9-Khi cho Cu & ddH2SO4 đặc vào một loại fân bón , thấy thoát khí ra màu nâu.Nếu cho dd kiềm vào loại fân bón trên , đun nóng, thấy có khí bay ra , làm xanh wì ẩm . Phân bón đó là:

A . Kali nitrat
B . Amoni nitrat
C . Canxi photphat
D . Amoni clorua


10-Clo có 2 đồng vị Cl(17;35) & Cl(17;37) , có Mtb =35,5 . Phần trăm về khối lượng of đồng vị Cl(17;37) chứa trong muối KClO3 là :

A . 7,24%
B . 7,05%
C . 7,55%
D . 7,85%

11-Hóa chất duy nhất để nhận biết các dd riêng biệt bị mất nhãn sau đây : (NH4)2SO4 ; AlCl3 ; FeCl3 ; Na2SO4 ; AgNO3 ; NH4Cl là :

A . NaCl
B . Ba(OH)2
C . HCl
D . NaOH


12-Câu nào sau đây sai :

A . Các thiết bị máy móc = sắt , tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hóa học.
B . Kloại có t/chất vật lý chung : tính dẻo , tính dẫn điện , dẫn nhiệt , có ánh kim.
C . Liên kết trong đa số tinh thể hợp kim vẫn là lkết kloại
D . Để đ/chế Mg , Al , dùng H2 or CO để khử õit kloại tương ứng ở nhiệt độ cao.


13-Trộn V1(lít) dd H2SO4 0,02M với V2 (lít) dd NaOH 0,035M , thu dd có pH=2 (cho V dd ko đổi) . Tỷ lệ V1/V2 :

A . 4/3
B . 2/3
C . 3/2
D . 3/4

9 B
10 . Gọi x là phần trăm của Cl(35) -> % của Cl(37) = 1-x
Thay vào CT Mtb= 35,5 -> x=0,75 -> % Cl(37) = 0,25
% khối lượng của Cl(37) = 0,25 *37 / ( 39+35,5 + 16*3)=7,55%
-> chọn C

11. chọn B

12. chọn D .cách duy nhất để điều chế Mg là điện phân nóng chảy muối clorua còn điều chế Al là điện phân nc Al2O3

13. chọn C
 
V

vipduongonline

câu 10 you tính thế à.
tui cũng tính ra Cl(37)=25%
nhưng bước típ theo tính khác
% khối lượng của Cl (37)=0.25*35.5/(39+35.5+16*3)
đáp án A
 
V

vipduongonline

thế này nhé
trong 122.5g KClO3 có 35.5 g Cl đúng không
trong 35.5 g Cl ấy có 0.25% là Cl37
như thê %Cl37= 0.25*35.5/122.5
 
Top Bottom