Ngoại ngữ [Lớp 11] Lớp học Tiếng Anh

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
96
Nghệ An
Chờ mãi mà chưa thấy bạn nào làm :r3
Nên mình sẽ đăng 1 vài chiến thuật nhỏ khi làm bài Reading nha :r2

Reading strategies:
Always look at the text first before you look at the questions to have a general idea what it's about
Read the questions and underline key words from the questions
Scan the text for key words and synonyms of key words from the questions
Read the sentences around the key words to get the information needed
----

@Băng Tâm Như Ngọc @nkthuy@vinhthuan.edu.vn @ntoanh028@gmail.com @Võ Cao Hoài Phương @Jotaro Kujo @karrywangtf2k1@gmail.com @khanhlyht
Cái này theo mình nghĩ là do mấy bạn ý không hiểu đề lắm hoặc do bạn không trích cả đoạn văn đó ra chẳng hạn
Như bạn @Băng Tâm Như Ngọc nghe nói là học chương trình mới nên sách 11 còn chả có nói gì... haizzz không làm được
Bạn có thể chụp đoạn văn đó lên xem thế nào
Chứ đọc hiểu thì ... không khó chỗ không biết chiến thuật đâu
 
  • Like
Reactions: one_day

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
Cái này theo mình nghĩ là do mấy bạn ý không hiểu đề lắm hoặc do bạn không trích cả đoạn văn đó ra chẳng hạn
Như bạn @Băng Tâm Như Ngọc nghe nói là học chương trình mới nên sách 11 còn chả có nói gì... haizzz không làm được
Bạn có thể chụp đoạn văn đó lên xem thế nào
Chứ đọc hiểu thì ... không khó chỗ không biết chiến thuật đâu
Mình xin lỗi vì mình không biết hiện tại các bạn học sách thường hay thí điểm. Mình đã cập nhật bài đọc ở #19. Mình sẽ sớm tìm bản ebook của cuốn sách để mọi người thuận tiện trong việc trao đổi hơn. Cảm ơn bạn đã góp ý.
 

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
Read the text (page 10) carefully. Answer the following questions
1. Why do most parents still treat their teenage children like small kids?
20171005_193441.jpg
2. What do children want to be and do as they grow up?
20171005_193818.jpg
3. Why are parents concerned about the clothes their teenage children want to wear?
20171005_194207.jpg
4. How do parents want their children to spend their free time?
20171005_194339.jpg
5. Do all parents let their children choose a university and career?
Yes. They do
Match the highlighted words in the text (page 10) with the definitions below
1. have enough money to buy something-- afford
2. make somebody accept the same opinions or ideas - impose
3. the name given to a product by the company that produces it-- brand name
4. standards of behaviour that are typical or accepted within a particular group or society--- norms
5. situations in which people are involved in a serious disagreement or argument --conflicts

Xấu hổ quá, xin lỗi bạn , mình hơi lười :p
 
  • Like
Reactions: one_day

karrywangtf2k1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
310
116
74
21
Khánh Hòa
Chờ mãi mà chưa thấy bạn nào làm :r3
Nên mình sẽ đăng 1 vài chiến thuật nhỏ khi làm bài Reading nha :r2

Reading strategies:
Always look at the text first before you look at the questions to have a general idea what it's about
Read the questions and underline key words from the questions
Scan the text for key words and synonyms of key words from the questions
Read the sentences around the key words to get the information needed
----

@Băng Tâm Như Ngọc @nkthuy@vinhthuan.edu.vn @ntoanh028@gmail.com @Võ Cao Hoài Phương @Jotaro Kujo @karrywangtf2k1@gmail.com @khanhlyht
giờ mik làm bài nào đây b???
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
Read the text (page 10) carefully. Answer the following questions
1. Why do most parents still treat their teenage children like small kids?
View attachment 24386
2. What do children want to be and do as they grow up?
View attachment 24389
3. Why are parents concerned about the clothes their teenage children want to wear?
View attachment 24396
4. How do parents want their children to spend their free time?
View attachment 24397
5. Do all parents let their children choose a university and career?
Yes. They do
4/5
Match the highlighted words in the text (page 10) with the definitions below
1. have enough money to buy something-- afford
2. make somebody accept the same opinions or ideas - impose
3. the name given to a product by the company that produces it-- brand name
4. standards of behaviour that are typical or accepted within a particular group or society--- norms
5. situations in which people are involved in a serious disagreement or argument --conflicts
5/5
Xấu hổ quá, xin lỗi bạn , mình hơi lười :p
KEY
Read the text (page 10) carefully. Answer the following questions
1. Why do most parents still treat their teenage children like small kids?
=> Because they strongly believe they know what is best for their children
2. What do children want to be and do as they grow up?
=> They want to be more independent, create their own opinions, and make their own decisions
3. Why are parents concerned about the clothes their teenage children want to wear?
=> They are worried because these clothes may break rules and norms of society, or distract them from schoolwork.
4. How do parents want their children to spend their free time?
=> They want their children to spend their time in a more useful way.
5. Do all parents let their children choose a university and career?
=> No, they don't. Some of them try to impose their choices of university or career on their children.
Match the highlighted words in the text (page 10) with the definitions below
1. have enough money to buy something --- afford
2. make somebody accept the same opinions or ideas --- impose
3. the name given to a product by the company that produces it --- brand name
4. standards of behaviour that are typical or accepted within a particular group or society --- norms
5. situations in which people are involved in a serious disagreement or argument --- conflicts
 
Last edited:

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
Mình tưởng là câu yes/no question chứ
Mình sửa rồi, cảm ơn bạn nha.
----

Unit 2: RELATIONSHIPS
Linking verbs (Động từ nối)
I. Định nghĩa
Động từ nối (Linking verbs) là các động từ:
+ Không mô tả hành động của chủ ngữ.
+ Nối chủ ngữ với một tính từ hoặc danh từ giúp mô tả hoặc nhận dạng chủ ngữ này.
Cấu trúc câu với động từ nối:

Subject + linking verb + adjective/ noun
VD: + The flowers look beautiful
+ She's an actress

II. Các động từ phổ biển
- Động từ "to be" là động từ nối phổ biển nhất trong tiếng Anh
VD: They were friends
The fireworks are amazing
- Một số động từ nối khác
a. feel, smell, taste, look, sound
VD: I felt excited during the trip
b. get, become, turn, grow
VD: The weather has turned hot
c. seem, appear, stay, remain
VD: Her father seems angry

III. Một số lưu ý

1. Lưu ý 1
Động từ nối diễn tả trạng thái của chủ thể
VD: The soup tastes good
Động từ chỉ hoạt động diễn tả hành động của chủ thể
VD: She is tasting the soup

2. Lưu ý 2
Động từ nối không thể dùng với trạng từ chỉ cách thức
VD: She appeared surprised at the news.
Động từ chỉ hoạt động có thể dùng với trạng từ chỉ cách thức
VD: A fairy appeared suddenly before him.

IV. Bài tập

Choose the verbs to complete the sentences. Make changes to the verb forms, if necessary
look, grow, sound, get, stay, seem
1. A: Jane wants to reconcile with her friend
B: That ____ goods
2. Children become more independent as they ____ older
3. I can't ____ awake any longer. I'm sleepy
4. Turn off the air-conditioner. It's ____ too cold in here
5. Getting involved in a romantic relationship does not ____ right for you now. You are too young
6. Jane broke up with his girlfriend, but he didn't ____ sad when I saw him
Underline the correct word to complete the sentences
1. What's the matter with you? You look (unhappy/unhappily)
2. We greeted the visitors (warm/warmly) and made them feel welcome
3. John (sudden/suddenly) appeared from behind the door and said hello to us
4. Ann felt (excited/excitedly) when Alan suggested a date
5. Who is he shouting at? He sounds very (angry/angrily)
6. He kept beeping the car horn loudly and the other drivers got (annoyed/annoyingly)
7. Last night's leftover food in the fridge smells (awful/awfully). Don't eat it
8. Tomato plants will grow very (quick/quickly) in warm and sunny weather
----

@Võ Cao Hoài Phương @Băng Tâm Như Ngọc @nkthuy@vinhthuan.edu.vn @Jotaro Kujo @ntoanh028@gmail.com @karrywangtf2k1@gmail.com @khanhlyht
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,743
879
18
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Mình sửa rồi, cảm ơn bạn nha.
----

Unit 2: RELATIONSHIPS
Linking verbs (Động từ nối)
I. Định nghĩa
Động từ nối (Linking verbs) là các động từ:
+ Không mô tả hành động của chủ ngữ.
+ Nối chủ ngữ với một tính từ hoặc danh từ giúp mô tả hoặc nhận dạng chủ ngữ này.
Cấu trúc câu với động từ nối:
Subject + linking verb + adjective/ noun
VD: + The flowers look beautiful
+ She's an actress

II. Các động từ phổ biển
- Động từ "to be" là động từ nối phổ biển nhất trong tiếng Anh
VD: They were friends
The fireworks are amazing
- Một số động từ nối khác
a. feel, smell, taste, look, sound
VD: I felt excited during the trip
b. get, become, turn, grow
VD: The weather has turned hot
c. seem, appear, stay, remain
VD: Her father seems angry

III. Một số lưu ý

1. Lưu ý 1
Động từ nối diễn tả trạng thái của chủ thể
VD: The soup tastes good
Động từ chỉ hoạt động diễn tả hành động của chủ thể
VD: She is tasting the soup

2. Lưu ý 2
Động từ nối không thể dùng với trạng từ chỉ cách thức
VD: She appeared surprised at the news.
Động từ chỉ hoạt động có thể dùng với trạng từ chỉ cách thức
VD: A fairy appeared suddenly before him.

IV. Bài tập

Choose the verbs to complete the sentences. Make changes to the verb forms, if necessary
look, grow, sound, get, stay, seem
1. A: Jane wants to reconcile with her friend
B: That ____ goods
2. Children become more independent as they ____ older
3. I can't ____ awake any longer. I'm sleepy
4. Turn off the air-conditioner. It's ____ too cold in here
5. Getting involved in a romantic relationship does not ____ right for you now. You are too young
6. Jane broke up with his girlfriend, but he didn't ____ sad when I saw him
Underline the correct word to complete the sentences
1. What's the matter with you? You look (unhappy/unhappily)
2. We greeted the visitors (warm/warmly) and made them feel welcome
3. John (sudden/suddenly) appeared from behind the door and said hello to us
4. Ann felt (excited/excitedly) when Alan suggested a date
5. Who is he shouting at? He sounds very (angry/angrily)
6. He kept beeping the car horn loudly and the other drivers got (annoyed/annoyingly)
7. Last night's leftover food in the fridge smells (awful/awfully). Don't eat it
8. Tomato plants will grow very (quick/quickly) in warm and sunny weather
----

@Võ Cao Hoài Phương @Băng Tâm Như Ngọc @nkthuy@vinhthuan.edu.vn @Jotaro Kujo @ntoanh028@gmail.com @karrywangtf2k1@gmail.com @khanhlyht
1.A: Jane wants to reconcile with her friend.
B: That sounds good.
2.Children become more independent as they grow / get older.
3.I can’t stay awake any longer. I’m sleepy.
4.Turn off the air-conditioner. It’s getting too cold in here.
5.Getting involved in a romantic relationship does not seem right for you now. You are too young.
6.Jack broke up with his girlfriend, but he didn’t look / seem sad when I saw him.
2.Underline the correct word to complete the sentences
1. What's the matter with you? You look (unhappy/unhappily)
2. We greeted the visitors (warm/warmly) and made them feel welcome
3. John (sudden/suddenly) appeared from behind the door and said hello to us
4. Ann felt (excited/excitedly) when Alan suggested a date
5. Who is he shouting at? He sounds very (angry/angrily)
 

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
Choose the verbs to complete the sentences. Make changes to the verb forms, if necessary
look, grow, sound, get, stay, seem
1. A: Jane wants to reconcile with her friend
B: That __sounds__ goods
2. Children become more independent as they __grow__ older
3. I can't _stay___ awake any longer. I'm sleepy
4. Turn off the air-conditioner. It's ___getting _ too cold in here
5. Getting involved in a romantic relationship does not __look__ right for you now. You are too young
6. Jane broke up with his girlfriend, but he didn't __seem__ sad when I saw him
Underline the correct word to complete the sentences
1. What's the matter with you? You look (unhappy/unhappily)
2. We greeted the visitors (warm/warmly) and made them feel welcome
3. John (sudden/suddenly) appeared from behind the door and said hello to us
4. Ann felt (excited/excitedly) when Alan suggested a date...
5. Who is he shouting at? He sounds very (angry/angrily)
6. He kept beeping the car horn loudly and the other drivers got (annoyed/annoyingly)
7. Last night's leftover food in the fridge smells (awful/awfully). Don't eat it
8. Tomato plants will grow very (quick/quickly) in warm and sunny weather
 

Ngọc Trâm 2018

Học sinh
Thành viên
7 Tháng chín 2017
29
15
21
An Giang
Choose the verbs to complete the sentences. Make changes to the verb forms, if necessary
look, grow, sound, get, stay, seem
1. A: Jane wants to reconcile with her friend
B: That __sounds__ goods
2. Children become more independent as they __grow__ older
3. I can't __stay__ awake any longer. I'm sleepy
4. Turn off the air-conditioner. It's _getting___ too cold in here
5. Getting involved in a romantic relationship does not __looking__ right for you now. You are too young
6. Jane broke up with his girlfriend, but he didn't __seem__ sad when I saw him
Underline the correct word to complete the sentences
1. What's the matter with you? You look (unhappy/unhappily)
2. We greeted the visitors (warm/warmly) and made them feel welcome
3. John (sudden/suddenly) appeared from behind the door and said hello to us
4. Ann felt (excited/excitedly) when Alan suggested a date
5. Who is he shouting at? He sounds very (angry/angrily)
6. He kept beeping the car horn loudly and the other drivers got (annoyed/annoyingly)
7. Last night's leftover food in the fridge smells (awful/awfully). Don't eat it
8. Tomato plants will grow very (quick/quickly) in warm and sunny weather
 

Võ Cao Hoài Phương

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng tám 2017
19
24
16
20
TP Hồ Chí Minh
Mình sửa rồi, cảm ơn bạn nha.
----

Unit 2: RELATIONSHIPS
Linking verbs (Động từ nối)
I. Định nghĩa
Động từ nối (Linking verbs) là các động từ:
+ Không mô tả hành động của chủ ngữ.
+ Nối chủ ngữ với một tính từ hoặc danh từ giúp mô tả hoặc nhận dạng chủ ngữ này.
Cấu trúc câu với động từ nối:
Subject + linking verb + adjective/ noun
VD: + The flowers look beautiful
+ She's an actress

II. Các động từ phổ biển
- Động từ "to be" là động từ nối phổ biển nhất trong tiếng Anh
VD: They were friends
The fireworks are amazing
- Một số động từ nối khác
a. feel, smell, taste, look, sound
VD: I felt excited during the trip
b. get, become, turn, grow
VD: The weather has turned hot
c. seem, appear, stay, remain
VD: Her father seems angry

III. Một số lưu ý

1. Lưu ý 1
Động từ nối diễn tả trạng thái của chủ thể
VD: The soup tastes good
Động từ chỉ hoạt động diễn tả hành động của chủ thể
VD: She is tasting the soup

2. Lưu ý 2
Động từ nối không thể dùng với trạng từ chỉ cách thức
VD: She appeared surprised at the news.
Động từ chỉ hoạt động có thể dùng với trạng từ chỉ cách thức
VD: A fairy appeared suddenly before him.

IV. Bài tập

Choose the verbs to complete the sentences. Make changes to the verb forms, if necessary
look, grow, sound, get, stay, seem
1. A: Jane wants to reconcile with her friend
B: That ____ goods
2. Children become more independent as they ____ older
3. I can't ____ awake any longer. I'm sleepy
4. Turn off the air-conditioner. It's ____ too cold in here
5. Getting involved in a romantic relationship does not ____ right for you now. You are too young
6. Jane broke up with his girlfriend, but he didn't ____ sad when I saw him
Underline the correct word to complete the sentences
1. What's the matter with you? You look (unhappy/unhappily)
2. We greeted the visitors (warm/warmly) and made them feel welcome
3. John (sudden/suddenly) appeared from behind the door and said hello to us
4. Ann felt (excited/excitedly) when Alan suggested a date
5. Who is he shouting at? He sounds very (angry/angrily)
6. He kept beeping the car horn loudly and the other drivers got (annoyed/annoyingly)
7. Last night's leftover food in the fridge smells (awful/awfully). Don't eat it
8. Tomato plants will grow very (quick/quickly) in warm and sunny weather
----

@Võ Cao Hoài Phương @Băng Tâm Như Ngọc @nkthuy@vinhthuan.edu.vn @Jotaro Kujo @ntoanh028@gmail.com @karrywangtf2k1@gmail.com @khanhlyht

I 1. sound
2. grow
3. stay
4.get
5.look
6. seem
II 1. unhappy
2. warmly
3.sudden
4.excitedly
5.angry
6.annoyed
7.awful
8.quick
Lâu quá em không tham gia mong mọi người chỉ bảo. Thân
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
1.A: Jane wants to reconcile with her friend.
B: That sounds good.
2.Children become more independent as they grow / get older.
3.I can’t stay awake any longer. I’m sleepy.
4.Turn off the air-conditioner. It’s getting too cold in here.
5.Getting involved in a romantic relationship does not seem right for you now. You are too young.
6.Jack broke up with his girlfriend, but he didn’t look / seem sad when I saw him.
6/6
2.Underline the correct word to complete the sentences
1. What's the matter with you? You look (unhappy/unhappily)
2. We greeted the visitors (warm/warmly) and made them feel welcome
3. John (sudden/suddenly) appeared from behind the door and said hello to us
4. Ann felt (excited/excitedly) when Alan suggested a date
5. Who is he shouting at? He sounds very (angry/angrily)
3/8
Choose the verbs to complete the sentences. Make changes to the verb forms, if necessary
look, grow, sound, get, stay, seem
1. A: Jane wants to reconcile with her friend
B: That __sounds__ goods
2. Children become more independent as they __grow__ older
3. I can't _stay___ awake any longer. I'm sleepy
4. Turn off the air-conditioner. It's ___getting _ too cold in here
5. Getting involved in a romantic relationship does not __look__ right for you now. You are too young
6. Jane broke up with his girlfriend, but he didn't __seem__ sad when I saw him
5/6
Underline the correct word to complete the sentences
1. What's the matter with you? You look (unhappy/unhappily)
2. We greeted the visitors (warm/warmly) and made them feel welcome
3. John (sudden/suddenly) appeared from behind the door and said hello to us
4. Ann felt (excited/excitedly) when Alan suggested a date...
5. Who is he shouting at? He sounds very (angry/angrily)
6. He kept beeping the car horn loudly and the other drivers got (annoyed/annoyingly)
7. Last night's leftover food in the fridge smells (awful/awfully). Don't eat it
8. Tomato plants will grow very (quick/quickly) in warm and sunny weather
8/8
Choose the verbs to complete the sentences. Make changes to the verb forms, if necessary
look, grow, sound, get, stay, seem
1. A: Jane wants to reconcile with her friend
B: That __sounds__ goods
2. Children become more independent as they __grow__ older
3. I can't __stay__ awake any longer. I'm sleepy
4. Turn off the air-conditioner. It's _getting___ too cold in here
5. Getting involved in a romantic relationship does not __looking__ right for you now. You are too young
6. Jane broke up with his girlfriend, but he didn't __seem__ sad when I saw him
5/6
Underline the correct word to complete the sentences
1. What's the matter with you? You look (unhappy/unhappily)
2. We greeted the visitors (warm/warmly) and made them feel welcome
3. John (sudden/suddenly) appeared from behind the door and said hello to us
4. Ann felt (excited/excitedly) when Alan suggested a date
5. Who is he shouting at? He sounds very (angry/angrily)
6. He kept beeping the car horn loudly and the other drivers got (annoyed/annoyingly)
7. Last night's leftover food in the fridge smells (awful/awfully). Don't eat it
8. Tomato plants will grow very (quick/quickly) in warm and sunny weather
7/8
I 1. sounds
2. grow
3. stay
4.getting
5.look
6. seem
4/6
II 1. unhappy
2. warmly
3.suddenly
4.excitedly
5.angry
6.annoyed
7.awful
8.quickly
5/8

Lâu quá em không tham gia mong mọi người chỉ bảo. Thân
KEY #28
Choose the verbs to complete the sentences. Make changes to the verb forms, if necessary
look, grow, sound, get, stay, seem
1. A: Jane wants to reconcile with her friend
B: That __sounds__ goods
2. Children become more independent as they __grow/get__ older
3. I can't __stay__ awake any longer. I'm sleepy
4. Turn off the air-conditioner. It's __getting__ too cold in here
5. Getting involved in a romantic relationship does not __seem__ right for you now. You are too young
6. Jane broke up with his girlfriend, but he didn't __look/seem__ sad when I saw him
Underline the correct word to complete the sentences
1. What's the matter with you? You look (unhappy/unhappily)
2. We greeted the visitors (warm/warmly) and made them feel welcome
3. John (sudden/suddenly) appeared from behind the door and said hello to us
4. Ann felt (excited/excitedly) when Alan suggested a date
5. Who is he shouting at? He sounds very (angry/angrily)
6. He kept beeping the car horn loudly and the other drivers got (annoyed/annoyingly)
7. Last night's leftover food in the fridge smells (awful/awfully). Don't eat it
8. Tomato plants will grow very (quick/quickly) in warm and sunny weather
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
Bài tập ngữ pháp (tt)
I. Put the words in the correct order to make questions
1. How/ feel/ broke up/ his girlfriend/ Peter/ with/ him/ when/ did/?
2. How/ if/ I/ look/ cut/ short/ will/ I/ my hair/?
3. How/ feel/ you/ did/ when/ the game/ lost/ you/?
4. How/ on TV/ sound/ Martin's/ in the live show/ voice/ did/ last night/?
5. How/ taste/ your soup/ does/?
6. How/ feel/ you/ had/ would/ no friends/ if you/?

II. Write the answer to the question in I, using the suggested words
1. ____ depressed
2. ____ attractive
3. ____ disappointed
4. ____ awful
5. ____ great
6. ____ lonely

@Võ Cao Hoài Phương @Băng Tâm Như Ngọc @nkthuy@vinhthuan.edu.vn @Jotaro Kujo @karrywangtf2k1@gmail.com @ntoanh028@gmail.com @khanhlyht
 

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
Bài tập ngữ pháp (tt)
I. Put the words in the correct order to make questions
1. How/ feel/ broke up/ his girlfriend/ Peter/ with/ him/ when/ did/?
2. How/ if/ I/ look/ cut/ short/ will/ I/ my hair/?
3. How/ feel/ you/ did/ when/ the game/ lost/ you/?
4. How/ on TV/ sound/ Martin's/ in the live show/ voice/ did/ last night/?
5. How/ taste/ your soup/ does/?
6. How/ feel/ you/ had/ would/ no friends/ if you/?

II. Write the answer to the question in I, using the suggested words
1. ____ depressed
2. ____ attractive
3. ____ disappointed
4. ____ awful
5. ____ great
6. ____ lonely

@Võ Cao Hoài Phương @Băng Tâm Như Ngọc @nkthuy@vinhthuan.edu.vn @Jotaro Kujo @karrywangtf2k1@gmail.com @ntoanh028@gmail.com @khanhlyht
1. How did Peter feel when his girlfriend broke up with him ?
2. How will I look if I cut my hair short ?
3. How did you feel when you lost the game?
4. How did Martin's voice sound in the live show on TV last night/?
5. How does your soup taste?
6. How would you feel if you had no friends?
II. Write the answer to the question in I, using the suggested words
1. ___he felt so_ depressed when his girlfriend broke up with him
2. ___You will look so_ attractive if you cut your hair short
3. __I felt__ disappointed when I lost the game
4. ___It sounded_ awful
5. ___It tastes_ great
6. ___I would feel_ lonely if I had no friends
 

Ngọc Trâm 2018

Học sinh
Thành viên
7 Tháng chín 2017
29
15
21
An Giang
Bài tập ngữ pháp (tt)
I. Put the words in the correct order to make questions
1. How/ feel/ broke up/ his girlfriend/ Peter/ with/ him/ when/ did/?
2. How/ if/ I/ look/ cut/ short/ will/ I/ my hair/?
3. How/ feel/ you/ did/ when/ the game/ lost/ you/?
4. How/ on TV/ sound/ Martin's/ in the live show/ voice/ did/ last night/?
5. How/ taste/ your soup/ does/?
6. How/ feel/ you/ had/ would/ no friends/ if you/?

II. Write the answer to the question in I, using the suggested words
1. ____ depressed
2. ____ attractive
3. ____ disappointed
4. ____ awful
5. ____ great
6. ____ lonely

@Võ Cao Hoài Phương @Băng Tâm Như Ngọc @nkthuy@vinhthuan.edu.vn @Jotaro Kujo @karrywangtf2k1@gmail.com @ntoanh028@gmail.com @khanhlyht
I
1. How did Peter feel when his girlfriend broke up with him?
2. How will Iook if I cut my hair short?
3. How did you feel when you lost the game?
4. How did Martin's voice sound in the live show on TV last night?
5. How does taste your soup?
6. How would you feel if you had no friends?
II
1. Peter felt depressed when his girlfriend broke up with him.
2. You will look attractive if you cut your hair short
3. I felt disappointed when I lost the game.
4. Martin's voice sounded awful in the live show on TV last night
5. My soup great taste
6. I would feel lonely if I hadn't friends
 

Vi Nguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
760
900
179
19
Bình Định
THPT Chuyên Chu Văn An
cho em tham gia với Nguyễn Thị Trúc Vi :bình định
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
1. How did Peter feel when his girlfriend broke up with him ?
2. How will I look if I cut my hair short ?
3. How did you feel when you lost the game?
4. How did Martin's voice sound in the live show on TV last night/?
5. How does your soup taste?
6. How would you feel if you had no friends?
6/6
II. Write the answer to the question in I, using the suggested words
1. ___he felt so_ depressed when his girlfriend broke up with him
2. ___You will look so_ attractive if you cut your hair short
3. __I felt__ disappointed when I lost the game
4. ___It sounded_ awful
5. ___It tastes_ great
6. ___I would feel_ lonely if I had no friends
6/6

I
1. How did Peter feel when his girlfriend broke up with him?
2. How will I Iook if I cut my hair short?
3. How did you feel when you lost the game?
4. How did Martin's voice sound in the live show on TV last night?
5. How does your soup taste?
6. How would you feel if you had no friends?
4/6
II
1. Peter felt depressed when his girlfriend broke up with him.
2. You will look attractive if you cut your hair short
3. I felt disappointed when I lost the game.
4. Martin's voice sounded awful in the live show on TV last night
5. My soup tastes great
6. I would feel lonely if I had no friends
4/6
cho em tham gia với Nguyễn Thị Trúc Vi :bình định
Em đăng kí ở đây nhé: https://diendan.hocmai.vn/threads/tuyen-sinh-lop-hoc-tieng-anh.631575/
-----

KEY #34
I. Put the words in the correct order to make questions
1. How/ feel/ broke up/ his girlfriend/ Peter/ with/ him/ when/ did/?
=> How did Peter feel when his girlfriend broke up with him?
2. How/ if/ I/ look/ cut/ short/ will/ I/ my hair/?
=> How will I look if I cut my hair short?
3. How/ feel/ you/ did/ when/ the game/ lost/ you/?
=> How did you feel when you lost the game?
4. How/ on TV/ sound/ Martin's/ in the live show/ voice/ did/ last night/?
=> How did Martin's voice sound in the live show on TV last night?
5. How/ taste/ your soup/ does/?
=> How does your soup taste?
6. How/ feel/ you/ had/ would/ no friends/ if you/?
=> How would you feel if you had no friends?
II. Write the answer to the question in I, using the suggested words
1. __He felt__ depressed
2. __You will look__ attractive
3. __I felt__ disappointed
4. __His voice sounded__ awful
5. __It tastes__ great
6. __I'd feel__ lonely
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
Unit 2: Relationships
Vocabulary
I. Write the words or phrases given in the box next to their meanings
Screenshot (99).png
II. Complete the sentences with the words or phrases in I.

1. Carol was willing to ......... to John when he ......... with girlfriend
2. James and his father were ........ after an argument
3. Their close friendship turned into a ..........
4. Ann and John are .......... but are always having a lot of ............
5. I feel really excited because I ........ with Laura tomorrow
6. A true friend is someone who is ........... and always willing to help

@Võ Cao Hoài Phương @Băng Tâm Như Ngọc @nkthuy@vinhthuan.edu.vn @Jotaro Kujo @karrywangtf2k1@gmail.com @khanhlyht @ntoanh028@gmail.com @ヅCáo nguy hiểmヅ
 
Top Bottom