Hóa 12 Cho 38,08 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,034
4,704
764
20
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
View attachment 210262
giúp em ngắn gọn dễ hiểu câu này với ạ
landghostGiải 2 phương trình 2 ẩn tính được [imath]n_{CO_2}=0,12 mol[/imath] và [imath]n_{H_2}=0,06 mol[/imath]
Gọi a, b là số mol của Fe và O trong hỗn hợp X
Hỗn hợp X gồm [imath]Fe, O, C[/imath] với [imath]n_C=0,12 mol[/imath]
Ta có: [imath]56a+16b+1,44=38,08[/imath]
Bảo toàn O [imath]\rarr n_{H_2O}=b-0,12.2=b-0,24[/imath]
Bảo toàn H [imath]\rarr n_{HCl}=2(b-0,24)+0,12=2b-0,36[/imath]
[imath]\rarr n_{Cl^-}=2b-0,36[/imath]
Kết tủa gồm [imath]Fe(OH)_2, Fe(OH)_3[/imath] với [imath]n_{OH^-}=n_{Cl^-}=2b-0,36[/imath]
Ta được thêm phương trình: [imath]56a+17(2b-0,36)=42,76[/imath]
Từ 2 pt tính được a, b
Đến đây thì bảo toàn O tính được [imath]n_{Fe_3O_4}[/imath] rồi bảo toàn Fe tính được [imath]n_{Fe}[/imath]

Còn vấn đề gì nữa thì e hỏi xuống phía dưới nhé!
Ngoài ra em có thể tham khảo thêm kiến thức tại : TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
 
  • Like
Reactions: thuyduongne113

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Ta quy đổi bài này về [imath]Fe, O , CO_2[/imath] nha
Gọi số mol kết tủa [imath]Fe(OH)_2 : a[/imath] mol và [imath]Fe(OH)_3:b[/imath] mol
=>[imath]m_{kt}=42,76 = 90a +107b[/imath]
từ đề bài ta giải ra được [imath]nCO_2= 0,12[/imath] mol và [imath]H_2: 0,06[/imath] mol
=>[imath]m_X= 38,08 = mFe + mO + mCO_2 = 56a + 56b + 16c + 5,28[/imath]=> [imath]56a + 56b +16c = 32,8[/imath]
BT(e): [imath]2a +3b= 2c +0,06.2[/imath] =>[imath]2a+3b-2c=0,12[/imath]
=>a= 0,38, b= 0,08 và c= 0,44 mol
BTNT(C)=>[imath]FeCO_3= 0,12[/imath] mol
BTNt(O) =>[imath]Fe_3O_4= 0,08[/imath] mol
BTNT(Fe)=>[imath]nFe = 0,1[/imath] mol
=>A
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
p/s: mình vừa thi cái đề này luôn á
 
Top Bottom