Toán 10 [Lộ trình 10] Luyện tập chuyên đề: Vec-tơ

Phuong Vi

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2017
980
444
101
Bình Phước
Bình phước
muốn thu hút mình nghĩ bạn nên cho nhiều bài tập để nó xuất hiện nhiều trên diễn đàn
 

huythong1711.hust

Cựu Phó nhóm Toán
Thành viên
9 Tháng chín 2017
666
1,001
161
24
Nghệ An
BK Hà Nội
Sau 1 thời gian bỏ quên topic này thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại nha :D Bài tập mình sẽ không đăng theo từng ngày nữa mà chỉ đăng vào 3 ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật cuối tuần thôi. Đừng quên tag bạn bè vào để có thể cùng nhau bổ sung, củng cố lại kiến thức.
Câu 1: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Các véctơ ngược hướng với [tex]\overrightarrow{OB}[/tex] là:
A. [tex]\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{OD}[/tex]
B. [tex]\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{OD}, \overrightarrow{BO}[/tex]
C. [tex]\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DO}[/tex]
D. [tex]\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{OD}, \overrightarrow{BO}[/tex]
Câu 2: Cho hình chữ nhật ABCD có AB=3 và AD=4 . Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. [tex]|\overrightarrow{CD}|=|\overrightarrow{BC}|[/tex]
B. [tex]|\overrightarrow{AC}|=|\overrightarrow{AB}|[/tex]
C. [tex]|\overrightarrow{AC}|=|\overrightarrow{BD}|[/tex]
D. [tex]|\overrightarrow{BD}|=7[/tex]
Câu 3: Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Tích của một số với một vecto là một số.
B. Tích của một số với một vecto là một vectơ
C. Nếu k>0 thì vecto [tex]k.\overrightarrow{a}[/tex] cùng hướng với vecto [tex]\overrightarrow{a}[/tex]
D. Nếu k<0 thì vecto [tex]k.\overrightarrow{a}[/tex] ngược hướng với vecto [tex]\overrightarrow{a}[/tex]
Câu 4: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Khẳng định nào sau đây sai:
A. [tex]\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AD}[/tex]
B. [tex]\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{OD}=\overrightarrow{DC}[/tex]
C. [tex]\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=0[/tex]
D. [tex]\overrightarrow{CO} - \overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}[/tex]
Câu 5: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM ; I là trung điểm của AM . Tổng [tex]2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}[/tex]=
A. [tex]\overrightarrow{AM}[/tex]
B. [tex]\overrightarrow{0}[/tex]
C. [tex]4\overrightarrow{IA}[/tex]
D. [tex]4\overrightarrow{IM}[/tex]
 

Phuong Vi

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2017
980
444
101
Bình Phước
Bình phước
Sau 1 thời gian bỏ quên topic này thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại nha :D Bài tập mình sẽ không đăng theo từng ngày nữa mà chỉ đăng vào 3 ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật cuối tuần thôi. Đừng quên tag bạn bè vào để có thể cùng nhau bổ sung, củng cố lại kiến thức.
Câu 1: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Các véctơ ngược hướng với [tex]\overrightarrow{OB}[/tex] là:
A. [tex]\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{OD}[/tex]
B. [tex]\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{OD}, \overrightarrow{BO}[/tex]
C. [tex]\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DO}[/tex]
D. [tex]\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{OD}, \overrightarrow{BO}[/tex]
Câu 2: Cho hình chữ nhật ABCD có AB=3 và AD=4 . Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. [tex]|\overrightarrow{CD}|=|\overrightarrow{BC}|[/tex]
B. [tex]|\overrightarrow{AC}|=|\overrightarrow{AB}|[/tex]
C. [tex]|\overrightarrow{AC}|=|\overrightarrow{BD}|[/tex]
D. [tex]|\overrightarrow{BD}|=7[/tex]
Câu 3: Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Tích của một số với một vecto là một số.
B. Tích của một số với một vecto là một vectơ
C. Nếu k>0 thì vecto [tex]k.\overrightarrow{a}[/tex] cùng hướng với vecto [tex]\overrightarrow{a}[/tex]
D. Nếu k<0 thì vecto [tex]k.\overrightarrow{a}[/tex] ngược hướng với vecto [tex]\overrightarrow{a}[/tex]
Câu 4: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Khẳng định nào sau đây sai:
A. [tex]\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AD}[/tex]
B. [tex]\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{OD}=\overrightarrow{DC}[/tex]
C. [tex]\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=0[/tex]
D. [tex]\overrightarrow{CO} - \overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}[/tex]
Câu 5: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM ; I là trung điểm của AM . Tổng [tex]2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}[/tex]=
A. [tex]\overrightarrow{AM}[/tex]
B. [tex]\overrightarrow{0}[/tex]
C. [tex]4\overrightarrow{IA}[/tex]
D. [tex]4\overrightarrow{IM}[/tex]
1.C
2. c
3. a
4. a
5. b
 

huythong1711.hust

Cựu Phó nhóm Toán
Thành viên
9 Tháng chín 2017
666
1,001
161
24
Nghệ An
BK Hà Nội
Đáp án buổi trước:
1. D
2. C
3. A
4. A
5. B
Sau 1 tuần học tập các bạn cảm thấy thế nào? Đừng quên tối ngày mai chúng ta còn 1 buổi ôn luyện phần vecto này để chuyển sang chương mới nha
Câu 1. Cho tam giác ABC có D là trung điểm của BC . Xác định vị trí của điểm G biết [tex]\overrightarrow{GA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{0}[/tex]
A. G nằm trên đoạn AD và [tex]AG=\frac{2}{3}AD[/tex]
B. G nằm trên đoạn AD và [tex]AG=\frac{1}{3}AD[/tex]
C. G nằm trên đoạn AD và [tex]GD=2GA[/tex]
D. G nằm trên đoạn AD và [tex]AG=\frac{1}{3}GD[/tex]
Câu 2. Điều kiện cần và đủ để [tex]\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{PQ}[/tex] là chúng:
A. Cùng phương , cùng độ dài
B. Cùng hướng
C. Cùng hướng, cùng độ dài
D. Cùng độ dài
Câu 3: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là điểm đối xứng của B qua G. Khi đó, [tex]\overrightarrow{AI}[/tex] bằng:
A. [tex]\frac{1}{3}(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})[/tex]
B. [tex]\frac{1}{3}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB})[/tex]
C. [tex]\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}+ \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}[/tex]
D. [tex]\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}- \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}[/tex]
Câu 4: Cho [tex]k \neq 0, \overrightarrow{a}\neq \overrightarrow{0}[/tex]. [tex]\overrightarrow{a}[/tex] và [tex]k\overrightarrow{a}[/tex] cùng hướng khi:
A. k tùy ý
B. |k| > 0
C. k >0
D. k < 0
Câu 5: Cho [tex]\overrightarrow{a}[/tex] và [tex]\overrightarrow{b}[/tex] có giá tạo với nhau 1 góc 60 độ và [tex]|\overrightarrow{a}| = 6[/tex][tex]|\overrightarrow{b}|=3[/tex]. Khi đó [tex]|\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}|[/tex] = ?
A. [tex]3\sqrt{63}[/tex]
B. [tex]3\sqrt{5}[/tex]
C. [tex]3\sqrt{3}[/tex]
D. [tex]\sqrt{63}[/tex]
 

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,035
4,706
764
21
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
Đáp án buổi trước:
1. D
2. C
3. A
4. A
5. B
Sau 1 tuần học tập các bạn cảm thấy thế nào? Đừng quên tối ngày mai chúng ta còn 1 buổi ôn luyện phần vecto này để chuyển sang chương mới nha
Câu 1. Cho tam giác ABC có D là trung điểm của BC . Xác định vị trí của điểm G biết [tex]\overrightarrow{GA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{0}[/tex]
A. G nằm trên đoạn AD và [tex]AG=\frac{2}{3}AD[/tex]
B. G nằm trên đoạn AD và [tex]AG=\frac{1}{3}AD[/tex]
C. G nằm trên đoạn AD và [tex]GD=2GA[/tex]
D. G nằm trên đoạn AD và [tex]AG=\frac{1}{3}GD[/tex]
Câu 2. Điều kiện cần và đủ để [tex]\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{PQ}[/tex] là chúng:
A. Cùng phương , cùng độ dài
B. Cùng hướng
C. Cùng hướng, cùng độ dài
D. Cùng độ dài
Câu 3: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là điểm đối xứng của B qua G. Khi đó, [tex]\overrightarrow{AI}[/tex] bằng:
A. [tex]\frac{1}{3}(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})[/tex]
B. [tex]\frac{1}{3}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB})[/tex]
C. [tex]\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}+ \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}[/tex]
D. [tex]\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}- \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}[/tex]
Câu 4: Cho [tex]k \neq 0, \overrightarrow{a}\neq \overrightarrow{0}[/tex]. [tex]\overrightarrow{a}[/tex] và [tex]k\overrightarrow{a}[/tex] cùng hướng khi:
A. k tùy ý
B. |k| > 0
C. k >0
D. k < 0
Câu 5: Cho [tex]\overrightarrow{a}[/tex] và [tex]\overrightarrow{b}[/tex] có giá tạo với nhau 1 góc 60 độ và [tex]|\overrightarrow{a}| = 6[/tex][tex]|\overrightarrow{b}|=3[/tex]. Khi đó [tex]|\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}|[/tex] = ?
A. [tex]3\sqrt{63}[/tex]
B. [tex]3\sqrt{5}[/tex]
C. [tex]3\sqrt{3}[/tex]
D. [tex]\sqrt{63}[/tex]
Câu 1 : A
Câu 2 : C
Câu 3 : D
Câu 4 : C
Câu 5 : D
 

Phuong Vi

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2017
980
444
101
Bình Phước
Bình phước
Câu 1. Cho tam giác ABC có D là trung điểm của BC . Xác định vị trí của điểm G biết GA−→−+23AD−→−=0→GA→+23AD→=0→\overrightarrow{GA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{0}
A. G nằm trên đoạn AD và AG=23ADAG=23ADAG=\frac{2}{3}AD
B. G nằm trên đoạn AD và AG=13ADAG=13ADAG=\frac{1}{3}AD
C. G nằm trên đoạn AD và GD=2GAGD=2GAGD=2GA
D. G nằm trên đoạn AD và AG=13GDAG=13GDAG=\frac{1}{3}GD
Câu 2. Điều kiện cần và đủ để MN−→−=PQ−→−MN→=PQ→\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{PQ} là chúng:
A. Cùng phương , cùng độ dài
B. Cùng hướng
C. Cùng hướng, cùng độ dài
D. Cùng độ dài
Câu 3: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là điểm đối xứng của B qua G. Khi đó, AI−→AI→\overrightarrow{AI} bằng:
A. 13(AC−→−−AB−→−)13(AC→−AB→)\frac{1}{3}(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})
B. 13(AC−→−+AB−→−)13(AC→+AB→)\frac{1}{3}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB})
C. 23AC−→−+13AB−→−23AC→+13AB→\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}+ \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}
D. 23AC−→−−13AB−→−23AC→−13AB→\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}- \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}
Câu 4: Cho k≠0,a→≠0→k≠0,a→≠0→k \neq 0, \overrightarrow{a}\neq \overrightarrow{0}. a→a→\overrightarrow{a} và ka→ka→k\overrightarrow{a} cùng hướng khi:
A. k tùy ý
B. |k| > 0
C. k >0
D. k < 0
Câu 5: Cho a→a→\overrightarrow{a} và b→b→\overrightarrow{b} có giá tạo với nhau 1 góc 60 độ và |a→|=6|a→|=6|\overrightarrow{a}| = 6|b→|=3|b→|=3|\overrightarrow{b}|=3. Khi đó |a→+b→||a→+b→||\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}| = ?
A. 363−−√3633\sqrt{63}
B. 35–√353\sqrt{5}
C. 33–√333\sqrt{3}
D. 63−−√
1. A
2. A
3. C
4.A
5. D
 

Minh Thư_lovely princess

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2018
684
629
111
20
Tiền Giang
THPT Trương Định
Đáp án buổi trước:
1. D
2. C
3. A
4. A
5. B
Sau 1 tuần học tập các bạn cảm thấy thế nào? Đừng quên tối ngày mai chúng ta còn 1 buổi ôn luyện phần vecto này để chuyển sang chương mới nha
Câu 1. Cho tam giác ABC có D là trung điểm của BC . Xác định vị trí của điểm G biết [tex]\overrightarrow{GA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{0}[/tex]
A. G nằm trên đoạn AD và [tex]AG=\frac{2}{3}AD[/tex]
B. G nằm trên đoạn AD và [tex]AG=\frac{1}{3}AD[/tex]
C. G nằm trên đoạn AD và [tex]GD=2GA[/tex]
D. G nằm trên đoạn AD và [tex]AG=\frac{1}{3}GD[/tex]
Câu 2. Điều kiện cần và đủ để [tex]\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{PQ}[/tex] là chúng:
A. Cùng phương , cùng độ dài
B. Cùng hướng
C. Cùng hướng, cùng độ dài
D. Cùng độ dài
Câu 3: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là điểm đối xứng của B qua G. Khi đó, [tex]\overrightarrow{AI}[/tex] bằng:
A. [tex]\frac{1}{3}(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})[/tex]
B. [tex]\frac{1}{3}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB})[/tex]
C. [tex]\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}+ \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}[/tex]
D. [tex]\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}- \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}[/tex]
Câu 4: Cho [tex]k \neq 0, \overrightarrow{a}\neq \overrightarrow{0}[/tex]. [tex]\overrightarrow{a}[/tex] và [tex]k\overrightarrow{a}[/tex] cùng hướng khi:
A. k tùy ý
B. |k| > 0
C. k >0
D. k < 0
Câu 5: Cho [tex]\overrightarrow{a}[/tex] và [tex]\overrightarrow{b}[/tex] có giá tạo với nhau 1 góc 60 độ và [tex]|\overrightarrow{a}| = 6[/tex][tex]|\overrightarrow{b}|=3[/tex]. Khi đó [tex]|\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}|[/tex] = ?
A. [tex]3\sqrt{63}[/tex]
B. [tex]3\sqrt{5}[/tex]
C. [tex]3\sqrt{3}[/tex]
D. [tex]\sqrt{63}[/tex]
À bạn ơi, mình nghĩ khi đưa ra đáp án nên kèm theo lời giải thích thì sẽ rõ hơn đấy ạ ^^
 
Top Bottom