Hóa 12 Mg, $FeCO_3$,$Fe_3O_4$+$HNO_3$,HCl

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,369
1,658
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
xuan13122003@gmail.comĐLBTKL [imath]m_Z[/imath]=7,36(1)=>[imath]n_Z[/imath]=... (2)
Đặt [imath]n_{CO_2}[/imath]=b
Từ (1),(2)=>b=0,1 và a=0,02=> [imath]n_{FeCO_3}[/imath]=0,1
Y+ [imath]AgNO_3[/imath] dư tạo NO=> [imath]H^{+}[/imath] dư, [imath]NO_3^{-}[/imath] hết
BT N => [imath]NH_4^{+}[/imath] trong Y=0,02
Đặt [imath]n_{Fe_3O_4}[/imath]=x, [imath]n_{Mg}[/imath]=y, [imath]n_{HCl}[/imath]=z, [imath]n_{Ag}[/imath]=t
Ta có: 232x+24y+0,1.116=43,2 (3)
[imath]n_{H+}[/imath]=z+0,14=2[imath]n_O[/imath] + 2[imath]n_{CO_2}[/imath]+10[imath]n_{NH_4^{+}}[/imath]+ 4[imath]n_{NO}[/imath]phản ứng 1 + 12[imath]n_{N_2}[/imath]+ 4[imath]n_{NO}[/imath] phản ứng 2 (4)
BT e: [imath]n_{Fe_3O_4}[/imath] + 2.[imath]n_{Mg}[/imath] + [imath]n_{FeCO_3}[/imath]= x+2y+0,1=8.[imath]n_{NH_4^{+}}[/imath] + 3.[imath]n_{NO}[/imath] phản ứng 1+3.[imath]n_{NO}[/imath] phản ứng 2 + 10[imath]n_{N_2}[/imath]+[imath]n_{Ag}[/imath] (5)
Vì kết tủa gồm Ag và AgCl nên: 108t+143,5z=271,12 (6)
(3,4,5,6)=>x,y,z,t
=>Khối lượng Y
BT e: [imath]n_{Fe^{2+}}[/imath]= [imath]n_{Ag}[/imath] + 3[imath]n_{NO}[/imath] phản ứng 2
=> %[imath]FeCl_2[/imath]
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn có thể tham khảo thêm dạng toán này tại đây: BT hay
 
Top Bottom