Hóa 9 Hỗn hợp Al, $Fe_xO_y$. Tính m hh và CT $Fe_xO_y$.

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,121
1,359
166
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Nakki1. 2Al + 2NaOH + 2[imath]H_2O[/imath] -> 2[imath]NaAlO_2[/imath] + 3[imath]H_2[/imath]
[imath]Al_2O_3[/imath] + 2NaOH -> 2[imath]NaAlO_2[/imath] + [imath]H_2O[/imath]
2Al + 6[imath]H_2SO_4[/imath] -> [imath]Al_2(SO_4)_3[/imath] + 3[imath]SO_2[/imath] + 6[imath]H_2O[/imath]
2Fe + 6[imath]H_2SO_4[/imath] -> [imath]Fe_2(SO_4)_3[/imath] + 3[imath]SO_2[/imath] + 6[imath]H_2O[/imath]
[imath]Al_2O_3[/imath] + 3[imath]H_2SO_4[/imath] -> [imath]Al_2(SO_4)_3[/imath] + 3[imath]H_2O[/imath]
2. P1: Vì tạo khí [imath]H_2[/imath] nên => còn Al dư
=> [imath]n_{Al}[/imath] dư =0,3
Mặt khác các phản ứng xảy ra hoàn toàn mà Al dư nên oxit sắt phản ứng hết vậy chất rắn không tan còn lại chính là Fe=> [imath]n_{Fe}[/imath]=0,2
Đặt x,k lần lượt là mol [imath]Al_2O_3[/imath] và số lần hơn kém nhau của 2 phần.
Ta có: phần 2 gồm: Al dư (0,3k), Fe(0,2k), [imath]Al_2O_3[/imath] (xk)
BT e: 2.[imath]n_{SO_2}[/imath]= 3[imath]n_{Al}[/imath] + 3[imath]n_{Fe}[/imath]
=>k=3
BT nguyên tố Al => [imath]n_{Al_2(SO_4)_3}[/imath]=3x+0,45
khối lượng muối=400.0,1.3+342.(3x+0,45)=376,5
=>x=0,1
=> [imath]n_O[/imath]=3.xk=0,9
=> [imath]\dfrac{nFe}{nO}[/imath]=[imath]\dfrac{0,2.3}{0,9}[/imath]=[imath]\dfrac{2}{3}[/imath] =>[imath]n_{Fe_2O_3}[/imath]= 0,3
Khối lượng phần 2= 0,3.160+27.(0,3.3+2.0,1.3)
=> m= m2+ [imath]\dfrac{m2}{3}[/imath]
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức các môn học khác tại đây: THIÊN ĐƯỜNG KIẾN THỨC
 
Last edited:

Nakki

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng tư 2022
30
29
6
Nghệ An
1. 2Al + 2NaOH + 2[imath]H_2O[/imath] -> 2[imath]NaAlO_2[/imath] + 3[imath]H_2[/imath]
[imath]Al_2O_3[/imath] + 2NaOH -> 2[imath]NaAlO_2[/imath] + [imath]H_2O[/imath]
2Al + 6[imath]H_2SO_4[/imath] -> [imath]Al_2(SO_4)_3[/imath] + 3[imath]SO_2[/imath] + 6[imath]H_2O[/imath]
2Fe + 6[imath]H_2SO_4[/imath] -> [imath]Fe_2(SO_4)_3[/imath] + 3[imath]SO_2[/imath] + 6[imath]H_2O[/imath]
[imath]Al_2O_3[/imath] + 3[imath]H_2SO_4[/imath] -> [imath]Al_2(SO_4)_3[/imath] + 3[imath]H_2O[/imath]
2. P1: Vì tạo khí [imath]H_2[/imath] nên => còn Al dư
=> [imath]n_{Al}[/imath] dư =0,3
Mặt khác các phản ứng xảy ra hoàn toàn mà Al dư nên oxit sắt phản ứng hết vậy chất rắn không tan còn lại chính là Fe=> [imath]n_{Fe}[/imath]=0,2
Đặt x,k lần lượt là mol [imath]Al_2O_3[/imath] và số lần hơn kém nhau của 2 phần.
Ta có: phần 2 gồm: Al dư (0,3k), Fe(0,2k), [imath]Al_2O_3[/imath] (xk)
BT e: 2.[imath]n_{SO_2}[/imath]= 3[imath]n_{Al}[/imath] + 3[imath]n_{Fe}[/imath]
=>k=3
BT nguyên tố Al => [imath]n_{Al_2(SO_4)_3}[/imath]=3x+0,3
khối lượng muối=400.0,2.3+342.(3x+0,3)=376,5
=>x=0,1
=> [imath]n_O[/imath]=3.xk=0,9
=> [imath]\dfrac{nFe}{nO}[/imath]=[imath]\dfrac{0,2.3}{0,9}[/imath]=[imath]\dfrac{2}{3}[/imath] =>[imath]n_{Fe_2O_3}[/imath]= 0,3
Khối lượng phần 2= 0,3.160+27.(0,3.3+2.0,1.3)
=> m= m2+ [imath]dfrac{m2}{3}[/imath]
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức các môn học khác tại đây: THIÊN ĐƯỜNG KIẾN THỨC
thuyduongne113c ơi chỗ bảo toàn al đó nal2(so4)3=3x+0,3 làm sao ra dc như vậy ạ?
 

Nakki

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng tư 2022
30
29
6
Nghệ An
1. 2Al + 2NaOH + 2[imath]H_2O[/imath] -> 2[imath]NaAlO_2[/imath] + 3[imath]H_2[/imath]
[imath]Al_2O_3[/imath] + 2NaOH -> 2[imath]NaAlO_2[/imath] + [imath]H_2O[/imath]
2Al + 6[imath]H_2SO_4[/imath] -> [imath]Al_2(SO_4)_3[/imath] + 3[imath]SO_2[/imath] + 6[imath]H_2O[/imath]
2Fe + 6[imath]H_2SO_4[/imath] -> [imath]Fe_2(SO_4)_3[/imath] + 3[imath]SO_2[/imath] + 6[imath]H_2O[/imath]
[imath]Al_2O_3[/imath] + 3[imath]H_2SO_4[/imath] -> [imath]Al_2(SO_4)_3[/imath] + 3[imath]H_2O[/imath]
2. P1: Vì tạo khí [imath]H_2[/imath] nên => còn Al dư
=> [imath]n_{Al}[/imath] dư =0,3
Mặt khác các phản ứng xảy ra hoàn toàn mà Al dư nên oxit sắt phản ứng hết vậy chất rắn không tan còn lại chính là Fe=> [imath]n_{Fe}[/imath]=0,2
Đặt x,k lần lượt là mol [imath]Al_2O_3[/imath] và số lần hơn kém nhau của 2 phần.
Ta có: phần 2 gồm: Al dư (0,3k), Fe(0,2k), [imath]Al_2O_3[/imath] (xk)
BT e: 2.[imath]n_{SO_2}[/imath]= 3[imath]n_{Al}[/imath] + 3[imath]n_{Fe}[/imath]
=>k=3
BT nguyên tố Al => [imath]n_{Al_2(SO_4)_3}[/imath]=3x+0,3
khối lượng muối=400.0,2.3+342.(3x+0,3)=376,5
=>x=0,1
=> [imath]n_O[/imath]=3.xk=0,9
=> [imath]\dfrac{nFe}{nO}[/imath]=[imath]\dfrac{0,2.3}{0,9}[/imath]=[imath]\dfrac{2}{3}[/imath] =>[imath]n_{Fe_2O_3}[/imath]= 0,3
Khối lượng phần 2= 0,3.160+27.(0,3.3+2.0,1.3)
=> m= m2+ [imath]dfrac{m2}{3}[/imath]
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức các môn học khác tại đây: THIÊN ĐƯỜNG KIẾN THỨC
thuyduongne113chị ơi m có dc tính bằng mfe+mal2o3 ko ạ
theo đlbtkl
 
View previous replies…

Maltose mạch nha

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
24 Tháng bảy 2021
491
1,075
116
Bình Định
chị ơi m có dc tính bằng mfe+mal2o3 ko ạ
theo đlbtkl
Nakki@thuyduongne113 chỗ BTNT Al phải là [imath]n_{Al} + 2n_{Al_2O_3} = 2n_{Al_2(SO_4)_3} \Rightarrow 0,3.2 + 3.2x=2n_{Al_2(SO_4)_3} \Rightarrow n_{Al_2(SO_4)_3} =0,45+3x (mol)[/imath] chứ chị
Với cả chỗ m muối hình như chị bị nhầm hay sao í ạ, đoạn đấy [imath]n_{Fe_2(SO_4)_3} = \dfrac{1}{2}n_{Fe} = 0,1 (mol)[/imath] ấy chị
 
Last edited:

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,121
1,359
166
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
@thuyduongne113 chỗ BTNT Al phải là [imath]n_{Al} + 2n_{Al_2O_3} = 2n_{Al_2(SO_4)_3} \Rightarrow 0,3.2 + 3.2x=2n_{Al_2(SO_4)_3} \Rightarrow n_{Al_2(SO_4)_3} =0,3+3x (mol)[/imath] chứ chị
Với cả chỗ m muối hình như chị bị nhầm hay sao í ạ, đoạn đấy [imath]n_{Fe_2(SO_4)_3} = \dfrac{1}{2}n_{Fe} = 0,1 (mol)[/imath] ấy chị
Maltose mạch nhachỗ [imath]n_{Al_2(SO_4)_3}[/imath]=0,3+3x chị ghi v mà ta (chưa sửa lun í nhỏ), còn chỗ [imath]n_{Fe_2(SO_4)_3}[/imath] chị nhầm nhe hichic. Cảm ơn nhỏ ^ ^
 
  • Love
Reactions: Maltose mạch nha

Maltose mạch nha

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
24 Tháng bảy 2021
491
1,075
116
Bình Định

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,121
1,359
166
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Last edited:

Nakki

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng tư 2022
30
29
6
Nghệ An
c ơi chỗ bảo toàn al đó nal2(so4)3=3x+0,3 làm sao ra dc như vậy ạ?
 

Maltose mạch nha

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
24 Tháng bảy 2021
491
1,075
116
Bình Định
c ơi chỗ bảo toàn al đó nal2(so4)3=3x+0,3 làm sao ra dc như vậy ạ?
NakkiBTNT Al: [imath]n_{Al} + 2n_{Al_2O_3} = 2n_{Al_2(SO_4)_3} \Rightarrow 0,3.3 + 3.2x=2n_{Al_2(SO_4)_3} \Rightarrow n_{Al_2(SO_4)_3} =0,45+3x (mol)[/imath] á bạn
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Hann Hann
Top Bottom