Ngoại ngữ [Lớp 11] Lớp học Tiếng Anh

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người JFBQ00181070411A
Topic này sẽ giúp mọi người ôn tập chương trình tiếng Anh 11 (mới). Nội dung topic sẽ được lấy từ sách giáo khoa và có bài tập thêm ở ngoài nửa ^^
Mình sẽ không post từ vựng của từng unit, các bạn hãy tìm hiểu qua từ điển. Tuy nhiên, bài tập liên quan đến từ vựng thì mình vẫn post.

Các thành viên trong lớp học
Võ Cao Hoài Phương - @Võ Cao Hoài Phương
Vũ Minh Thúy - @Băng Tâm Như Ngọc
Nguyễn Kim Thủy - @nkthuy@vinhthuan.edu.vn
Nguyễn Quang Trung - @Jotaro Kujo
Nguyễn Oanh - @ntoanh028@gmail.com
Phan Thanh Nhan - @karrywangtf2k1@gmail.com
Hồ Trần Khánh Ly - @khanhlyht

[Đang cập nhật]
Chúng ta vào bài mới luôn nha!
Unit 1: THE GENERATION GAP
Modal verbs: Must - Have to, Should - Ought to
I. So sánh Must - Have to
1. Dạng khẳng định
Must: Diễn tả sự cần thiết hay bắt buộc mang tính chủ quan (do người nói quyết định)

S + must + V
Ví dụ:
I must finish the exercises. (Tôi phải hoàn thành bài tập.)
[Tình huống: I'm going to have a party. (Tôi có ý định đi dự tiệc.)]
Have to: Diễn tả ý bắt buộc mang tính khách quan (do luật lệ, quy tắc hay người khác quyết định)

S + have to/ has to/ had to/ ... + V
Ví dụ:
I have to finish the exercises. (Tôi phải hoàn thành bài tập.)
[Tình huống: Tomorrow is the deadline. (Ngày mai là hạn cuối.)]
2. Dạng phủ định
Must not: Diễn tả ý cấm đoán

S + must not (mustn't) + V
Ví dụ:
You must not eat that. (Bạn không được phép ăn cái đó.)
[Tình huống: It's already stale. (Nó đã bị thiu rồi.)]
Not have to: Diễn tả ý không cần phải làm gì

S + do not (don't)/ does not (doesn't)/ did not (didn't)/ will not (won't)/ ... + have to + V
Ví dụ:
You do not have to eat that. (Bạn không cần phải ăn thứ đó.)
[Tình huống: I can see you dislike that. (Mình có thể thấy rằng bạn không thích nó.)]
II. So sánh Should - Ought to
Cả "should" và "ought to" được sử dụng khi hỏi và đưa ra lời khuyên hoặc gợi ý.
Giữa "should" và "ought to" có sự khác biệt nhỏ trong sắc thái của lời khuyên.
Should: Dùng cho lời khuyên mang tính chủ quan, thể hiện quan điểm cá nhân của người nói
VD: She should go to bed early
Ought to: Dùng với những lời khuyên mang yếu tố khách quan, tức là có sự tác động của ngoại cảnh như luật lệ, bổn phận hay quy tắc
VD: She ought to finish the report by 10 a.m

III. Bài tập
A) Underline the correct words to complete the sentences.
1. I think you should/shouldn't talk to your parents about it. I'm sure they will give you the best advice
2. I don't think you ought/ought not to do your brother's homework. He must do it himself
3. You must/mustn't finish your homework before you go out with your friends
4. At our school, we have to/don't have to wear uniforms. It's a rule
5. You mustn't/don't have to take photographs here. This is a restricted area
B) Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets.
1. It would be a good idea for you to talk to your parents about your problem (ought)
2. You are not allowed to use your mobile phone in the examination room (must)
3. It is not necessary for me to type my essay (have to)
4. I'd advise you to tell the truth to your family (should)
5. It is necessary for young people to plan their future career carefully. (must)
 
Last edited:

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
A) Underline the correct words to complete the sentences.
1. I think you should/shouldn't talk to your parents about it. I'm sure they will give you the best advice
2. I don't think you ought/ought not to do your brother's homework. He must do it himself
3. You must/mustn't finish your homework before you go out with your friends
4. At our school, we have to/don't have to wear uniforms. It's a rule
5. You mustn't/don't have to take photographs here. This is a restricted area
B) Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets.
1. It would be a good idea for you to talk to your parents about your problem (ought)
You ought to talk to your parents about your problem
2. You are not allowed to use your mobile phone in the examination room (must)
You must not use your mobile phone in the examination room
3. It is not necessary for me to type my essay (have to)
I don't have to type my essay
4. I'd advise you to tell the truth to your family (should)
You should tell the truth to your family
5. It is necessary for young people to plan their future career carefully. (must)
Young people must plan their future career carefully.
 
  • Like
Reactions: one_day

Ngọc Trâm 2018

Học sinh
Thành viên
7 Tháng chín 2017
29
15
21
An Giang
III. Bài tập
A) Underline the correct words to complete the sentences.
1. I think you should/shouldn't talk to your parents about it. I'm sure they will give you the best advice
Tôi nghĩ bạn nên nói với ba mẹ về nó. tôi chắc họ sẽ giúp bạn tốt hơn.

2. I don't think you ought/ought not to do your brother's homework. He must do it himself
Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm bài tập về nhà của em bạn. Cậu ấy phải tự làm nó.

3. You must/mustn't finish your homework before you go out with your friends
Bạn phải hoàn thành bài tập của bạn trước khi bạn đi ra ngoài với bạn của bạn

4. At our school, we have to/don't have to wear uniforms. It's a rule
Ở trường, chúng ta mặc đồng phục. Đây là quy định.

5. You mustn't/don't have to take photographs here. This is a restricted area
Bạn không được chụp ảnh ở đây. Đây là khu cấm.
B) Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets.
1. It would be a good idea for you to talk to your parents about your problem (ought)
You ought to talk to your parents about your problem.

2. You are not allowed to use your mobile phone in the examination room (must)
You mustn't use you mobile phone in the examination room.

3. It is not necessary for me to type my essay (have to)
I haven't to necessary for me to type my essay

4. I'd advise you to tell the truth to your family (should)
I think you should tell the truth to your family

5. It is necessary for young people to plan their future career carefully. (must)
Young people must plan their future career carefully.
 
  • Like
Reactions: Vi Nguyen

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
A) Underline the correct words to complete the sentences.
1. I think you should/shouldn't talk to your parents about it. I'm sure they will give you the best advice
Tôi nghĩ bạn nên nói với ba mẹ về nó. tôi chắc họ sẽ giúp bạn tốt hơn.

2. I don't think you ought/ought not to do your brother's homework. He must do it himself
Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm bài tập về nhà của em bạn. Cậu ấy phải tự làm nó.

3. You must/mustn't finish your homework before you go out with your friends
Bạn phải hoàn thành bài tập của bạn trước khi bạn đi ra ngoài với bạn của bạn

4. At our school, we have to/don't have to wear uniforms. It's a rule
Ở trường, chúng ta mặc đồng phục. Đây là quy định.

5. You mustn't/don't have to take photographs here. This is a restricted area
Bạn không được chụp ảnh ở đây. Đây là khu cấm.

B) Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets.
1. It would be a good idea for you to talk to your parents about your problem (ought)
You ought to talk to your parents about your problem.

2. You are not allowed to use your mobile phone in the examination room (must)
You mustn't use you mobile phone in the examination room. (you -> your)

3. It is not necessary for me to type my essay (have to)
I haven't to necessary for me to type my essay (haven't to -> don't have to)

4. I'd advise you to tell the truth to your family (should)
I think you should tell the truth to your family

5. It is necessary for young people to plan their future career carefully. (must)
Young people must plan their future career carefully.

Bạn xem lại câu 2, 3 phần B nha
----

Key
A) Underline the correct words to complete the sentences.

1. I think you should/shouldn't talk to your parents about it. I'm sure they will give you the best advice
2. I don't think you ought/ought not to do your brother's homework. He must do it himself
3. You must/mustn't finish your homework before you go out with your friends
4. At our school, we have to/don't have to wear uniforms. It's a rule
5. You mustn't/don't have to take photographs here. This is a restricted area

B) Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets.
1. It would be a good idea for you to talk to your parents about your problem (ought)
You ought to talk to your parents about your problem
2. You are not allowed to use your mobile phone in the examination room (must)
You must not use your mobile phone in the examination room
3. It is not necessary for me to type my essay (have to)
I don't have to type my essay
4. I'd advise you to tell the truth to your family (should)
You should tell the truth to your family
5. It is necessary for young people to plan their future career carefully. (must)
Young people must plan their future career carefully.
----
@Võ Cao Hoài Phương
@Băng Tâm Như Ngọc : 10đ
@nkthuy@vinhthuan.edu.vn : 8đ


Bài tập ngữ pháp (tiếp theo)
I. Complete the following sentences with should or ought to in the either positive or negative form
1. I'm having so much fun at the party, but I ______ go home now to revise the grammar points for my English test tomorrow.
2. Your English is very good. You _____ worry so much. You _____ relax now
3. I have prepared carefully for the test. I know I _____ panic, but I can't help it.
4. You _____ create problems for yourself now. Instead, you ____ take a break

II. Complete the following sentences with must/mustn't or have to/has to or don't have to/doesn't have to
1. I ________ wash up after dinner, and my brother _____ clean the floor. That's the rule in my family
2. You _____ argue with your father all the time. Try to listen to his advice
3. You _____ wear a nice dress tonight. You can't go to the concert in these old jeans
4. I like Sundays because I ______ get up early
-----

@Võ Cao Hoài Phương @Băng Tâm Như Ngọc @nkthuy@vinhthuan.edu.vn
 
Last edited:

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
. Complete the following sentences with shouldor ought to in the either positive or negative form
1. I'm having so much fun at the party, but I ___should___ go home now to revise the grammar points for my English test tomorrow.
2. Your English is very good. You _shouldn't____ worry so much. You ____should_ relax now
3. I have prepared carefully for the test. I know I __shouldn't__ panic, but I can't help it.
4. You __ought not to___ create problems for yourself now. Instead, you __ought to__ take a break
II. Complete the following sentences withmust/mustn't or have to/has to or don't have to/doesn't have to
1. I ____must____ wash up after dinner, and my brother __must___ clean the floor. That's the rule in my family
2. You __must___ argue with your father all the time. Try to listen to his advice
3. You _have not to____ wear a nice dress tonight. You can't go to the concert in these old jeans
4. I like Sundays because I ___have not to___ get up early
 

Võ Cao Hoài Phương

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng tám 2017
19
24
16
20
TP Hồ Chí Minh
Bạn xem lại câu 2, 3 phần B nha
----

Key
A) Underline the correct words to complete the sentences.

1. I think you should/shouldn't talk to your parents about it. I'm sure they will give you the best advice
2. I don't think you ought/ought not to do your brother's homework. He must do it himself
3. You must/mustn't finish your homework before you go out with your friends
4. At our school, we have to/don't have to wear uniforms. It's a rule
5. You mustn't/don't have to take photographs here. This is a restricted area

B) Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets.
1. It would be a good idea for you to talk to your parents about your problem (ought)
You ought to talk to your parents about your problem
2. You are not allowed to use your mobile phone in the examination room (must)
You must not use your mobile phone in the examination room
3. It is not necessary for me to type my essay (have to)
I don't have to type my essay
4. I'd advise you to tell the truth to your family (should)
You should tell the truth to your family
5. It is necessary for young people to plan their future career carefully. (must)
Young people must plan their future career carefully.
----
@Võ Cao Hoài Phương
@Băng Tâm Như Ngọc : 10đ
@nkthuy@vinhthuan.edu.vn : 8đ


Bài tập ngữ pháp (tiếp theo)
I. Complete the following sentences with should or ought to in the either positive or negative form
1. I'm having so much fun at the party, but I ______ go home now to revise the grammar points for my English test tomorrow.
2. Your English is very good. You _____ worry so much. You _____ relax now
3. I have prepared carefully for the test. I know I _____ panic, but I can't help it.
4. You _____ create problems for yourself now. Instead, you ____ take a break

II. Complete the following sentences with must/mustn't or have to/has to or don't have to/doesn't have to
1. I ________ wash up after dinner, and my brother _____ clean the floor. That's the rule in my family
2. You _____ argue with your father all the time. Try to listen to his advice
3. You _____ wear a nice dress tonight. You can't go to the concert in these old jeans
4. I like Sundays because I ______ get up early
-----

@Võ Cao Hoài Phương @Băng Tâm Như Ngọc @nkthuy@vinhthuan.edu.vn
I. 1. ought to
2. shouldn't / should
3. ought not to
4. should/ ought not to
II 1. have to / has to
2. mustn't
3. must
4. don't have to
em xin lỗi lâu nay em bạn việc không lên diễn dàn nên lỡ mất 1 phần bài tập. mong mọi người thứ lỗi.
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
. Complete the following sentences with shouldor ought to in the either positive or negative form
1. I'm having so much fun at the party, but I ___should___ go home now to revise the grammar points for my English test tomorrow.
2. Your English is very good. You _shouldn't____ worry so much. You ____should_ relax now
3. I have prepared carefully for the test. I know I __shouldn't__ panic, but I can't help it.
4. You __ought not to___ create problems for yourself now. Instead, you __ought to__ take a break
II. Complete the following sentences with must/mustn't or have to/has to or don't have to/doesn't have to
1. I ____must____ wash up after dinner, and my brother __must___ clean the floor. That's the rule in my family
2. You __must___ argue with your father all the time. Try to listen to his advice
3. You _have not to____ wear a nice dress tonight. You can't go to the concert in these old jeans
4. I like Sundays because I ___have not to___ get up early

6/11.
Bạn cần xem lại kiến thức phần Must - Have to
I. 1. ought to
2. shouldn't / should
3. ought not to

4. should/ ought not to
II 1. have to / has to
2. mustn't
3. must
4. don't have to
em xin lỗi lâu nay em bạn việc không lên diễn dàn nên lỡ mất 1 phần bài tập. mong mọi người thứ lỗi.
9/11.
-----

KEY
I. Complete the following sentences with should or ought to in the either positive or negative form
1. I'm having so much fun at the party, but I ought to go home now to revise the grammar points for my English test tomorrow.
2. Your English is very good. You shouldn't worry so much. You ought to relax now
3. I have prepared carefully for the test. I know I shouldn't panic, but I can't help it.
4. You oughtn't create problems for yourself now. Instead, you should take a break
II. Complete the following sentences with must/mustn't or have to/has to or don't have to/doesn't have to
1. I have to wash up after dinner, and my brother has to clean the floor. That's the rule in my family
2. You mustn't argue with your father all the time. Try to listen to his advice
3. You must wear a nice dress tonight. You can't go to the concert in these old jeans
4. I like Sundays because I don't have to get up early
 

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
6/11.
Bạn cần xem lại kiến thức phần Must - Have to

9/11.
-----

KEY
I. Complete the following sentences with should or ought to in the either positive or negative form
1. I'm having so much fun at the party, but I ought to go home now to revise the grammar points for my English test tomorrow.
2. Your English is very good. You shouldn't worry so much. You ought to relax now
3. I have prepared carefully for the test. I know I shouldn't panic, but I can't help it.
4. You oughtn't create problems for yourself now. Instead, you should take a break
II. Complete the following sentences with must/mustn't or have to/has to or don't have to/doesn't have to
1. I have to wash up after dinner, and my brother has to clean the floor. That's the rule in my family
2. You mustn't argue with your father all the time. Try to listen to his advice
3. You must wear a nice dress tonight. You can't go to the concert in these old jeans
4. I like Sundays because I don't have to get up early
Thật sự mà nói mình còn rất mơ hồ về khoản này
Dù bạn có giải thích rõ ở trên cơ mà , khi hiểu nghĩa từng câu thì ... vẫn như cũ
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
BÀI TẬP TỪ VỰNG
I. Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as on word.
1. nuclear
2. generation
3. table
4. house
5. junk
6. soft
7. hair
8. foot
9. school

a. style
b. drinks
c. food
d. steps
e. children
f. hold
g. family
h. gap
i. manners

II. Complete each question with one of the compound nouns in I.
1. Have your parents ever complained about your _________ ?
2. Why is there a ________ between parents and children?
3. Is the ______ the perfect type of family?
4. Why are soft drinks and ________ not good for our health?
5. Do you think ______ should wear uniforms?
-----

@Võ Cao Hoài Phương @Băng Tâm Như Ngọc @nkthuy@vinhthuan.edu.vn @Jotaro Kujo @ntoanh028@gmail.com @karrywangtf2k1@gmail.com @khanhlyht
 
  • Like
Reactions: Ngọc Trâm 2018

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
Cụ thể là câu nào vậy bạn? Mình thấy bạn hay quên chia thể phủ định
Xin lỗi, trí nhớ mình khá kém, mấy câu ấy mình bị mơ hồ về nghĩa dù hiểu nhưng vẫn không áp dụng được cách phân biệt của bạn, nên câu được câu không, làm lại chưa chắc đã đúng ^ ^
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I. Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as on word.
1g. nuclear family
2h. generation gap
3i. table manners
4.f house hold
5c. junk food
6b. soft drinks
7a. hair style
8d. foot steps
9e. school children

II. Complete each question with one of the compound nouns in I.
1. Have your parents ever complained about your table manners ?
2. Why is there a generation gap between parents and children?
3. Is the nuclear family the perfect type of family?
4. Why are soft drinks and junk food not good for our health?
5. Do you think school children should wear uniforms?
 

Dương Hà Bảo Ngọc

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng chín 2017
382
337
76
20
TP Hồ Chí Minh
Cheonan Girls' High School
Chào mọi người JFBQ00181070411A
Topic này sẽ giúp mọi người ôn tập chương trình tiếng Anh 11 (mới). Nội dung topic sẽ được lấy từ sách giáo khoa và có bài tập thêm ở ngoài nửa ^^
Mình sẽ không post từ vựng của từng unit, các bạn hãy tìm hiểu qua từ điển. Tuy nhiên, bài tập liên quan đến từ vựng thì mình vẫn post.

Các thành viên trong lớp học
Võ Cao Hoài Phương - @Võ Cao Hoài Phương
Vũ Minh Thúy - @Băng Tâm Như Ngọc
Nguyễn Kim Thủy - @nkthuy@vinhthuan.edu.vn
Nguyễn Quang Trung - @Jotaro Kujo
Nguyễn Oanh - @ntoanh028@gmail.com
Phan Thanh Nhan - @karrywangtf2k1@gmail.com
Hồ Trần Khánh Ly - @khanhlyht

[Đang cập nhật]
Chúng ta vào bài mới luôn nha!
Unit 1: THE GENERATION GAP
Modal verbs: Must - Have to, Should - Ought to
I. So sánh Must - Have to
1. Dạng khẳng định
Must: Diễn tả sự cần thiết hay bắt buộc mang tính chủ quan (do người nói quyết định)

S + must + V
Ví dụ:
I must finish the exercises. (Tôi phải hoàn thành bài tập.)
[Tình huống: I'm going to have a party. (Tôi có ý định đi dự tiệc.)]
Have to: Diễn tả ý bắt buộc mang tính khách quan (do luật lệ, quy tắc hay người khác quyết định)

S + have to/ has to/ had to/ ... + V
Ví dụ:
I have to finish the exercises. (Tôi phải hoàn thành bài tập.)
[Tình huống: Tomorrow is the deadline. (Ngày mai là hạn cuối.)]
2. Dạng phủ định
Must not: Diễn tả ý cấm đoán

S + must not (mustn't) + V
Ví dụ:
You must not eat that. (Bạn không được phép ăn cái đó.)
[Tình huống: It's already stale. (Nó đã bị thiu rồi.)]
Not have to: Diễn tả ý không cần phải làm gì

S + do not (don't)/ does not (doesn't)/ did not (didn't)/ will not (won't)/ ... + have to + V
Ví dụ:
You do not have to eat that. (Bạn không cần phải ăn thứ đó.)
[Tình huống: I can see you dislike that. (Mình có thể thấy rằng bạn không thích nó.)]
II. So sánh Should - Ought to
Cả "should" và "ought to" được sử dụng khi hỏi và đưa ra lời khuyên hoặc gợi ý.
Giữa "should" và "ought to" có sự khác biệt nhỏ trong sắc thái của lời khuyên.
Should: Dùng cho lời khuyên mang tính chủ quan, thể hiện quan điểm cá nhân của người nói
VD: She should go to bed early
Ought to: Dùng với những lời khuyên mang yếu tố khách quan, tức là có sự tác động của ngoại cảnh như luật lệ, bổn phận hay quy tắc
VD: She ought to finish the report by 10 a.m

III. Bài tập
A) Underline the correct words to complete the sentences.
1. I think you should/shouldn't talk to your parents about it. I'm sure they will give you the best advice
2. I don't think you ought/ought not to do your brother's homework. He must do it himself
3. You must/mustn't finish your homework before you go out with your friends
4. At our school, we have to/don't have to wear uniforms. It's a rule
5. You mustn't/don't have to take photographs here. This is a restricted area
B) Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets.
1. It would be a good idea for you to talk to your parents about your problem (ought)
2. You are not allowed to use your mobile phone in the examination room (must)
3. It is not necessary for me to type my essay (have to)
4. I'd advise you to tell the truth to your family (should)
5. It is necessary for young people to plan their future career carefully. (must)
Key
A) Underline the correct words to complete the sentences.

1. I think you should/shouldn't talk to your parents about it. I'm sure they will give you the best advice
2. I don't think you ought/ought not to do your brother's homework. He must do it himself
3. You must/mustn't finish your homework before you go out with your friends
4. At our school, we have to/don't have to wear uniforms. It's a rule
5. You mustn't/don't have to take photographs here. This is a restricted area
B) Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets.
1. It would be a good idea for you to talk to your parents about your problem (ought)
You ought to talk to your parents about your problem
2. You are not allowed to use your mobile phone in the examination room (must)
You must not use your mobile phone in the examination room
3. It is not necessary for me to type my essay (have to)
I don't have to type my essay
4. I'd advise you to tell the truth to your family (should)
You should tell the truth to your family
5. It is necessary for young people to plan their future career carefully. (must)
Young people must plan their future career carefully.
I. 1. ought to
2. shouldn't / should
3. ought not to
4. should/ ought not to
II 1. have to / has to
2. mustn't
3. must
4. don't have to
----
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
Key
A) Underline the correct words to complete the sentences.

1. I think you should/shouldn't talk to your parents about it. I'm sure they will give you the best advice
2. I don't think you ought/ought not to do your brother's homework. He must do it himself
3. You must/mustn't finish your homework before you go out with your friends
4. At our school, we have to/don't have to wear uniforms. It's a rule
5. You mustn't/don't have to take photographs here. This is a restricted area
B) Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets.
1. It would be a good idea for you to talk to your parents about your problem (ought)
You ought to talk to your parents about your problem
2. You are not allowed to use your mobile phone in the examination room (must)
You must not use your mobile phone in the examination room
3. It is not necessary for me to type my essay (have to)
I don't have to type my essay
4. I'd advise you to tell the truth to your family (should)
You should tell the truth to your family
5. It is necessary for young people to plan their future career carefully. (must)
Young people must plan their future career carefully.
I. 1. ought to
2. shouldn't / should
3. ought not to
4. should/ ought not to
II 1. have to / has to
2. mustn't
3. must
4. don't have to
----
Bạn làm bài ở #10 nha, bài này mình up key rồi
 

Ngọc Trâm 2018

Học sinh
Thành viên
7 Tháng chín 2017
29
15
21
An Giang

BÀI TẬP TỪ VỰNG
I. Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as on word.
1. nuclear + h. gap
2. generation+i. manners
3. table+f. hold
4. house + g. family
5. junk + b. drinks
6. soft+c. food
7. hair+a. style
8. foot+d. steps
9. school +e. children


II. Complete each question with one of the compound nouns in I.
1. Have your parents ever complained about your hair style?
2. Why is there a nuclear gap between parents and children?
3. Is the house family the perfect type of family?
4. Why are soft drinks and soft food not good for our health?
5. Do you think school children should wear uniforms?

Mình mấy hôm nay bận nên bài làm nhanh, sai nhiều:oops:
 

karrywangtf2k1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
310
116
74
21
Khánh Hòa
A) Underline the correct words to complete the sentences.
1. I think you should/shouldn't talk to your parents about it. I'm sure they will give you the best advice
2. I don't think you ought/ought not to do your brother's homework. He must do it himself
3. You must/mustn't finish your homework before you go out with your friends
4. At our school, we have to/don't have to wear uniforms. It's a rule
5. You mustn't/don't have to take photographs here. This is a restricted area
B) Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets.
1. I think you ought to talk to your parents about your problem
2. you mustn't use your mobile phone in the examination room
3. I have not to type my essay
4. You should tell the truth to your family.
5. Young people must plan their future career carefully.

Bài này mình up key ở #7 rồi
 
Last edited by a moderator:

karrywangtf2k1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
310
116
74
21
Khánh Hòa
I. Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as on word.
1. nuclear- g.family
2. generation-h.gap
3. table-i.manners
4. house-f.hold
5. junk-c.food
6. soft-b.drinks
7. hair-a.style
8. foot-d.steps
9. school-e.children


II. Complete each question with one of the compound nouns in I.
1. Have your parents ever complained about your hair style ?
2. Why is there a generation gap between parents and children?
3. Is the house hold the perfect type of family?
4. Why are soft drinks and junk food not good for our health?
5. Do you think children should wear uniforms?
 

ntoanh028@gmail.com

Học sinh
Thành viên
7 Tháng chín 2017
3
1
21
BÀI TẬP TỪ VỰNG
I. Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as on word.
1-g. nuclear family
2-h. generation gap
3-i. table manners
4-f. house hold
5-c. junk food
6-b. soft drinks
7-a. hair style
8-d. foot steps
9-e. school children


II. Complete each question with one of the compound nouns in I.
1. Have your parents ever complained about your table manners/ hair style?
2. Why is there a generation gap between parents and children?
3. Is the nuclear family the perfect type of family?
4. Why are soft drinks and junk food not good for our health?
5. Do you think school children should wear uniforms?
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
Xin lỗi, trí nhớ mình khá kém, mấy câu ấy mình bị mơ hồ về nghĩa dù hiểu nhưng vẫn không áp dụng được cách phân biệt của bạn, nên câu được câu không, làm lại chưa chắc đã đúng ^ ^
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I. Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as on word.
1g. nuclear family
2h. generation gap
3i. table manners
4.f house hold (->household - viết liền)
5c. junk food
6b. soft drinks
7a. hair style (->hairstyle)
8d. foot steps (-> footsteps)
9e. school children (-> schoolchildren)
7/9

II. Complete each question with one of the compound nouns in I.
1. Have your parents ever complained about your table manners ?
2. Why is there a generation gap between parents and children?
3. Is the nuclear family the perfect type of family?
4. Why are soft drinks and junk food not good for our health?
5. Do you think school children should wear uniforms?
4.5/5

BÀI TẬP TỪ VỰNG
I. Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as on word.
1. nuclear + h. gap
2. generation+i. manners
3. table+f. hold
4. house + g. family
5. junk + b. drinks
6. soft+c. food
7. hair+a. style
8. foot+d. steps
9. school +e. children

3/9

II. Complete each question with one of the compound nouns in I.

1. Have your parents ever complained about your hair style? (-> hairstyle - viết liền)
2. Why is there a nuclear gap between parents and children?
3. Is the house family the perfect type of family?
4. Why are soft drinks and soft food not good for our health?

5. Do you think school children should wear uniforms?
Mình mấy hôm nay bận nên bài làm nhanh, sai nhiều:oops:
1/5


I. Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as on word.
1. nuclear- g.family
2. generation-h.gap
3. table-i.manners
4. house-f.hold
5. junk-c.food
6. soft-b.drinks
7. hair-a.style
8. foot-d.steps
9. school-e.children

9/9
II. Complete each question with one of the compound nouns in I.
1. Have your parents ever complained about your
hair style ? (-> hairstyle)
2. Why is there a generation gap between parents and children?
3. Is the
house hold the perfect type of family? (-> household)
4. Why are soft drinks and junk food not good for our health?
5. Do you think
children should wear uniforms? (-> schoolchildren)
3/5
BÀI TẬP TỪ VỰNG
I. Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as on word.
1-g. nuclear family
2-h. generation gap
3-i. table manners
4-f.
house hold (-> household)
5-c. junk food
6-b. soft drinks
7-a.
hair style (-> hairstyle)
8-d. foot steps (-> footsteps)
9-e. school children (-> schoolchildren)
7/10

II. Complete each question with one of the compound nouns in I.
1. Have your parents ever complained about your
table manners/ hair style?
2. Why is there a generation gap between parents and children?
3. Is the nuclear family the perfect type of family?
4. Why are soft drinks and junk food not good for our health?
5. Do you think
school children should wear uniforms?
4.5/5
KEY
I. Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as on word.
1. nuclear
2. generation
3. table
4. house
5. junk
6. soft
7. hair
8. foot
9. school

a. style
b. drinks
c. food
d. steps
e. children
f. hold
g. family
h. gap
i. manners
=> 1g 2h 3i 4f 5c 6b 7a 8d 9e

II. Complete each question with one of the compound nouns in I.
1. Have your parents ever complained about your ___table manners/ hairstyle______ ?
2. Why is there a ___generation gap_____ between parents and children?
3. Is the __nuclear family____ the perfect type of family?
4. Why are soft drinks and ___junk food_____ not good for our health?
5. Do you think __schoolchildren____ should wear uniforms?
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
Skill: Reading
Where do conflicts come from?
reading (1).jpg
reading (2).jpg
Read the text (page 10) carefully. Answer the following questions
1. Why do most parents still treat their teenage children like small kids?
2. What do children want to be and do as they grow up?
3. Why are parents concerned about the clothes their teenage children want to wear?
4. How do parents want their children to spend their free time?
5. Do all parents let their children choose a university and career?
Match the highlighted words in the text (page 10) with the definitions below
1. have enough money to buy something
2. make somebody accept the same opinions or ideas
3. the name given to a product by the company that produces it
4. standards of behaviour that are typical or accepted within a particular group or society
5. situations in which people are involved in a serious disagreement or argument
-----
@Võ Cao Hoài Phương @Băng Tâm Như Ngọc @nkthuy@vinhthuan.edu.vn @Jotaro Kujo @ntoanh028@gmail.com @karrywangtf2k1@gmail.com @khanhlyht
 
Last edited:

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
Chờ mãi mà chưa thấy bạn nào làm :r3
Nên mình sẽ đăng 1 vài chiến thuật nhỏ khi làm bài Reading nha :r2

Reading strategies:
Always look at the text first before you look at the questions to have a general idea what it's about
Read the questions and underline key words from the questions
Scan the text for key words and synonyms of key words from the questions
Read the sentences around the key words to get the information needed
----

@Băng Tâm Như Ngọc @nkthuy@vinhthuan.edu.vn @ntoanh028@gmail.com @Võ Cao Hoài Phương @Jotaro Kujo @karrywangtf2k1@gmail.com @khanhlyht
 
Top Bottom